היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תאונות אישיות בחדר כושר בבית משותף

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

האם יש צורך בביטוח תאונות בחדר כושר בבית  משותף?

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

 

צילום אילוסטרציה של משקולת רגל ומשקולות ידיים על רצפת פרקט

בתחילת הדברים אביא את עמדתי המקצועית כיועצת לניהול סיכונים ותביעות בביטוח כללי, לפיה, ביטוח תאונות אישיות לחדר כושר בבית משותף הוא ביטוח מיותר שאינו מחויב על פי דין העשוי לסבך את נציגות הדיירים, את חברת הניהול ואף את סוכן הביטוחבמקרה של אירוע ביטוחי ולפיכך איני ממליצה כיועצת לביטוח כללי ללקוחותי (חברי נציגות דיירים בבית משותף וחברות ניהול) לערוך ביטוח זה. ועל כך אפרט להלן.

 

האם קיימת חובה בדין לביטוח תאונות אישיות בחדר כושר בבית משותף?

 

לכאורה ניתן לחשוב, כי שימוש בחדר כושר בבית משותף מחייב ביטוח תאונות אישיות לכל המשתמשים בו. וזאת על שום האמור בחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994 סעיף 2ד. (א), לפיו:

 

"לא יינתן רשיון למכון כושר אלא לאחר התייעצות עם מי ששר החינוך והתרבות הסמיכו לכך, ולאחר שנתקיימו כל התנאים הבאים:

 

(1)   רשות הרישוי מצאה כי מכון הכושר ממוקם במקום מתאים, כי המכשירים בו מוצבים במרחק סביר זה מזה, כי לכל מכשיר מוצמדות, במקום בולט, הוראות היצרן לענין השימוש בשפה העברית, בשפה הערבית ובשפה האנגלית, וכי לקוחותיו של מכון הכושר בוטחו בפרטי הביטוח ובסכומי הביטוח המזעריים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק הספורט;" (ההדגשה שלי ק.ש.)

 

יש לשים לב לכך, כי החוק מדבר על תנאים למתן רישיון למכון כושר ולא על תנאים לשימוש וכי חובות הביטוח אינה חלה על ביטוח של כל מי שעושה שימוש במכון כושר אלא על ביטוח של הלקוחות בלבד.

 

כלומר, בעלי מכון הכושר או גם עובדיו, ככל שהם עושים שימוש במתקני המכון אינם מחויבים להיות כלולים בביטוח התאונות האישיות של מכון הכושר אלא הלקוחות בלבד.

 

יש לשים לב שהחוק חל על מכון כושרFitness club ואילו חדר הכושר שנמצא בבית משותף ומשמש את דייריו אינו מכון כושר אלא חדר כושר –Gym, שיכול להיות חלק ממכון כושר או להיות חדר כושר בפני עצמו שאינו חלק ממכון כושר, כפי שקורה בכל חדר שכזה בבית משותף.

 

הבעיה נובעת מעצם הגדרת המונח "מכון כושר" בחוק רישוי מכוני כושר לפיו ""מכון כושר" – מקום שבו מתאמנים במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני." כלומר לפי הגדרת החוק היבשה, גם חדר כושר הנמצא בבית משותף או אפילו מכונת הליכה שנמצאת בבית פרטי עונים להגדרת "מכון כושר" על פי החוק.

 

עניין ההגדרה בחוק עורר ויכוחים ודיונים לא מעטים, אולם גם אם נקבל את ההגדרה לפיה חדר הכושר בבית משותף נחשב כחדר כושר על פי הגדרת החוק, עדיין, חובת ביטוח תאונות אינה חלה לגבי הדיירים מהסיבה הפשוטה שהדיירים אינם לקוחות של חדר הכושר אלא בעלים והחוק, כאמור, אינו מחייב כי ייערך ביטוח תאונות אישיות לבעלים של חדר הכושר אלא רק ללקוחותיו.

 

האם בכל זאת כדאי לערוך את הביטוח למרות שהדבר אינו מחויב על פי דין?

 

לפני הדיון בכדאיות הביטוח, מן הראוי לשים לב למהותו של ביטוח תאונות אישיות שמכסה אירוע של מוות, תאונה, אובדן כושר לעבודה ולפעמים גם הוצאות ריפוי בשל תאונה.

 

חשוב ליתן את הדעת לגבי מספר נושאים בהקשר לביטוח תאונות אישיות:

 • ביטוח תאונות אישיות אינו בא להחליף ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי ואינו מונע הגשת תביעה לפי דיני הנזיקין על ידי הנפגע כלפי למי שערך בעבורו ביטוח תאונות אישיות. כלומר נציגות הדיירים או גם חברת הניהול ככל שערכו ביטוח תאונות אישיות בעבור המתאמנים בחדר הכושר, עדיין עשויים לקבל תביעת נזיקין מצד מתאמן שנפגע בחדר הכושר, ללא קשר לתשלום תגמולי ביטוח לנפגע לפי הפוליסה לביטוח תאונות אישיות. הפתרון הביטוחי הוא בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי של נציגות הבית המשותף שכולל גם את אחריותה של חברת הניהול (למעט אחריות מקצועית של חברת הניהול האמורה להיות מבוטחת בביטוח נפרד).
   

 • ביטוח תאונות אישות אינו מכסה מחלות – כלומר הביטוח אינו מכסה מקרה שארע לאדם חולה לב שלקה בליבו בשל מאמץ יתר בחדר הכושר.
   

 • ביטוח תאונות אישיות בחדר כושר אינו מכסה בדרך כלל פיצוי בגין אובדן זמני של כושר עבודה -  עובדה שגם היא אינה מובהרת במקרים רבים על ידי סוכן הביטוח.
   

 • ביטוח תאונות אישיות עשוי שלא לבטח עיסוק בקרב מגע – יש מי שמתאמן בחדר הכושר בקרב מגע או בסוג ספורט אחר העשוי שלא להיות מבוטח לפי תנאי הפוליסה. קיים סיכוי סביר, שסוכן הביטוח לא מסר לנציגות הדיירים ולחברת הניהול על קיומם של הסייגים לכיסוי הביטוח ולפיכך הם לא הובאו לידיעתם של הדיירים שמתאמנים בחדר הכושר ומאמינים בתום ליבם שבמקרה של אירוע תאונה הם מבוטחים.
   

 • בנוסף לכך יש לקחת בחשבון את העובדה שחברות ביטוח נוהגות להגביל את מספר האנשים הכלולים בביטוח זה בשל אילוצי ביטוח משנה המבוססים על הגבלת מקסימום סכום ביטוח לאירוע.

  כלומר, יש לקחת בחשבון את הצבר (האקומולציה) לחשיפת המבטחים לאירוע אחד, חישוב המתקבל ממכפלת סכום הביטוח למבוטח בודד במספר המבוטחים הכללי לפי הפוליסה.

  למשל, אם סכום הביטוח למבוטח אחד הוא 300,000 ₪, אזי החשיפה של המבטח לסיכון תהיה 3,000,000 ₪ בעבור 10 מבוטחים ואם הסכום המרבי אותו יכולה חברת הביטוח לרשום בפוליסה ללא פניה מיוחדת למבטחי משנה עומד על 3,000,000 ₪, הרי שחברת הביטוח לא תוכל להציע למבוטחים ביטוח בעבור מספר גדול יותר של אנשים כמוצר מדף, אלא שיהא עליה לפנות בפניה מיוחדת לחו"ל ועלות הביטוח (שאינו מחויב כאמור על פי דין) עשויה להיות גבוהה בהרבה וכמובן קיימת אפשרות שחברת הביטוח תקבל סירוב ממבטחי המשנה בחו"ל.

יש מי שלוקח בחשבון, שמספר המתאמנים בעת ובעונה אחת בחדר כושר בבית משותף אינו עולה על עשרה אנשים ואפשר כי בבתים משותפים רבים הנחה זו נכונה לגבי מספר המתאמנים בעת ובעונה אחת.

 

אלא מאי?

 

חדר הכושר בבית משותף משמש הרבה פעמים גם למטרות אחרות שאינן קשורות באימון ספורטיבי כמו למשל אירוח להרצאות שונות, כינוס דיירים, חגיגת ימי הולדת ועוד.

 

במקרה של כנסים, מספר המשתתפים עשוי להגיע לא לפעם לספר כפול או אפילו משולש של המבוטחים לפי הפוליסה לביטוח תאונות אישיות וגם אפילו יותר מזה. ואם חלילה קורה מקרה שבעקבותיו נפצעים יותר אנשים מהמספר שנקבע בפוליסה (למשל במקרה של קריסת תקרה, או שריפה) נוצרת בעיה אמיתית למי מבין הנפגעים ישולמו תגמולי הביטוח, וזאת בשעה שכל הנפגעים הם דיירים במבנה הבית המשותף אשר שילמו את דמי הביטוח בעבור הפוליסה שמבטחת רק חלק מהדיירים.

 

מבוכה נוספת עשויה להיגרם אם ביום אחד או בסמיכות זמנים יפגע דייר בבריכה ודייר בחדר כושר. רק מי שיפגע בחדר כושר יזכה לפיצוי וחברי הנציגות וחברת הניהול שרכשו את הביטוח על חשבונם של כל הדיירים יזכו ל"כאב ראש" מצדו של מי שנפגע בבריכה או יורשיו.

 

סיכון מוגבר להפרת חובה מקצועית של סוכן הביטוח

 

הביטוח מגביר גם את סיכון אחריותה המקצועית של סוכן הביטוח המחויב על פי דין לא רק להסביר למבוטח את הסייגים לביטוח אלא גם לוודא שהמבוטח הבין את ההסבר. הלכה זו נקבעה בפסיקת  העליון (ע"א 4819/92 ישר מנשה נ' אליהו), והיא ששבה חוזרת ומהדהדת מאז ועד היום בשפע  פסקי דין הניתנים על ידי בתי המשפט בישראל.

 

ואם כל האמור בזה אינו מספיק, יש לשים לב לכך שביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח אישי כך שבפוליסות לא מעטות לביטוח תאונות אישיות לחדר כושר בבית משותף ניתן למצוא מלל לפיו הביטוח ניתן למספר המבוטחים המוגדר לפי רשימה כאשר בפועל רשימה מסוג זה אינה מצורפת לפוליסה, כך שבמקרה, חלילה, של תביעת ביטוח, צפויה לכל הנוגעים והמעורבים בדבר סיבה נוספת ל"מסיבה".

 

 

פורסם ביום 4/3/2018

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright