ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 עודכן ביום: 15/3/2009

 

 

 

 

 

חדשות ביטוח

                                 

 

    כתבות ומאמרים

הכנה לבחינות הפיקוח ביסודות ובדיני ביטוח - קישורים לחוקים ולמידע באתר


הרעת תנאי ביטוח בחידוש - מחייבת הודעה 30 יום מראש והסכמת מבוטחים- כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


איך לקבל חתימה על אישורי ביטוח מבלי להתאמץ? - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


ביטוח אובדן כושר עבודה - המדריך מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


נוסח  מעניין של סעיף ביטול - טיפ השבוע בלעדי לאתר


מהו ותק נהיגה - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


וינר שושנה נגד ביטוח ישיר - שיעור בביטוח דירה - כתבת השבוע, של קטיה שורצמן


בכתבה "עשה ואל תעשה באתרי סוכנים - נוספה המלצה להיזהר מהתקשרות עם גורמים חסרי ניסיון.


כאשר מבטחי המשנה מפסידים - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


נגד טופס סטנדרטי של אישורי ביטוח - כתבת השבוע, של קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


בעד טופס סטנדרטי של אישורי ביטוח - מאת יועץ, השמאי והסוכן רפי יוספזון


אפשרות לבטח לפי תנאי ביט 2008 - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


    ארועים וספרים

הכנס ה- III של מבטחי משנה בישראל Third Tel-Aviv Re – 2009

ת"א רי 2009הכנס יתקיים בין התאריכים 15-19 יוני, 2009 במלון "דן", תל-אביב. ערב גאלה יתקיים ביום  15.6.2009 בטראסק נמל תל-אביב, בחסות "אגוד חברות הביטוח בישראל", "התאחדות החברות לביטוח חיים בע"מ" והמפקח על הביטוח.


יצא לאור ספרו של עו"ד ירון אליאס, "דיני ביטוח" דיני ביטוח ירון אליאס - מהדורת 2009

המהדורה החדשה של הספר, יצאה לאור בתחילת 2009 והיא כוללת שני כרכים (בסה"כ כ 2,000 עמוד!). במהדורה החדשה נוספו פרקים שלא נכללו במהדורה הקודמת כמו ביטוחים קבוצתיים ("קולקטיבים"), אמצעי מיגון, חובת הנמקה ועוד. מרבית הפרקים שהיו קיימים שוכתבו מחדש והורחבו.

 

לפרטים נוספים ולמבצע


 


 

כנס ביטוחיים 2009 של לשכת סוכני הביטוח התקיים בתחילת חודש מרץ

 

ביטוח ופיננסים 2009כנס ביטוחיים של לשכת סוכני הביטוח יתקיים באילת בתחילת חודש מרץ 2009 מה1 עד ה- 5 בחודש. לפי מידע שנמסר מלשכת סוכני הביטוח, כ1,400 סוכני ביטוח נרשמו לכנס. בין הנושאים שיעמדו על הפרק, ניוד כספי החיסכון הפנסיוני וכניסת הבנקים לייעוץ בתחום החיסכון ארוך הטווח.

 

 

 

 

    פסיקה וחוזרים

פורסם חוזר הוראות לעניין רו"ח מבקר של גוף מוסדי

חוזר רואה חשבון מבקר בדוף מוסדי

החוזר מיום 9 במרץ 2009  קובע כללים להבטחת פעילותו התקינה של רו"חן המבקר של גוף מוסדי וכן חובותיו של הגוף המוסדי בקשר עם הביקורת החיצונית. מטרת החוזר לקבוע כללים להבטחת פעילותו התקינה של רואה החשבון המבקר של גוף מוסדי, ובכלל זה, חובותיו ודרכי עבודתו, וכן חובותיו של הגוף המוסדי בקשר עם הביקורת החיצונית. תוך הבהרה, כי אין בחוזר כדי לגרוע מהוראות כל דין וכן מהוראות תקנים מקצועיים החלים על רואה חשבון מבקר.


חוזר גמול לדירקטורים חיצוניים בגופים מוסדיים

גמול לדירקטורים

מטרת החוזר יום  9 במרץ 2009 ליצור התאמה של תנאי הגמול של דירקטורים חיצוניים ונציגים חיצוניים בגופים מוסדיים המאוגדים כחברות פרטיות לתנאי הגמול של דירקטורים חיצוניים בגופים מוסדיים המאוגדים כחברות ציבוריות, וזאת משום שהרציונאל העומד בבסיס הסדרת תגמול זה מתקיים הן לגבי גוף מוסדי שהוא חברה פרטית והן לגבי גוף מוסדי שהוא חברה ציבורית.

 


תיקונים והבהרות לחוזרי Solvency II

solvency 2מטרת החוזר מיום 9/3/2009 עדכון והבהרות לחוזרי הביטוח הבאים: חוזר  2006-1-14 מיום 3 באוקטובר 2006 "תפקידי אקטואר ממונה ומנהל סיכונים של מבטח, ומארג היחסים שלהם עם בעלי תפקידים אחרים" וחוזר ביטוח 2008-1-5 מיום 7 ביולי 2008 "היערכות ל- Solvency II" נקבעו בהם, בין היתר, הוראות לעניין סוגי דוחות שעל מנהל הסיכונים למסור לדירקטוריון ולהנהלה ומועדי הדיווח של אותם דוחות, ולעניין מועדי הדיווח של תוצאות חישוב הדרישות הכמותיות לפי סקר הערכה כמותי 4QIS.

 

    חדשות

הביטוחים הכי מוזרים בעולם 

הביטוחים המוזרים בעולםהחיוך של בטי המכוערת בוטח ע"ס 10 מיליון דולר, יינן ביטח את חטמו ב 10 מיליון שטרלינג, טועם קפה ביטח את לשונו. מרבית הביטוחים בללוידס. באתר אגוד והתאחדות חברות הביטוח מתפרסמת סקירה של כתבה באנגלית מאתר טלרגרף, הסוקרת את סוגי הביטוחים יוצאי הדופן שהוצאו במהלך השנים, כאשר במרבית המקרים, המבטח הוא ללוידס.

 


מבצע של חברת הראל בחודש מרץ: ביטוח "מענקית" בהנחה של 25% למצטרפים לשלוש שנים

הראל חברה לביטוח"חברת הביטוח הראל, יצאה במצבע מיוחד לחודש מרץ 2009, במסגרתו מוענקת הנחה בשיעור של 25% מהפרמיה למצטרפים לתוכנית מענקית במהלך חודש מרץ 2009.  במסגרת התוכנית ניתן פיצוי בסכום קבוע מראש במקרה של גילוי מחלה קשה, לפי תנאי הפוליסה.

 


"יער תמורה" – תרומה לקהילה ולמאבק בהתחממות כדור הארץ

תמורה מקבוצת כלל

" עובדי קבוצת תמורה להסדרים פנסיוניים ופיננסיים מקבוצת כלל ביטוח נוטעים יער עם קק"ל על 50 דונם בנגב.  קרן קימת לישראל וקבוצת תמורה להסדרים פנסיוניים ופיננסיים יחנכו ביום ג' (17 במרס) יער באיזור יתיר שבנגב. תמורה ועובדיה תרמו מאות אלפי שקלים לנטיעתו של היער, שישתרע על פני 50 דונם ויישא את השם "יער תמורה". היער תוכנן במיוחד לנטיעה בנגב, ויתבסס על עצים רחבי עלים המותאמים לאקלים המדברי, בהם חרובים, אלות ואיקליפטוסים.

 


כלל בריאות זכתה במכרז משרד החינוך להסדר כולל למתן טיפולי שיניים לתלמידי מערכת החינוך שנפגעים בתאונות

כלל בריאותמשרד החינוך פרסם החודש את תוצאות מכרז מס' 25/3.08, בו זכתה כלל בריאות. במסגרת ההסדר תספק החברה טיפולי שיניים לכ – 1.7 מיליון תלמידי מערכת החינוך. המכרז הינו לתקופה של 5 שנים, עם אופציית הארכה ל-3 שנים נוספות. ההסדר מיועד  לתלמידי מערכת החינוך במקרים בהם נפגעו שיניי התלמיד בתאונה במוסד החינוכי ומחוץ לו 24 שעות ביממה.

 

 

חדשות ביטוח קודמות


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright