היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוחים שמוותרים על קיומם

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

ביטוחים וכיסויים שלפעמים מוותרים על קיומם

מאת מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

ברכה לשנת 2015

לקראת שנת 2015 הבאה עלינו לטובה וחידוש חלק ניכר ממערכי הביטוח הכלי שמסתיימים ומתחדשים בתחילת השנה האזרחית להלן סקירה קצרה של ביטוחים וכיסויים בביטוח כללי אשר מבוטחים נוטים לוותר עליהם בעיקר בשל בעיות תקציב וכאשר ההסכמים המיוחדים עליהם חתומים המבוטחים עם משכירים, שוכרים, קבלנים, בנקים, מזמינים וגורמים נוספים אינם מחייבים את קיומם של אותם הביטוחים.

 

כתבה קצרה זו, אינה באה, חלילה להמליץ על וויתור על הביטוחים המפורטים להלן אלא מהווה סקירה קצרה של המצב הקיים בשוק הביטוח הישראלי ערב שנת 2015.

 

ביטוחי רכוש

 

כיסוי סיכוני  רעידת אדמה ונזקי טבע – מבוטחים הנוטים לוותר על כיסוי זה הם בעיקר מבוטחים אשר עונים לשלושת התנאים המפורטים להלן במצטבר:

א.     אינם מחויבים חוזית לקיומם של הביטוחים הנ"ל.

ב.     בעלי סיכון נמוך להתממשות הסיכונים (כמו למשל מיקום במבנה הבנוי לפי התקנים המעודכנים לנושא רעידת אדמה, סיכון נמוך לנזקי טבע ורקע תביעות נקי).

ג.      נדרשים לשלם פרמיה נפרדת בעבור הסיכונים הנ"ל. מבוטחים אשר מלכתחילה משלמים פרמיה של פרומיל אחד או אפילו פחות בעבור מכלול הכיסויים של אש מורחב כולל נזקי רעידת אדמה וטבע, אינם נוטים לוותר על הכיסוי לאור החיסכון המועט אותו יוכלו להשיג בתשלום הפרמיה בשל ביטול הכיסוי הביטוחי.

 

ביטוח כנגד אובדן רווחים – מבוטחים הנוטים לוותר על כיסוי זה הם בעיקר מבוטחים אשר עונים לשני התנאים המפורטים להלן במצטבר:

א.     אינם מחויבים חוזית לקיומו של הביטוח הנ"ל.

ב.     בעלי סיכון נמוך להתממשות הסיכון (כמו למשל משרד היכול לעבור לפעול במהירות יחסית מקום אחר).

 

ביטוח ציוד אלקטרוני – כיסוי זה אינו מחויב בדרך כלל בהסכמי התקשרות של המבוטחים עם גורמים שונים ומבוטחים המחזיקים בציוד משרדי אותו ניתן לכלול בכיסוי אש מורחב הדואגים לגיבוי הנתונים באופן שוטף, נוטים לפעמים לוותר על הכיסוי הביטוח.

 

ביטוח סיכוני טרור - כיסוי זה אינו מחויב בדרך כלל בהסכמי התקשרות של המבוטחים עם גורמים שונים ומבוטחים אשר עסקם ממוקם באזורים שטרם ראו אירועי טרור ופיגועים שונים נוטים לפעמים לוותר על הביטוח.

 

ביטוח כספים ונאמנות עובדים - כיסוי זה אינו מחויב בדרך כלל בהסכמי התקשרות של המבוטחים עם גורמים שונים ומבוטחים אשר רואים את עצמם חשופים פחות לסיכונים אלו נוטים לוותר על הביטוח.

 

ביטוח אחריות חוקית

 

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה – הוא סוג ביטוח עליו נוטים לוותר מבוטחים שאינם חברה שנסחרת בבורסה לניירות ערך או גם לא הנפיקו אג"ח.

 

ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר – כאשר הביטוחים אינם מחויבים בהסכמי התקשרות של המבוטחים עם גורמים שונים וכן בעיקר כאשר המבוטחים מצליחים להחתים גורמים שונים על פטור מאחריות כלפיהם בכל הקשור לאחריות המוצר או גם לאחריות מקצועית בהסכמים ובחוזים, נוטים המבוטחים לוותר על קיומם של שני הביטוחים.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright