עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תלמידים 2016

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

ביטוח תלמידים 2016

מאת קטיה שורצמן, מרצה ויועצת לניהול סיכונים ותביעות ביטוח כללי

 

 

איור של תלמיד שנפגצע

ביום 26/7/2016, התקבל בכנסת חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, ובוצעו תיקוני חקיקה בחוק לימוד חובה, בפקודת העיריות וכן בפקודת המועצות המקומיות. מטרת החוק היא יצירת שוויון בנטל דמי הביטוח עבור תאונות אישיות לתלמידים. זאת על ידי חיוב רשויות החינוך המקומיות להתקשר בחוזה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים עם זכיין אחד הנבחר במכרז פומבי שעורכת חברה משותפת לכלל הרשויות.

 

בעקבות קבלת החוק נערך מכרז, והחברה שזכתה היא "איילון".

 

נקבע בחוק, כי האחריות לביטוח התלמידים היא על הרשות המקומית האחראית. על כל מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי חייב לוודא עם הרשות המקומית כי תלמידיו אכן מבוטחים.

 

 דמי הביטוח נגבים מהורי התלמידים כתשלום חובה, ושיעורם מאושר על ידי ועדת החינוך של הכנסת.

 

להלן תקציר הכיסוי לפי הפוליסה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים לשנת הלימודים 2016 בחברת הביטוח איילון (שהוא ביטוח חובה על פי חוק לימוד חובה), כאשר הכיסוי המחייב, הוא כמובן, לפי תנאי הפוליסה המתפרסמים באתר האינטרנט של חברת איילון.

 

השטח הגיאוגרפי לכיסוי השנה הוא בישראל בלבד בניגוד לשנים הקודמות בהן ניתן הכיסוי הביטוחי ברחבי תבל.

 

הגבלת גיל המבוטחים - עד גיל 18 שנה. בניגוד למה שהיה מקובל לפני מספר שנים כאשר ניתן היה לבטח תלמידי ישיבה עד גיל 45.

 

הביטוח כולל הרחבה בחו"ל לשוהים בחו"ל מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך.

 

גם השנה כבשנים הקומות הכיסוי הביטוחי חל 24/7 כלומר בכל ימות השנה וגם כאשר נסיבות אירוע התאונה אינן קשורות לעיסוקו של הנפגע כתלמיד.

 

כמו בשנים הקודמות, גם השנה התלמידים אינם המבוטחים לפי הפוליסה, אלא המוטבים. המבוטחים הם: רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות), מוסדות חינוך ורשויות חינוך מקומיות אשר צרפו את תלמידיהן להסדר ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

 

הכיסוי הביטוחי:

 1. מוות עקב היזק גופני כתוצאה מתאונה בסכום פיצוי של 150,750 ₪.
   

 2. נכות מלאה וקבועה עקב היזק גופני כתוצאה מתאונה. בנכות מלאה וקבועה - סכום הביטוח הבסיסי (402,000 ₪) בתוספת "מענק חומרה" אשר האחוזים הקבועים לגביה הם 80% לפחות. מענק החומרה מקנה תוספת בשיעור 50% לסכום הביטוח הבסיסי כל שהפיצוי הסכום לנכות מלאה (בשיעור של 100%) וקבועה הכולל "מענק חומרה" עומד על 603,000 ₪.
   

 3. נכות זמנית עקב היזק גופני כתוצאה מתאונה - 213 ₪  ליום החל מהמועד בו התקיים המצב הנ"ל, בתנאי שלנפגע תהיה נכות זמנית במשך 90 יום רצופים לפחות. התקופה בגינה ישולם הפיצוי מוגבלת בחשוב מצטבר עד ששה חדשים. בימים  בהם התלמיד שנפגע מאושפז בבית חולים, הוא זכאי לתוספת בשיעור 50% מהסכום היומי לכל יום אשפוז.
   

 4. החזר הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
   

 5. הוצאות חילוץ עד לסך כולל של 235,100 ₪  למקרה ובסה"כ לתקופה לכל התלמידים המבוטחים בפוליסה אחת. הכיסוי הוא להוצאות חילוץ אשר הנפגע אינו זכאי לקבל ממקור אחר.
   

 6. הרחבה מיוחדת לכיסוי תאונות אישיות לרבות תאונות דרכים בחו"ל, למוטבים השוהים בחו"ל מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך כהגדרתה בפוליסה.
   

 7. פציעות של הורים מלווים – מקנה זכות לפיצוי ההורה או בן משפחה של התלמיד הנוטל חלק, ללא קבלת שכר בפעילות רשמית של המוסד החינוכי המתקיימת בשטח המוסד החינוכי או מחוץ לתחומי המוסד החינוכי, כמלווה ו/או כמשגיח בטיולים, ו/או כמלווה ו/או כמשגיח מטעם ו/או במסגרת המוסד החינוכי פעילות ספורטיבית, הצגות, סרטים, ביקור באתרים, מוזיאונים, מילוי מקום של עובדי רשות ו/או עובדי המוסד החינוכי השובתים מעבודתם, אירגון פעילות תרבותית ו/או חברתית מטעם המוסד החינוכי וכיו"ב.

הכיסוי להורה נפגע ניתן ל: מקרה מוות, נכות קבועה מלאה או חלקית ונכות זמנית שנגרמו להורה כתוצאה מתאונה במוות סכום השווה ל- 150,750 ₪. בנכות מלאה וקבועה - סכום הביטוח הבסיסי (402,000 ₪).  בנכות זמנית – סכום יומי השווה ל – 213 ש"ח לכל יום החל מהמועד בו התקיים המצב הנ"ל, בתנאי שלנפגע תהיה נכות זמנית במשך 45 יום רצופים לפחות, ובלבד שהתקופה עבורה ישולם כאמור לא תעלה בחשוב מצטבר על שלושה חודשים.

 

פרמיה שנתית לתלמיד: 49 ₪ במקום 75 ₪ בשנה הקודמת.

 

סייגים וחריגים:

 1. תאונות דרכים בארץ או בחו"ל כמשמעה בחוק הפלת"ד. למעט תאונות דרכים בחו"ל בהם נפגע תלמיד ו/או הורה מבוטח בעת שהייתם בחו"ל מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך.
   

 2. מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה, פעולה מלחמתית – גם אם לא הוכרזה מלחמה מלחמת אזרחים, התקוממות, מהפכה, מרד, מרי, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו שלא כדין, מעשי חבלה וטרור.
   

 3. פעילות צבאית אשר הנפגע נטל בה חלק והוא זכאי בגינה לתגמול על פי דין.
   

 4. תאונת עבודה שבגינה זכאי הנפגע לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי. חריג זה לא יחול על זכאות כמתנדב לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.
   

 5. רשלנות רפואית ו/או נזק ו/או פגיעה אשר נגרמו כתוצאה ישירה של טיפול רפואי.
   

 6. מחלה, בתנאי שהמחלה איננה נובעת מתאונה המכוסה על פי הפוליסה.
   

 7.  כתוצאה ישירה מהשתתפותו הפעילה בביצוע מעשה עבירה בדרגת פשע - לגבי נפגע שגילו במועד התאונה 14 שנים ומעלה.
   

 8. רעידת אדמה.

הבהרה בפוליסה כמו בשנה הקודמת: נכות של נפגע נפשית (בלבד) מהטרדה מינית, שאינה נובעת מנזק פיזי תאונתי אינה נכללת בהגדרת "נכות".

 

 

6/9/2016

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright