היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

 

15 שנה לאתר הביטוח

חדשות הביטוח ליום 20/6/2018

 

  חדשות     

  

חוקים פסיקה חוזרים

  

כתבות ומאמרים

       

מתוך הודעת מגדל לבורסה על מיניו של שלמה אליהו ליו"ר הדירקטוריוןבין רשימת הדירקטורים של החברה ניתן למצוא גם את שמם של ישראל אליהו, בנו של מר שלמה אליהו ושל עו"ד אברהם (אבי) שמאי המשמש כמנהל תחום תביעות ביטוח כללי של מגדל חברה לביטוח, הח"כ לשעבר ד"ר רענן כהן, המשמש כיו"ר דירקטוריון מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"מ, חברה נכדה של מגדל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של התאגיד..

 

עוד על שלמה אליהו יו"ר מגדל


יש מנכ"ל לכלל והוא יורם נווה

יורם נווה המנכ"ל החדש של כלל ביטוחקודם למינויו למנכ"ל כלל פיננסים, שימש נווה כיועץ המשפטי של בית ההשקעות. בתקופה שמלפני כלל פיננסים כיהן יורם נוה כמשנה למנהל מחלקת תאגידים ברשות ני"ע, בין יתר תפקידיו, שימש כחלק מצוות לגיבוש ועדת גושן, שעסקה בממשל תאגידי. בנוסף עבד נווה בעברו גם כעו"ד במחלקה המסחרית במשרד עורכי דין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'.

 

עוד על יש מנכ"ל לכלל


דיון בסוגיית מסורבי ביטוח רכב בוועדת הכספים של כנסת ישראל

משה גפני יו"ר וועדת הכספיםהפתרון העשוי להתגבש, קרוב לוודאי ייעשה ללא שיתופם של סוכני הביטוח בגיבושו ונראה גם שלא תהיה התחשבות באינטרסים של הסוכנים. פתרון מסוג זה יכול להיות הקמה של פול לביטוח רכב רכוש או צירוף המבוטחים המסורבים לביטוח באמצעות הפול הקיים לביטוח חובה לרכב, בפרמיה ובהשתתפות עצמית כפולים מהתעריף המקובל ובביטוח ללא סוכנים. פתרון שיפגע בדרך קשה ביותר בעמלות הסוכנים.

 

עוד על מסורבי ביטוח בכנסת


היפגעות תלמידים בחופש הגדול

ילדים בחופש הגדול, צילום באדיבות אור ירוקעל פי נתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס. בחופש הגדול בשנה שעברה (2017) נהרגו 23 ילדים ונערים בישראל, זו השנה בה נהרגו הכי הרבה ילדים ונערים בחופש הגדול מזה שש שנים ולבד משנת 2010 בה נהרגו 24, זהו גם מספר ההרוגים הגבוה בעשור החולף.

 

עוד על היפגעות בחופש הגדול


בלוג השבוע: סוכן ביטוח לא בכל מחיר


מרמה של מבוטח לגבי נסיבות האירוע שוללת את זכותו של צד ג' לקבלת תגמולי ביטוח

פטיש של שופטיםשופטי העליון ד' מינץ וי' וילנר למרות דעת המיעוט של השופט י' עמית, דחו את תביעתו של צד שלישי שפעל בתום לב בשל העובדה שהמבוטח עצמו הפוגע מסר מידע כוזב למבטחתו בכוונת מרמה על מנת לקבל תגמולי ביטוח. ועל כן, המבטחת פטורה מחבותה לפי סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח. "הצעתו של השופט עמית היא לפרש את המילה "טענה" בסעיף 68 סיפא, ככוללת אך ורק טענות אשר היה בכוחן לשלול את הכיסוי הביטוחי אם התביעה הייתה מוגשת מיד ובסמוך לאחר קרות מקרה הביטוח. לעומת זאת, כך לשיטתו של השופט עמית, במקרים בהם מיד לאחר קרות מקרה הביטוח מתגבש בידיו של הצד השלישי "כוח תביעה" כלפי המבטח לפי סעיף 68 לחוק, אין לשלול ממנו כוח זה רק בשל מעשי המבוטח שאירעו במועד מאוחר יותר."

רע"א  1219/18 שי פרץ נ' שלמה ביטוח  ואח' 18/6/2018


חשוב לשמור על רצף ביטוחי בביטוח אחריות מקצועית

 

כיסוי טיפול שיניים בשל תאונה בחו"לי' עמית שופט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסיקת המחוזי בעניין משטרים ביטוחיים שונים הנהוגים בפוליסות אחריות מקצועית (ביטוח על בסיס אירוע ועל בסיס הגשת תביעה).  רופא שיניים נמצא אחראי בנזיקין בשל נזק שנגרם ללקוחה ברשלנותו. הרופא נמצא במצב של היעדר ביטוח בשל חידוש ביטוח שערך על בסיס הגשת תביעה בפוליסה שמבוססת על אירוע. "כאשר מופסק ביטוח אחריות מקצועית, יכול המבוטח לרכוש מה שקרוי 'זנב תביעות' ('Tail', או 'Runoff'). ... מכאן שהאפשרות להמשיך את הפוליסה תוך תשלום בעבור 'זנב תביעות', כפי שמקובל בהפסקת פוליסה, אף לא הוצעה או הוצגה לרופא, אשר מעדותו עולה, כי כלל לא ידע על כך בשעתו. נראה כי בכך יש משום התרשלות נוספת של חברת הביטוח בשלב ניתוק הקשר ... ובקיצור – מבוטחים, היזהרו בביטוח האחריות שלכם ושמרו על רצף ביטוחי."

 

רע"א  3304/18 פלוני נ' אליהו  ואח' 17/6/2018


תוספת סיכון מקצועי בביטוח אובדן כושר עבודה

עופר גרוסקופף שופט המחוזי מרכז-לוד דחה תובענה ייצוגית שעניינה בטענה כי חברות הביטוח גבו שלא כדין תוספת סיכון מקצועי בגין עבודה מסוכנת גם כשהמבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה ונכות תאונתית לא היה מועסק ונמצא בהסדר "ריסק זמני". "תוספת הסיכון הנגבית ממי שמועסק במקצוע מסוכן, מבטאת את הסיכון המוגבר הנשקף מאותו מבוטח ביחס למבוטח "הרגיל", בשני היבטים: הסתברות מוגברת להתרחשות אירוע הביטוח וצפי לתקופת "התאוששות" ארוכה מהרגיל עד לחזרה לעבודה מלאה בתחום העיסוק."

ת"צ 47693-06-15 גרסיה נ' כלל  ואח' 29/5/2018


 

לחדשות קודמות

סייג אחריות מקצועית בפוליסה לביטוח צד ג'

פטיש של שופטיםהרשם הבכיר ריאד קודסי מבית משפט השלום בנצרת קיבל באופן חלקי את תביעה נגד חברת ביטוח שטענה, כי היא פטורה מתשלום תגמולי הביטוח בשל קיומו של חריג בפוליסה בעניין "אחריות מקצועית". הטענה של החרגת האחריות המקצועית, לא נזכרה במכתב הדחייה של חברת הביטוח בו נרשם כי סיבת הדחייה הינה היעדר פנייה מוקדמת לחברת הביטוח ואי שיתופה בהליך המשפטי שהתנהל נגדה. כמו כן החריג הנדון אינו עונה על דרישת ההבלטה לפי סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח. "היה מקום להבליט עניין העדר כיסוי לאחריות המקצועית ע"י הגדלת הכתב והבלטתו בצבע אחר, ולהגדיל את הגופן ביחס לגופן של יתר התנאים, היה מקום גם לחזור ולרשום חריג זה בפוליסה הספציפית שהתובעת חתמה עליה ולא להסתפק בהוראות הג'קט שמהווה מעין חוברת כללית שכוללת מספר רב של תנאים, זאת לאור חשיבות העניין למבוטח הספציפי."         

תא"מ 18258-05-16 ע.פ.א. אכיפה ביצוע ואבטחה בע"מ נ' הפניקס 15/5/2018


תביעה משלימה בשל נזקי שלג בירושלים

צילום אילוסטרציה של איגלו

רפאל יעקובי שופט המחוזי בירושלים קיבל באופן חלקי את תביעתו של מבוטח נגד חברת ביטוח לתשלום סכומים משלימים בשל נזקי שלגים שגרמו למפעל אותו ביטוח בחברה. מדובר על שלג כבד וחריג  שירד בירושלים על גג מפעל האלומיניום של המבוטחת וגרם לקריסתו ולנזקים למכונות, לציוד, למלאי ולחפצים נוספים. שהנתבעת שילמה כ-11,000,000 ש"ח, הוגשה התביעה דנן לתגמולי ביטוח נוספים, שסכומה הועמד על 23,111,000 ש"ח. "לאחר שקילת המכלול, השורה התחתונה של פסק דין זה היא כי יש לקבל חלק קטן בלבד מן התביעה ולחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סכום מצומצם בהרבה מזה שתבעה".

ת"א 8024-06 מיפרומאל נגד מגדל  6/6/2018


תביעת תחלוף בשל נזק לחדר במלון

איור של חץ עם כיתוב "תחלוף"הרשמת הבכירה אביגיל פריי מהשלום ברמלה קיבלה תביעת תחלוף של חברת ביטוח נגד אורחת בבית חדרי מלון שגרמה לנזקים בעבורם שילמה חברת הביטוח. " על אף טיעוניו של ב"כ הנתבעת, בסופו של יום המדובר בתיק שבבסיסו מהימנות וסבירות העדויות. עדותו של המבוטח היתה אמינה, ברורה, רציפה וקוהרנטית; התמונות שצולמו על ידו ושהוצגו במסגרת תצהירו- ולגביהן לא נחקר וגירסתו לא נסתרה, מצביעות על נזקים בלתי סבירים בחדר האירוח. כך הספלים השבורים, שאריות המזון המפוזרות, המצעים המושלכים באמבט ובכיור, הוילונות התלויים למחצה, הסדק בשולחן האירוח ועוד."    

          

תא"מ 67387-06-17 הכשרה נ' מזלה 14/6/2018


ביטוח חובה לאופניים חשמליים רק לא באמצעות קרנית - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


להשלים תשלום תביעה לפי ערך כינון - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


ביטוח דירה: ערך כינון, ירידת ערך ושיהוי המבטח בבירור תביעה - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


ירידת ערך בביטוח רכב – ככיסוי מותר או מיותר - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


חיוב פרוט זכויות המבוטח בפוליסה – יותר יעיל ויותר פשוט ממוסד הבוררות  - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כשסוכן הביטוח אינו מצליח להבין את הפוליסה... - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כיסוי נזקי התפרצות הר געש בפוליסות רכוש - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כיסוי מחשב אישי וטאבלט רק בחו"ל - נוגד תקנה - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן


שיפור הגדרת "התפוצצות בפוליסות רכוש - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


תוכניות ביטוח שונות לאותו הסיכון באותה חברת ביטוח - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן


גולפית ככלי רכב מנועי החייב ברישיון נהיגה ובביטוח חובה - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר.


אסון השיטפון בערבה וסוגיות הביטוח - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


70 שנה למדינה סוכני וחברות הביטוח - מי שרד? - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


ביטוח סייבר כפרק בפוליסת העסק - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


חוזה שכירות מומלץ ע"י עיריית ת"א - סעיף ביטוח ללא כיסוי - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


מי אמר שאין כיסוי לשבר של צעצועים (ולא רק) בדירה?  - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright