היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תחלוף השבה ושיבוב

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

תחלוף השבה ושיבוב אינן מילים נרדפות

מאת: קטיה שורצמן יועצת לנהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

איור של סמל דולר עם חיצים

יש מי שטוען, כי שיבוב ותחלוף הן מילים נרדפות, אבל לא כך הוא הדבר. תחלוף הוא מקרה פרטי של שיבוב. מה שניתן להבין מכך הוא שכל תחלוף הוא שיבוב אבל לא כל שיבוב הוא תחלוף.

 

המילה תחלוף היא מילה ייחודית לחוק חוזה הביטוח הישראלי ואינה קיימת בשפות אחרות ובעיקר באנגלית שבה המילה  subrogation משמשת לשני המקרים ומכאן מקור הטעות.

 

מקור המילה תחלוף היא מהמילה "החלפה" - המבטח מחליף מקומות עם המבוטח בכך שקמה לו זכות להחליף מקומות עם המבוטח לאחר תשלום תגמולי הביטוח ולתבוע במקומו את המזיק, או כפי הנהוג לומר "נכנס לנעליו" לאחר ששילם את תגמולי הביטוח.

זכות התחלוף שמורה למבטח בלבד ולא לכל גורם אחר. בחוק חוזה הביטוח (סעיף 62) ובפסיקה נקבעו כללים ברורים ליישום זכות התחלוף.

 

התנאי הבסיסי לקיומה של זכות התחלוף הוא קיום חיוב של הנתבע כלפי המבוטח עצמו, הנובע במרבית המקרים מרשלנות הנתבע שגרמה לנזק.

 

כלומר במקרה שבו נגרם הנזק בשל רשלנותו המלאה של המבוטח עצמו למבטח את זכות תחלוף וכאשר מדובר ברשלנות תורמת מצד המבוטח שגרמה לנזק הרי ששיעורה של זכות התחלוף מוגבל לשיעור רשלנותו של המזיק.

 

מקור המילה שיבוב הוא בשילובן של שתי מילים – "השבה" ו"סיבוב". כלומר גם כאן לאחר התשלום ניתן להסתובב ולחזור לגורם אשר החוק מאפשר לחזור אליו ולתבוע ממנו להשיב את הסכומים ששולמו או לפחות את חלקם.

 

בניגוד לזכות התחלוף זכות השיבוב אינה שמורה לגורם אחד בלבד.

למעשה קיימים מושגים נוספים לתחלוף ולשיבוב והם זכות חזרה וזכות השבה וזכויות דומות כאשר לכל אחד מהם מאפיינים מיוחדים משלו. מדברים על זכות לחזור בתביעה נגדית של מי שהיטיב את הנזק (כלומר שילם בעבורו) כלפי גורם שניתן לחזור אליו ולקבל ממנו בחזרה את הכסף ששולם.

 

אלא שכאן בניגוד לזכות התחלוף, במקרים רבים אין מגבלה ליישום הזכות בשיעור הרשלנות של הנתבע, אלא שקיימים פרמטרים אחרים שנקבעו בחוקים הרלוונטיים ובפסיקה ליישום הזכות לתביעת ההשבה או החזרה או השיפוי.

 

כך למשל סעיף 84 לפקודת הנזיקין מדבר על שיפוי של מעוולים במשותף בינם לבין עצמם, קיימת זכות החזרה בחוק הפלת"ד המיושמת על ידי קרנית בלבד לפי כללים הקבועים בחוק הפלת"ד כפי שנקבע בסעיף 9 לחוק. זכות זו אינה מוגבלת רק לתביעה כלפי למי שגרם לנזק ברשלנותו הישירה אלא גם כלפי מיש שנהג ברכב ללא ביטוח או ללא ביטוח מתאים או גם כלפי בעל הרכב וזאת גם במקרה שבו התאונה נגרמה בשל רשלנותו המלאה של הנפגע עצמו הואיל ומדובר בחוק הפלת"ד הקובע אחריות ללא אשם.

 

כך למשל גם סעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי מאפשר למוסד לביטוח הלאומי לחזור בתביעה למעביד שלא שילם למוסד את דמי הביטוח הלאומי ולתבוע ממנו את התשלום ששילם לעובד וגם כאן ללא כל קשר למידת רשלנותו של המעביד עצמו או אפילו למעורבותו של המעביד בהתרחשות שגרמה לפציעתו של העובד.

 

זכות ההשבה קיימת גם לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט. הסעיף הראשון בחוק מחייב את מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה מאדם אחר להשיב לאותו אדם את מה שקיבל שלא במשפט  ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויה.

 

 

 

פורסם ביום 11/12/2016

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright