היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אחריות נציגות הדיירים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

ביטוח אחריות חברי נציגות דיירים בבית משותף

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

 

צילום של בית בטיילת עם ציטוט מהפוליסה המקנה כיסוי ביטוחי לנציגות הבית המשותף

אחת הסברות המוטעות שקיימות עדיין בקרב חברי נציגות של דיירים בבתים משותפים אומרת, כי שחברי נציגות דיירים בבית משותף אינם אחראים כלפי הדיירים שבחברו בהם גם משום שהם פועלים בד"כ בהתנדבות או גם כאשר הבית המשותף מתוחזק על ידי חברה לניהול מבנים. אך דברים אלו אינם נכונים.

 

פעילות בהתנדבות, אינה פוטרת את המתנדב מאחריות חוקית ולמעשה כל חבר בנציגות דיירים כמו גם נציגות הבית המשותף, שמהווה אישיות משפטית (בדומה לתאגיד או עמותה), עשויים למצוא את עצמם נתבעים לפי הוראות הדין האזרחי או גם אפילו הדין הפלילי.

 

בניגוד לאחריותם המקצועית של חברי הנהלת הדירקטוריון בתאגיד, שהמגבלות לגבי השיפוי והביטוח האפשרי לגביהם נקבעו בחוק החברות, הרי שדין הקיים אינו מגביל את אפשרות ביטוח האחריות החוקית של נציגות הבית המשותף ושל חבריה.

 

מהאמור בפסק דין שניתן ביום 1/3/2016 ע"י שופטת השלום בירושלים דורית פיינשטיין בעניין ת"א 58251-11-12 ביהם ואח' נ' צין ות"א 49533-12-12 טמיר נ' צין, ניתן ללמוד משהו על הקף אחריותם החוקית של חברי נציגות הדיירים בבית משותף:

 

" הלכה ותיקה היא כי הכשרות המשפטית של נציגות בית משותף היא  כשרות מוגבלת:

 

"לאישיות משפטית (תאגיד) כשרות מוגבלת, כאשר הדין מעניק לה (במפורש או במשתמע) את הכוח הפוטנציאלי להיות בעלים של זכויות מוגבלות, הנופלות מקשת הזכויות הכלליות שאותו גוף מסוגל להיות בעל כשרות לבצען. הכשרות מוגבלת לזכויות ולחובות מסוימות בלבד, בין זכויות שכנגדן חובות ובין זכויות מסוג חירות, כוח או חסינות. כך, למשל, נציגות של בית משותף כשרותה מוגבלת אך לייצוג הדיירים בעניינים שחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, הסמיך אותה לטפל בהם " (ראו עא 324/82 עיריית בני-ברק נ' ברוך רוטברד , מה (4); רעא 46/94 אילה זקס אברמוב נ' הממונה על מרשם המקרקעין , נ (2) 202102 ).

 

הנתבע טוען כי ההלכה היא, שחבר בנציגות בית משותף לא אחראי באופן אישי למחדלים או מעשים של נציגות. טענה זו נטענה בעלמא וללא כל אסמכתא משפטית. ההפך הוא הנכון ובתי המשפט לא שללו את האפשרות להטיל אחריות פלילית על חבר בנציגות הבית המשותף, כאשר זה עשה עבירה פלילית לטובת הבית המשותף, או כשכתוצאה ממעשיו ניזוק צד שלישי (ראו לדוגמה: תא (י-ם) 6063/04 עזבון המנוח יורם רפאלי ז"ל נ' י. פאלו בע"מ, [פורסם בנבו] ניתן ביום 6.9.12; תא (ת"א) 1734-04 עזבון המנוח ראוף רפי רפאילוב ז"ל נ' ב.י.נ.ו. עוגן חברה לבניין ופיתוח בע"מ [פורסם בנבו]  28.2.12)."

 

בפועל קיימים בשוק הביטוח הישראלי פתרונות שונים לביטוח אחריות זו, כאשר בחלק מהמקרים הפתרון הביטוחי הוא לפי פוליסה מיוחדת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה המיועדת לעמותות. במקרה הנדון הכיסוי הוא לפי בסיס הגשת תביעה, כלומר, הפוליסה מכסה אחריות בגין תביעות שהוגשו במהלך תקופת הביטוח בשל מקרים שקרו לאחר התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימת הפוליסה, דבר מחייב קיומו של ביטוח רציף כל עוד קיימת אפשרות להגשת תביעה כנגד מי מהמבוטחים.

 

אחד החסרונות לפי פוליסה זו, שהיא מושתת על תנאי הפוליסה המקובלת לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה, הוא כלילתם של חריגים וסייגים שונים שהם רלוונטיים אמנם לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה בשל המגבלות לפי חוק החברות אבל אינן מחייבות לגבי ביטוח נציגות דיירים בבית משותף אשר אינה כפופה להוראותיו של חוק החברות וכך נוצר מצב שבו הביטוח כולל סייגים וחריגים שהם מיותרים למבוטח הספציפי האמור ובעצם מצמצמים שלא לצורך את הכיסוי הביטוחי.

 

אפשרות אחרת שקיימת בשוק הביטוח המקומי היא הרחבה לפי גבול אחריות משני לפי פוליסת צד ג' של הבית המשותף שמכסה אחריות של חברי נציגות הדיירים. הכיסוי במקרה הנדון הוא לפי בסיס אירוע, כלומר, אין צורך בחידוש הפוליסה מדי שנה בשנה.

 

קיימת גם האפשרות הטובה ביותר והיא קביעה בפוליסת צד ג' של הבית המשותף שכוללות את חברי הנציגות בשם המבוטח, כי סייג אחריות מקצועית לא יחול לגבי חברי הנציגות תוך קביעה של כיסוי לנזק פיננסי טהור בגבול אחריות משני.

 

בכל מקום יש לקחת בחשבון, את מגבלותיו של כל ביטוח שהוא הן בעניין גבולות אחריות, והן לגבי מקרה שארע בשל רשלנות רבתי העשוי שלא להיות מבוטח לפי חלק מהפוליסות וכמובן אחריות לנזק שארע בשל מעשה זדון של אחד מחברי הנציגות, שלא יהיה מבוטח לגבי מי שפעל מתוך כוונת זדון.

 

 

פורסם ביום 18/2/2018

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright