היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אובדן כושר עבודה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

חשיבותו של ביטוח א.כ.ע.


הגדרת אובדן כושר עבודה


הקף אובדן כושר עבודה


תקופת ההמתנה


תקופת הגמולה


מגבלת סכום הפיצויים


א.כ.ע. בביטוח תאונות אישיות


תחילת תשלום בביטוח תאונות


סיום תשלום תגמולי ביטוח


"כל המחלות" בביטוח תאונות


ביטוח א.כ.ע. בביטוח חיים


מקרים שאינם מבוטחים בביטוח חיים


מצב רפואי קודם

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

ביטוח אובדן כושר עבודה - המדריך

  מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

תוכן הכתבה

 

כריכה של מדריך אובדן כושר עבודה ואובדן הכנסה של לשכת סוכני הביוטח משנת 1998חשיבותו של ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לרכוש כביטוח בפני עצמו או כרכיב או במסגרת  הפוליסות לביטוח תאונות אישיות או ביטוח חיים. ביטוח אובדן כושר עבודה המקובל ביותר הוא ביטוח כנגד אובדן כושר הנובע מתאונה, אם כי ניתן לבטח, בחלק מהמקרים גם ביטוח אובדן כושר בשל מחלה.

 

ביטוח אובדן כושר עבודה חשוב במיוחד למי שמתפרנס מיגיע כפיו ופחות חשוב למי שחי מקצבה (כמו פנסיונרים, למשל) או מהכנסה שאינה נובע מעבודה כמו שכר דירה או ריבית על הכנסות וכד'. ביטוח אובדן כושר עבודה ניתן גם (בהיקף מצומצם למדי) במסגרת הפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים. את ההוצאות הנוספות במקרה של תאונה או מחלה ניתן לבטח לפי ביטוחי בריאות וסיעוד.

 

 

 


הגדרת אובדן כושר עבודה

תוכניות הביטוח השונות נבדלות ביניהן בהיקף הכיסויים ובכלל זה בהגדרתו של אי כושר העבודה ויש לשים לב לעניין בעת רכישת הביטוח:

 

 1. הכיסוי הבסיסי הוא אובדן כושר לעסוק בכל עיסוק שהוא.
   

 2. הכיסוי הרחב יותר הוא אובדן כושר לעסוק בעיסוקו של המבוטח המפורט ברשימת הפוליסה וגם בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו וכישוריו של המבוטח.
   

 3. הכיסוי הרחב ביותר (שהוא בד"כ יותר יקר) מכסה אובדן כושר לעסוק בעיסוקו של המבוטח המפורט ברשימת הפוליסה . בביטוח חיים ניתן למצוא הגבלה לאובדן כושר עבודה א לעסוק בעיסוק שבו עסק המבוטח ב - 5 השנים האחרונות (או העיסוק האחרון בו עסק)

 

כך שבכל מקרה חשוב מאוד להגדיר את עיסוקו של המבוטח בפוליסה ולבצע את השינוי המתבקש בביטוח במקרה של החלפת עיסוק.

 


הקף אובדן הכושר:

הפוליסות המקובלות לאובדן כושר עבודה, מכסות אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% ומעלה הנחשב כאובדן כושר עבודה מלא. לפי חלק מהכיסויים ניתן לרכוש ביטוח לאובדן כושר עבודה חלקי בשיעור נמוך יותר מ 75% , לפי המוגדר בכל פוליסה ספציפית.


תקופת ההמתנה

תקופת ההשתתפות העצמית בביטוח אובדן כושר עבודה נקראת תקופת המתנה והיא התקופה הראשונה לאובדן כושר העבודה שאינה מבוטחת לפי הפוליסה. תקופה זאת משתנה לפי כל פוליסה ספציפית שיכולה להיות ימים אחדים (בד"כ בין 8 ל - 14 יום בביטוח תאונות אישיות) או שלושה חודשים כמקובל בביטוח אובדן כושר בסיסי לפי הפוליסה לביטוח חיים, כאשר כמעט בכל המקרים ניתן להקטין את תקופת ההמתנה בביטוח חיים תמורת תוספת תשלום או ברכישת אובדן כושר עבודה לפי הפוליסה לביטוח תאונות אישיות למשך תקופה של שלושה חודשים . תקופת ההמתנה של שלושה חודשים נובעת מהוראות חוק דמי מחלה המחייב את המעבידים לשלם שכר לעובד הנעדר מעבודתו בשל אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי; בהתאם לוותק עבודתם ועד 90 יום בשנה וכן ביטוח אי כושר בשל תאונה לפי חוק הביטוח הלאומי לנפגע בתאונה שטרם הגיע לגיל פרישה.

 

בחלק מהפוליסות ניתן למצוא במקום תקופת המתנה רגילה מנגנון של "סף פיצוי" שנקרא גם פרנצ'יסה לפיו מתבטלת ההשתתפות העצמית כאשר אובדן כושר העבודה עולה על התקופה שקבועה כהשתתפות עצמית בפוליסה. למשל, אם נקבעה תקופה של שבועיים כפרנצ'יסה הרי שהמבוטח לא יקבל תגמולי ביטוח בשל אי כושר לעבודה שנשך פחות מתקופה זו (למשל שבוע) אולם כאשר תקופת אי הכושר עולה על התקופה שנקבעה (במקרה שלנו, למשל חודשיים), יקבל המבוטח את מלוא תגמולי הביטוח בשל אותה תקופה ללא ניכוי של השתתפות עצמית בכלל.

.


תקופת הגמולה - התקופה שבה משולמים תגמולי הביטוח

בפוליסה לביטוח תאונות אישיות התקופה שבה משולמים תגמולי הביטוח לא תעלה בד"כ על שנתיים (בחלק מהמקרים התקופה יכולה להיות מוגבלת למשך שנה אחת לגילאים גבוהים או במסגרת הכיסוי לאובדן כושר עבודה בשל מחלה). בביטוח חיים תמשך התקופה עד שהמבוטח מגיע לגיל הנקוב בפוליסה לעניין זה (תקופת הפיצוי בגין אי כושר זמני לעבודה - יכולה להגיע עד הגיעו של המבוטח לגיל  65 (ואפילו מאוחר יותר בתוכניות מסוימות), אם תקופת הביטוח אינה מסתיימת קודם לכן), כאשר לגבי גילאים גבוהים הפיצוי לפי הפוליסה לביטוח תאונות אישיות יכול להיות הפתרון היחיד ואפילו העדיף לעומת ביטוח חיים וזאת אם וכאשר מסכימים לבטח גילאים גבוהים יחסית בביטוח תאונות אישיות הכולל אובדן כושר עבודה כאשר בביטוח חיים לא ניתן לבטחם בשל אובדן כושר בשל גילם הגבוה.

 


 

מגבלת סכום הפיצויים בשל אובדן כושר עבודה

חוזר הפיקוח משנת 83 בנושא מגבלות סכום ביטוח לאובדן כושר עבודהבביטוח תאונות אישיות, החוק אינו מחייב מגבלה של סכום הפיצוי כך שבמרבית הפוליסות הסכום המגיע למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה הוא הסכום שנקבע לצורך כיסוי זה ברשימת הפוליסה.

 

לגבי אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח חיים קיימת מגבלה המבוססת על חוזר משנת 1983 לפי חוק הפיקוח לפיה מוגבל הפיצוי בשל אובדן כושר עבודה, לפי כל הפוליסות של המבוטח לכדי 75% מהכנסתו החודשית  הממוצעת המוצהרת בפועל לרשויות המוסמכות ב- 12 החודשים הקודמים ליום מקרה הביטוח.

בחלק מהפוליסות לביטוח תאונות אישיות, אימצו המבטחים מגבלה זו למרות שאין חובה, לכלול אותה בביטוח תאונות, כאמור לעיל.

 

המגבלה נועדה למנוע מהמבוטח לעשות רווח בשל אובדן כושר עבודה, כך שלא יקבל סכום גבוה יותר באופן ניכר מהסכום שהיה מקבל אלמלא אובדן הכושר, כך שלא תהיה לו מוטיבציה להחלים ולחזור לעבודה.

 


אובדן כושר לפי הפוליסה לביטוח תאונות אישיות

 

אי-כושר זמני לעסוק במקצוע הרשום בפוליסה לביטוח תאונות אישיות  (בחלק מהפוליסות - בכל עיסוק שהוא), עד 104 שבועות (שנתיים) מיום התאונה. בחלק מתוכניות הביטוח עד 52 חודש לאחר שהמבוטח הגיע לגיל מסוים הנקוב בפוליסה.

 

    הואיל והפוליסות אינן אחידות יש חברות ביטוח המשלמות רק אם אינכם כשירים לעבודה במקצוע כלשהו, לעומת חברות המשלמות לכם גם בתקופה בה עבדתם במקצוע אחר. רצוי לשים לב להבדל זה בעת רכישת הפוליסה ולחפש את הביטוח היותר רחב המשלם גם כאשר אתם עוסקים בתקופת אי-הכושר בעיסוק אחר שאינו רשום בפוליסה כמשלח ידכם. למשל, מורה לקולנוע המרותק למיטתו כותב ביקורת על סרטים לעיתון.  הפוליסה תשלם גם בשל אי-כושר זמני לעבודה שנמשך לאחר תום תקופת הביטוח בשל תאונה שקרתה בתקופת הביטוח וכל זה ללא קשר לחידוש הפוליסה. הפוליסה לא תשלם אם המבוטח נפטר או שנכותו נקבעה לאחר שעברו 12 חודשים מיום התאונה.

 

פוליסות מיוחדות לביטוח אי-כושר בלבד לתקופות ארוכות יותר משנתיים. משלמות  לאחר קיזוז הסכומים המגיעים מהביטוח הלאומי.

 

כיסוי חשוב הוא שחרור מתשלום פרמיה בתקופת אי כושר לעבודה – בביטוחי חיים, בריאות וסיעוד

 

ביטוח אי כושר אינו מכסה בד"כ אי כושר בשל תאונה שנגרמה בתקופה שבה היה המבוטח זכאי לתגמולים בגין אי-כושר ושנגרמה כתוצאה ממנו. למשל: מבוטח שבר רגל ולפני שהחלים מהפגיעה החליט  להתעלם מהוראות הרופא וחזר לעבודה. בדרך לעבודה איבד את שיווי המשקל מעד ושבר את הרגל השניה. התאונה השניה אינה מבוטחת, כי אירעה בתקופה בה היה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בגין התאונה הראשונה וכתוצאה ממנה.

 

אחריותה של חברת הביטוח מוגבלת למשך כל תקופת הביטוח לסכום הביטוח למקרה מוות או למקרה נכות מלאה, הגבוה משניהם. אם שילמה החברה את מלוא סכום אחריותה בגין מקרה אחד או כמה מקרים שאירעו במשך תקופת הביטוח, (תגמולי הביטוח בגין אי-כושר זמני, אצל מבטחים רבים, אינם כלולים בחישוב זה וישולמו בנוסף - וזהו סוג הביטוח המומלץ) יפקע תוקף הפוליסה.


תחילת תשלום בעבור אי-כושר זמני לעבודה -  בביטוח תאונות אישיות

תגמולי הביטוח עבור אי-כושר זמני לעבודה ישולמו, בדרך כלל, מדי חודש. יום קרות המקרה המבוטח לפי פוליסות רבות נקבע כאותו יום בו נבדקתם על-ידי רופא מוסמך. כלומר, חישוב תגמולי הביטוח מתחיל מתאריך הבדיקה לא מתאריך התאונה בניכוי התקופה שנקבעה בפוליסה כהשתתפות עצמית. במקרה של אי-כושר חלקי נקבע פיצוי יחסי כאשר תקופת אי-הכושר עולה על המינימום הקבוע בפוליסה. במקרה של הפסקה ברצף התביעה, אם למשל רופא מוסמך קבע כי אתם כשירים לחזור לעבודה אולם תוך זמן סביר שוב נקבעה לכם תקופה של אי-כושר בגין אותה התאונה, לא תיחשב תקופת הביניים שבה עבדתם כהפסקה ברצף תקופת התביעה, כלומר לא ינכו מכם פעמיים השתתפות עצמית.

 

 


סיום תשלום תגמולי הביטוח בגין אי-כושר זמני בביטוח תאונות אישיות נפסק בקרות אחד מאלו:

 1. תום אי-כושרו של המבוטח (המבוטח חוזר להיות כשיר לעבודתו).

 2. קביעת אחוזי נכות לצמיתות (אי-הכושר הזמני הופך להיות קבוע).

 3. כעבור 104 שבועות. בחלק מתוכניות הביטוח 52 שבועות כאשר גילו של המבוטח עולה על הגיל הנקוב בפוליסה לעניין זה.

 4. המבוטח נפטר.

 


 

ביטוח אי-כושר ממחלה בביטוח תאונות אישיות "כל המחלות"

הרחבה זו לפי ביטוח תאונות אישיות ניתן לרכוש תמורת פרמיה. המקרה המבוטח הוא מחלה הגורמת לאי-כושר זמני מוחלט לעסוק בעבודה כלשהי. אי-כושר חלקי אינו מבוטח. תנאי לכיסוי הוא שהמחלה מרתקת את המבוטח לביתו או לבית-חולים או לבית-מרפא. תנאים מיוחדים לביטוח אי-כושר ממחלה:

 1. אין כיסוי למחלה שהמבוטח חלה בה בעת היותו בחוץ לארץ (גם אם היא נמשכת לאחר חזרתו לישראל). כן אין כיסוי למחלה אשר המבוטח חלה בה בישראל והיא נמשכת בתקופת שהותו בחו"ל.

 2. תגמולי הביטוח משולמים לתקופה מרבית של 52 שבועות.

 3. תגמולי הביטוח משולמים רק מהיום השמיני שלאחר תחילת המחלה.

 4. אין ביטוח לאיידס ולמחלות מין.

 5. אין ביטוח למחלה שהמבוטח חלה בה תוך 30 יום מתחילת הביטוח (בגלל תקופת הדגירה של מחלות מסוימות).

 6. יש חברות שאינן מבטחות מחלה עקב תהליך ניווני של עמוד השדרה.

 7. חלים גם החריגים הרגילים של הפוליסה, כלומר, אין ביטוח למחלות הקשורות במלחמה, השפעת אלכוהול, קרינה וכו', כלומר הפוליסה לא תשלם אי-כושר בשל מחלת כבד הנובעת משימוש באלכוהול או מחלות קרינה ומחלות סרטניות שנגרמו עקב דליפה בכור גרעיני.

 


 

ביטוח אבדן כושר לעבודה במסגרת ביטוח חיים

בביטוח אובדן כושר העבודה יש לשים לב שמדובר באובדן הכנסה שאינה נמצאת ביחס ישר לאחוזי הנכות שנקבו בשל מקרה הביטוח. למשל, זמר שאיבד את מאור עיניו ולאחר מכן המשיל להופיע, יהיה זכאי לפיצוי של 100% לפי נספח הנכות אולם בכל הקשור לביטוח אובדן כושר עבודה, אפשר ויקבל פיצוי רק לתקופה בה לא יכול היה להופיע בשל הפגיעה. לעומת מנתח מומחה שניפגע באגודל יד ימין באופן שמנע ממנו להמשיך בעבודתו כמנתח, יהיה זכאי לפיצוי מוגבל ביותר בביטוח נכות רגילה אולם יזכה בפיצוי של 100% לפי ביטוח אובדן כושר לעבודה. יש לשים לב לכך שקיימים הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות. למשל: אובדן כושר לעבודה מוגדר לפי אחת הפוליסות כאי כושר של המבוטח לעסוק בעבודתו או בעיסוק אחר אשר הולם את כישוריו כאשר לפי פוליסה אחרת מוגדר אובדן כושר העבודה כאי יכולתו של המבוטח לעסוק בעיסוקו האחרון שלפני קרות מקרה הביטוח.

 

לפי תנאי כל הפוליסות על המבוטח להודיע בכתב לחברת הביטוח בכל מקרה של שינוי מקצוע, עיסוק או תחביב. תקופת הפיצוי בגין אי כושר זמני לעבודה אינה זהה בכל התוכניות והיא יכולה להגיע עד הגיעו של המבוטח לגיל 65, או בחלק מתוכניות הביטוח אפילו גיל מאוחר יותר (למשל עד גיל 75 - אם המבוטח ממשיך בעבודתו - ישולם פיצוי עד שנה בתנאי שתקופת הביטוח אינה מסתיימת קודם לכן). ההשתתפות העצמית לביטוח אבדן כושר לעבודה (תקופת ההמתנה) יכולה לנוע בין 14 יום לחצי שנה או שלושה חודשים. ותמורת תשלום, ניתן להשיג אצל חלק מהמבטחים כיסוי ללא תקופת המתנה בכלל. יש מבטחים שמקצרים את תקופת ההמתנה על-ידי רכישת ביטוח תאונות אישיות שכולל הרחבה לכיסוי אבדן כושר ממחלה לתקופת זו. יש תוכניות ביטוח עם סף פיצוי, כלומר, ההשתתפות העצמית מתקצרת לאחר שתקופת אי הכושר לעבודה עולה על פרק הזמן שנקבע לכך בפוליסה.

למרות שעקרון השיפוי אינו חל בביטוח חיים בכל זאת יש מגבלה לסכומי הפיצויים אותם רשאי המבוטח לרכוש לפי כל הפוליסות שברשותו עד 75% מהכנסתכם החודשית  הממוצעת המוצהרת בפועל לרשויות המוסמכות ב- 12 החודשים הקודמים ליום מקרה הביטוח. חשוב להקפיד על כך שהביטוח יכלול כיסוי מיוחד המקנה שחרור מתשלום פרמיה בתקופת אי הכושר.

מידת אי-הכושר שמזכה בתגמולי הביטוח אינה זהה בכל התוכניות. לעומת ביטוח לאובדן כושר מוחלט (המוגדר כאובדן כושר בשיעור של לפחות 75% ) ניתן למצוא ביטוח המשלם גם במקרה של אובדן חלקי של כושר העבודה, כלומר פחות מ- 75% - לפי האחוז שנקבע בפוליסה (למשל 50%).

כיום ניתן לרכוש תוכניות ביטוח המקנות פיצוי מוגדל לתקופה מוגדרת (למשל שנה) במקרה של הפסקת עבודה בשל תאונה, אובדן כושר בשל מקרה שקרה בשרות מילואים, קצבה חודשית עקב אי כושר בשל תרומת אברים לאדם אחר, סיבוכים בהריון ובלידה, הוצאות שיקום ומימון ניתוחים פרטיים עד הסכום שנקבע לכך בפוליסה, פיצוי נוסף במקרה המצריך טיפול בבית, הפיכת הביטוח לביטוח סיעודי כשהמבוטח מגיע לגיל 65, ועוד.

 


מקרים שאינם מבוטחים באובדן כושר לפי ביטוח חיים

ביטוח אובדן כושר, בדרך כלל, אינו מקנה כיסוי ביטוחי למקרים הכלולים ברשימת החריגים בפוליסה. גם החריגים אינם זהים בכל התוכניות. להלן, לדוגמא רשימת החריגים של אחת מתוכניות הביטוח:

 • מצב רפואי קיים - אובדן כושר בשל מקרה שקרה לפני תחילת הביטוח אלא אם כן הודיע המבוטח על המקרה לחברת הביטוח והיא הסכימה לבטחו ובכפוף להוראות החוק בעניין זה.

 •  מקרה שקרה בחו"ל - יש לוודא את קיומו של הכסוי והיקפו לפני רכישת הביטוח. למשל אחד המבטחים נותן ביטוח למקרה בחו"ל למשך 90 יום בלבד (אלא אם כן סוכם אחרת).

 • בדרך כלל, יש קיזוז מלא או חלקי מהסכומים המגיעים למבוטח בשל המקרה מהמוסד לביטוח לאומי.

 • פגיעה בנשק לא קונבנציונאלי או טילים בליסטיים.

 • דאייה, צניחה, בנג'י, סנפלינג, ספורט מקצועי, צלילה בעזרת מכשירים. בחלק מהמקרים אפשר לבטח עיסוק בספורט מסוכן.

 •  מקרה הביטוח שהוא תוצאה ישירה או עקיפה של תסמונת הכשל החיסוני הנרכש AIDS ו/או מחלות או מצבים שהם מוטציות או וריאציות למחלה זו או כל מחלה או תסמונת דומה.  יש מבטחים המשלמים במקרה של הידבקות בעת קבלת טיפול רפואי  המוכר ע"י המדינה.

 •   פעולת חבלה, איבה, טרור וכיו"ב - יש תוכניות ביטוח המשלימות  לכם את הסכומים שמגיעים מגורם ממשלתי לסכום שבוטח לפי הפוליסה.

 • פעולה בלתי חוקית.

 • פיצוי לתקופה העולה על שנה אזרחית במקרים של אי שפיות, הפרעות נפש או מחלות נפש, ו/או טיפולים נפשיים ו/או טיפולים פסיכולוגיים.

 • פגיעה עצמית. והשתתפות בפשע אלים.

 • אלכוהוליזם ושימוש בסמים שלא לפי הוראות רופא.

 • טיסה בכלי טיס כלשהו למעט כלי טיס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים.

 • השתתפות פעילה בפעולה מלחמתית. יש תוכניות ביטוח המעניקות כיסוי לפגיעה בפעולה  שלא נמשכה יותר מ- 48 שעות

 • שתתפות פעילה בפעולה משטרתית (למעט המשמר האזרחי), בשירות צבאי, במרד, במהפכה, בפרעות, במהומות ובמעשה חבלה.

 • הריון וסיבוכים בלידה - אלא אם הפוליסה הורחבה לכך באופן מיוחד.

 


הגבלת התקופה לתחולת סייג מצב רפואי קודם

לפי הוראות תקנה לחוק הפיקוח קיימת הגבלת זמן לתחולת סייג (חריג) המוציא מכלל ביטוח מקרה הקשור למצב רפואי קיים של מבוטח.

א.   

תחולה

א.  תחולת התקנה היא על הסכמי ביטוח שנכרתו החל מיום 1/7/04 וכן על חידוש חוזי ביטוח לקבוצת מבוטחים החל מיום זה. בביטוח סיעוד התחולה היא מיום 1/3/04.

ב.   התקנה אינה חלה על ביטוח עובדים זרים ועל ביטוח נוסעים לחו"ל.

ג.    ההגבלה לכיסוי ביטוחי בשל מצב רפואי קודם מוגבלת ל:

 1. למבוטח שגילו במועד תחיל הביטוח פחות מ- 65 שנה – עד שנה אחת מתחילת הביטוח.
   

 2. למבוטח שגילו במועד תחילת הביטוח 65 שנה או יותר – עד חצי שנה מתחילת הביטוח.