עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 29/4/2018

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 כל הטיפים לשנת 2018

 

 

כתבת השבוע: 
גולפית ככלי רכב מנועי החייב ברישיון נהיגה ובביטוח חובה

 

הבלוג השבועי - פוסט השבוע: סוכן ביטוח לא בכל מחיר

כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

 

 

אסון השיטפון בערבה וסוגיות הביטוח

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

 

צילום אילוסטרציה של שיטפון בודאיבבחינת הכיסוי  הביטוחי האפשרי של תוצאות אסון השיטפון בערבה שגבה את חייהם של עשרה בני נוער חניכי המכינה "בני ציון", ראוי לבחון את האפשרויות לקיומו של כיסוי ביטוחי לפי שלוש פוליסות שונות.

 

הפוליסה הראשונה היא, ביטוח תאונות אישיות לתלמידים שמכסה את התלמידים במשך 24 שעות ביממה. הכיסוי לפי הפוליסה הוא ביטוח חובה לתלמידים שחל לגביהן חוק לימוד חובה, כלומר תלמידי י"א וי"ב, במקרה הנדון, כך שנפגעים שסיימו את לימודיהם בבית הספר התיכון אינם מבוטחים וזאת בשל הגדרת המונח "תלמיד", לפי הפוליסה כ"מי שחל עליו חוק לימוד חובה וצורף להסדר הביטוח" בבחינת חריג הפוליסה שמתייחס לפעילות צבאית, נראה, שחריג זה, לפי הנוסח בפוליסה אינו חל לגבי המקרה הנדון: חריג 3.ג. "פעילות צבאית - במהלך פעילות צבאית בה נטל הנפגע חלק ואשר בגינה הוא זכאי לתגמול על פי דין".

 

הבעיה בכיסוי עשויה לבוא דווקא מהגדרת המונח "תאונה" לפי הפוליסה:

"אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני".

 

וזאת ככל שלא רק יטען אלא גם יקבע ע"י  פסק דין חלוט בבית המשפט ואפשר גם על ידי מבקר המדינה, כי מדובר באירוע שהיה צפוי.

 

לפי הפרשנות שתינתן למונח "צפוי", האם היה צפוי ע"י הקורבנות ואז לא יהיה תוקף לכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה או שהיה צפוי רק ע"י מי שהיה אחראי לתכנון הטיול ולהוצאתו לפועל והיה בלתי צפוי על ידי הקורבנות.

 

שתי הפוליסות הנוספות הן צד ג' ואחריות מקצועית - בבדיקה לגבי סוג ביטוח האחריות האפשרי לכיסוי האחריות בגין המקרה בנסיבות האמורות אפשר שהכיסוי יהיה לפי ביטוח אחריות מקצועית או לפי ביטוח ביטוח צד ג'.  

 

הפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה בדרך כלל כוללות חריג לעניין נזקי גוף.

 

ההגדרה של מקרה ביטוח כ"אירוע בלתי צפוי" במרבית המקרים מופיעה גם בפוליסות לביטוח צד ג' ובדרך כלל אינה מופיעה בנוסח הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית.

 

הדרישה ל"אירוע בלתי צפוי" מקורה בהגדרתו של המונח "סיכון" כ"אי וודאות לנזק".

 

וזאת עוד לפני הבדיקה לגבי קיומו או גם תוקפו של חריג לעניין רשלנות רבתי.

 

כך שככל שייקבע, שמדובר על אירוע שהיה צפוי מבחינת המארגנים והמוציאים לפעול של הטיול, הרי שגם ביטוח צד ג' ואפשר גם שביטוח אחריות מקצועית יתברר שאין תחולה לכיסוי לפי הפוליסות.

 

בעניין ביטוחי האחריות החוקית קיימות שתי נקודות נוספות העשויות להקשות או אפילו לסכל את קבלת הפיצוי והן:

 

סוגיית גבולות האחריות העשויה שלא להספיק לפיצוי בגין כל הנפגעים (באין דרך מוסכמת לקבוע את חלוקת גבולות אחריות קטנים מדי בין כל הנפגעים) .

 

סוגיית הכיסוי לאחריות אישית של מי שהיה אחראי להתרחשות, ככל שהביטוח אינו כולל את הרחבה לכיסוי אחריות אישית של המועסקים על ידי המכינה. וכן יש לקחת בחשבון שביטוחי האחריות המקצועית אינם מכסים תשלום פיצויים לדוגמא או גם פיצויים עונשיים ככל שיוטלו על ידי בית המשפט על מי מהנאשמים.

 

בנוסף, ביטוחי האחריות החוקית כוללים לא פעם גם כיסוי להוצאות הגנה במשפט פלילי עקב מקרה ביטוח. כלומר, ככל שהמבטח יכיר באירוע כמקרה ביטוח, אפשר שהפוליסה תכסה גם הוצאות הגנה במשפט פלילי של הנתבעים לפי התנאים וגבולות האחריות שנקבעו בפוליסה הרלוונטית לכיסוי זה.

 

בשולי הדברים, לנוכח האסון הכבד, מה שנראה כגימיק, נציין שככל שנגרם נזק לטלפונים הניידים של המטיילים, הרי שנזקי שיטפון מכוסים לפי פוליסות ביטוח תכולת דירה שמכסות נזק לבגדים, חפצים אישיים ותכשיטים של המבוטח ובני משפחתו אף מחוץ לדירה עד 5% מסכום ביטוח התכולה.

 

תנחומים למשפחות הנספים והנפגעים, לחברים ולכל בית ישראל הדואב וכואב את תוצאות האסון.

 

ורק שלא נדע יותר צער.

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright