היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

כיסוי התפוצצות בפוליסות רכוש

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

שיפור הגדרת כיסוי "התפוצצות" בפוליסות רכוש

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים וחברה בוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

 

 

 

צילום אילוסטרציה של התפוצצותכתבה זו, נוצרה בעקבות פסיקתו של השופט משה סובול תא (י-ם) 6199/04 טופ גן ורסאי ירושלים בע"מ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ שקבע, כי השבר של רצפת אולמי ורסאי נופל בהגדרת המונח "התפוצצות".

 

בהסתמך על פסיקת המחוזי, המהווה תקדים לבתי משפט השלום, קבע הרשם הבכיר קייס נאשף מבית משפט השלום בתל אביב – יפו, כי גם אירוע של שבר אקווריום בדירה נופל בהגדרת "התפוצצות" ועל כן מבוטח לפי פוליסת הדירה. תא"מ 33239-04-16 לוין ואח' נ' איי אי ג'י ישראל  ואח'. ראו סקירה קצרה בחדשות השבוע מיום 30/12/2017.

 

הרשם הבכיר לא התייחס לכך שקביעתו של השופט סובול היתה ייחודית למקרה הנדון בכל הקשור להבנתו של המבוטח את ההסבר שקיבל מסוכן הביטוח, אלא הרחיב את היריעה בכך שקבע, כי כיסוי התפוצצות בפוליסת הדירה, אכן כולל כיסוי ביטוחי גם לאירוע של התנפצות.

 

קביעה זו של המחוזי ושל השלום מבוססת על המשמעות הכפולה של המונח "התפוצצות" בשפה העברית שכולל בתוכו גם אירוע של "התנפצות" ולהיפך.

 

מקור המונח בפוליסות בשפה האנגלית

כאשר בודקים את הרקע ההיסטורי של כלילת הכיסוי לנזקי התפוצצות, מן הראוי לבחון את המקור לפי הפוליסות הראשוניות בשפה האנגלית אשר שימשו תשתית לביטוח הרכוש בישראל בתחילת הדרך ומאוחר יותר תורגמו לעברית.

 

המונח שמופיע בפוליסות לביטוח רכוש בשפה האנגלית הוא: "explosion"  . מונח זה תורגם לשפה העברית כ"התפוצצות" מונח שהמשמש בעברית אך לא בשפה האנגלית גם לאירוע של "התנפצות" שמשמעו בשפה האנגלית הוא – crashing"" או shattering"".

 

עניין המשמעות בשפה האנגלית חשוב ביותר למבטחים ככל שמדובר על סכומי ביטוח גבוהים שנתמכים בביטוח משנה כאשר החוזים של המבטחים המקומיים עם מבטחי המשנה הם בשפה האנגלית והמשמעות המיוחסת לכיסוי הנדון על ידי המבטחים בחו"ל, היא לפי המשמעות של המונח בשפה האנגלית.

 

התחקות אחר מקור הכיסוי הן בפוליסות בשפה האנגלית והן בפוליסות בשפה העברית, מובילה דווקא לחריג שהיה קיים בעבר ועדיין קיים בהווה בפוליסה הבסיסית לביטוח אש, ברק. פוליסה זו כוללת ברשימת החריגים לכיסוי הביטוחי גם חריג מיוחד לנזקי התפוצצות.

 

מכאן אפשר להסיק ולהבין, כי כוונת המבטחים מלכתחילה היתה ועודנה אירוע של התפוצצות המלווה באש. וזאת מהסיבה הפשוטה שאירוע של התפוצצות שאינו מלווה באש (כגון התנפצות) אין טעם להחריג מהכיסוי הביטוח, מהסיבה שמדובר על אירוע שאינו מבוטח. להלן, ציטוט החריג המדובר בפוליסת אש וברק:

 

"ביטוח זה אינו מכסה:

אבדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח במישרין או בעקיפין ע"י:

. ....

 התפוצצות, באמצעותה או כתוצאה ממנה אולם אבדן או נזק ע"י התפוצצות של גז המשמש למטרות ביתיות בבניין שבו נעשה שימוש בגז שלא למטרות מסחריות או תעשייתיות יחשבו כאבדן או נזק ע"י אש במובן פוליסה זו....."

 

מטרת החריג המנוסח באופן שאינו ברור ודי מפותל, היתה ועודנה להוציא מכלל כיסוי ביטוחי, אירוע של סיכון חריג שגורם באופן מיידי לנזק מסיבי בשל התפוצצות של מיכלי גז.

 

מחריג לכיסוי

כאשר עברו המבטחים לפוליסות אש מורחב שכללו את פרוט מקרה הביטוח בגוף הפוליסה דבר שהקל על השיטה הקודמת שכללה צירוף של נספחים שונים לפוליסה הבסיסית באמצעות מהדק סיכות... הפך החריג המבוטל לכיסוי, כנראה משום חוסר תשומת הלב של המבטחים, כאשר לאורך כל הדרך היה ברור להם, כי מדובר על אירוע המלווה באש.

 

כך למשל מתואר מקרה הביטוח לפי התקנות לביטוח הדירה ותכולתה - פרקים א' וב': "ב. התפוצצות או התלקחות..". הווה אומר בסמיכות לסיכון של התלקחות, כלומר אירוע המלווה באש. וזאת כאשר לפי ההיגיון הפשוט, כאשר מדובר על מקרה ביטוח המלווה באש, בהיעדר חריג מפורש, הרי שאין צורך להרחיב את הכיסוי הביטוחי מהסיבה הפשוטה שאירוע של אש יהיה בכל מקרה מבוטח.

 

כך גם מפורט בתקנות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון – פרק א' "אש, ברק, התפוצצות, התלקחות". כלומר, רצף המקרים במשפט אחד יוצר את ההקשר של אירועים המלווים באש.

 

ניתן לראות זאת גם לפי פרק רכוש באחת פוליסות החבילה לביטוח בית עסק. לפיה ניתן להבין שכוונת המנסח היתה לכלול בכיסוי גם התפוצצות של דוודים ובכל מקרה מדובר על רשימת מקרים שכוללים אש:

 

"התפוצצות - התפוצצות, לרבות התפוצצות מחימום יתר של דוודים, מכלים וכלים הנמצאים תחת לחץ או תת-לחץ, אך למעט התפוצצות של חומרי נפץ, זיקוקין די נור, תחמושת למיניה, אמצעי חבלה, מרעומים, נפצים תחמושת וכיו"ב - אלא אם צוין במפורש ברשימה שמי מאלה מהווים חלק מתכולת העסק המבוטחת."

 

לסיכום

הפרשנות המרחיבה של השופט סובול עשויה להוביל למצב שבו הכיסוי הבסיסי לפי ביטוח הרכוש יהפוך לכיסוי הדומה לזה של "כל הסיכונים" בכך שהוא יכלול בקרבו גם כיסוי לנזקים של התנפצות, שלא נלקחו בחשבון בחישוב עלות הסיכונים על ידי האקטוארים של חברות הביטוח.

 

על כן ההמלצה למבטחים ולפיקוח לבחון את האפשרות  למחוק בכלל את הכיסוי לנזקי התפוצצות מרשימת הסיכונים המבוטחים בפוליסות לביטוח מקיף (מהסיבה שהן כוללות בלאו הכי כיסוי לנזקי אש ללא הסתייגות מיוחדת לעניין התפוצצות). או לחילופין להוסיף סייג לכיסוי התפוצצות לפיו יובהר, כי מדובר על כיסוי שאינו חל לגבי אירוע שאינו מלווה באש. ולקבוע בסעיף נפרד כיסוי לסיכון של קריסה והימעכות של דודים, כלי לחץ וכו'.

 

 

פורסם ביום 7/5/2018

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright