היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

לא חייבים להפעיל פוליסה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

זכותו של מבוטח שלא להפעיל פוליסה

מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

צילם של ענן מאת קטיה שורצמןעצם קיומו של חוזה ביטוח אינו יוצר חובה על בעל הפוליסה, קרי המבטח, להפעיל את הביטוח בכל מקרה שבו קורה אירוע מבוטח.

 

למבוטח עומדת זכות שלא להפעיל את הפוליסה משיקולים שונים (אותם הוא אינו מחויב לפרט בפני כל גורם שהוא) שיכולים להיות הימנעות מתשלום ההשתתפות העצמית, חשש מהרעת תנאי הביטוח בחידוש, חשש מדרישה של המבטחים לנקוט באמצעי מיגון ו/או זהירות נוספים (דרישה שיכולה להתרחש גם במהלך תקופת הביטוח) ושיקולים נוספים.

 

אחת הדוגמאות לזכותו של המבוטח ניתן למצוא בסעיף 68 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981:

 

 "בביטוח אחריות רשאי המבטח - ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא - לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו; אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי." (ההדגשה שלי קי.ש.)

 

כאן רשאי המבוטח להודיע למבטח על כך שהוא מתנגד להפעלת הפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלי צד שלישי וגם כאן לפי לשון החוק המבוטח אינו מחויב לנמק את התנגדותו להפעלת הפוליסה, כאשר ברור מעל לכל ספק שנימוק הנוסף לנימוקים שפורטו לעיל הוא כפירה של המבוטח באחריותו כלפי הצד השלישי.

 

בעניין זה אמנם קבעו בתי המשפט שהמבוטח נדרש לחובת תום לב כאשר הוא מבקש מהמבטח שלא להפעיל את הביטוח:

 

לעניין תום הלב הנדרש מהמבוטח בבקשה מהמבטח שלא ישלם תביעה לצד ג - ראו למשל פסיקת השלום בעניין זכות המבוטח להורות למבטח שלא לשלם תביעה של צד ג' לפי סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח (הרשם הבכיר אבי כהן בעניין תא"מ 1928-10-14 שלמה תחבורה ( 2007 ) בע"מ נ' בר ואח'):

  

"זכות ההתנגדות של המבוטח לתשלום לצד שלישי צריכה להיות סבירה ותמת לב ביהמ"ש קובע כי, הן על המבטחת והן על המבוטח לפעול עפ"י הוראות סעיף 68 לחוק בתום לב, כאשר על המבטחת לפעול בסבירות ולקחת בחשבון שיקוליה גם את האינטרס של המבוטח. ביהמ"ש מדגים דבריו, בין היתר, במקרה שבו המבוטח דווקא צפוי לשאת בסופו של דבר בכיסו בכל או במרבית סכום הפיצוי בפשרה לצד השלישי (כך במקרה שדמי ההשתתפות העצמית הם בשיעור דומה לשיעור הפיצוי שעל הפרק), שאז הבכורה צריכה להינתן לאינטרס של המבוטח להימנע מחיובו האפשרי בדמי השתתפות עצמית, אלא אם המבטחת מוכנה לוותר על גביית דמי ההשתתפות העצמית, במקרה שהפשרה העומדת על הפרק היא כדאית במיוחד עבורה ע"א (מחוזי ת"א) ( 2539/07 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' מאיירס שיווק ( 1981 ) בע"מ".

 

קביעה דומה לא נקבעה לגבי ביטוח רכוש אולם בפועל נהוג בנזקי רכב להיפרע מהמזיק בתביעת צד ג' כנגדו במקום להפעיל את ביטוח הרכב  המקיף של הנזיוק.

 

דוגמה נוספת היא הפעלת הביטוח הקבלני של היזם על ידי רכושי דירות בשל נזק שנגרם על ידי הקבלן ומבוטח לפי ביטוח העבודות הקבלניות של הקבלן לפי ביטוח של תקופת תחזוקה מורחבת שמעניק כיסוי בתקופת התחזוקה לנזקים שאירעו בתקופת ביצוע העבודות והתגלו רק לאחר מסירת החזקה לרוכשים. במקרה הנדון, רשאי המבוטח לפי פוליסת הדירה או חברת הניהול שמנהלת את הבניין שלא להפעיל את הביטוח הפרטי אלא לדרוש ולקבל את תגמולי הביטוחי לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות של היזם.

 

כמו כן קיימים לא מעט מקרים בהם המבוטחים אינם מוצאים עניין להגיש תביעות כנגד חברות ביטוח בשל נזקים שנראים להם כזוטי דברים מנקודת מבטם, קרי היקף הנזק לא נראה גדול מספיק על מנת שהמבוטח (מנקודת מבטו הסובייקטיבית, כמובן) יראה לנכון לטרוח ולהפעיל את הפוליסה.

 

הווה אומר, עצם קיומו של כיסוי ביטוחי (אשר המבוטח מודע לקיומו) ואירוע של נזק מבטח אינם מביאים בכל מקרה להגשת תביעה כנגד חברת הביטוח.

 

כתבה זו אינה עוסקת באותם מקרים בהם המבוטח אינו תובע את חברת הביטוח בשל חוסר מודעות לקיומו של הביטוח והאפשרות של הפעלת הפוליסה ללא הסכמתו של המבוטח בשל קיומו של ביטוח כפל.

 

 


כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 2/5/2021

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright