עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח חובה הוזלת פרמיה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

להוזיל עלויות ביטוח חובה בלי למוטט מבטח
באמצעות תיקון נוסף לחוק הפלת"ד

מאת קטיה שורצמן, מרצה ויועצת לניהול סיכונים ותביעות ביטוח כללי

 

 

עוגה שנשארה שלימה (בתמונה) לאחר שנאכלה. צילום אילוסטרציה של קטיה שורצמןכותרת הכתבה עשויה להזכיר לכם את האמרה הפרדוכסלית הידועה "לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה". אמרה שאינה נראית כל כך אבסורדית לכל מי שעוסק בצילום.

 

כמו שתוכלו לראות בתמונת הכתבה, עוגה שנאכלה בשנת 2010 נשארה שלימה, לכל הפחות בתמונה...

 

כלומר, נקודת ההשקפה תלויה בצילום המצב הנתון, כאשר בכל הקשור בביטוח חובה לרכב, קיים צורך צרכני אמיתי להוזיל את עלויות הביטוח ומצד שני, קיים צורך חשוב הרבה יותר לשמור על יציבות המבטחים.

 

בכל הקשור בביטוח חובה לרכב, התמוטטות של מבטח אינה משפיעה על עצם קיומו של הכיסוי הביטוחי, הואיל ולמטרה זו, בין השאר, נוסדה קרנית שמשלמת תביעות ביטוח במקרים שבהם נפגע אינו יכול להיפרע ממבטח הרכב שפגע בו ובכלל זה במצב של העדר כושר פירעון של המבטח.

 

הכתבה שרירותית על ידי הפיקוח על הביטוח של הורדת מחירי ביטוח החובה לרכב, יכולה להתברר כבלתי אפקטיבית לאורך זמן היות והיא תלויה בתוצאות החיתום וההשקעות של כל אחת מחברות הביטוח כאשר תוצאות החיתום וההשקעות, כידוע, אינן יציבות והן משתנות בהשפעתם של מרכיבים שונים שבחלקם אינם קשורים כלל וכלל לעולם הביטוח (כמו למשל סביבת הריבית, שכר מינימום ועוד), כך שאין כל ביטחון שהוזלה אשר תושג היום תהיה אפשרית גם מחר או מחרתיים לאור הגורמים המשפיעים על עלותו של ביטוח החובה מבלי לסכן את איתנותן הכספית של חברות הביטוח.

 

אם כך, יש לשאול, מדוע חשוב לשמור אל איתנותן הפיננסית של חברות הביטוח?

 

התשובה לשאלה זו נעוצה בעובדה שכל חברת ביטוח מסחרית בישראל, ללא יוצאת מהכלל, אינה מייחדת את פעילותה לביטוחי חובה לרכב בלבד והיא מבטחת גם את כלי הרכב עצמם בביטוחי מקיף וצד ג', משווקת פוליסות לביטוחי דירות ובתי עסק, מוסדות, תעשיה, רשויות ועוד.

 

כלומר, התמוטטות כלכלית של חברת ביטוח עשויה להשית אסון כלכלי על פרטים, גופים כלכליים, מוסדות, רשויות וגורמים אחרים בשל כשל ביטוחי בכל מגוון הביטוחים בביטוח אלמנטארי שאינם ביטוחי רכב חובה, לגביהם אין פתרון על פי חוקי המדינה למצב של העדר כושר פירעון של מבטח.

 

כפי שכתבתי באתר זה, בכתבה: על ההבדל בין חבילת סלולר לבין ביטוח חובה, הפתרון המבריק שמצא בשעתו, מאיר שביט, בתקופת כהונתו כמפקח על הביטוח, למבוטחי וסוכני הסנה, קרוב לוודאי שלא יהיה ישים בתקופה הנוכחית וכך עשויים מבוטחים וסוכני ביטוח רבים להיקלע למצב של כאוס פיננסי בשל התמוטטות של חברת ביטוח.

 

קווי החשיבה אמורים להיגזר, לדעתי, מהרציונל הצרכני, כאשר מבקשים לצמצמם עלות, בנוסף ומעבר לחיפוש המקור הזול ביותר לביצוע הרכישה, יש לחשוב גם ובעיקר על הגדרה מחודשת של צרכים בניפוי הרכיבים שאינם הכרחיים על מנת להוזיל עלויות ומאידך גיסא לשקוד על הגדלת הכנסות.

 

כיצד ניתן ליישם את הדברים בביטוח חובה לרכב?

 

פשוט מאוד, למקד את המחשבה בארבעת הנושאים הבאים אשר תיקון חוק הפלת"ד לגביהם עשוי להביא לתוצאה הרצויה:

 

א. אפשרות צמצום הכיסוי הביטוחי, לפחות לגבי חלק מהגורמים.

 

ב.הגדלת הכנסות המבטחים שלא באמצעות פרמיות הביטוח.

 

ג. החלת חובת ביטוח על בעלי אופניים חשמליים

 

ד. ביטול הלכת אלסוחה באמצעות תיקון החקיקה.

 

למה הכוונה?

א.       צמצום הכיסוי הביטוחי – קו מחשבה אחד

 

לאור העליה במספר התאונות, הנפגעים וההרוגים בתאונות הדרכים בישראל נכון למועד כתיבת כתבה זו,  רצוי לשקול מחדש את שיטת הפיצויים לפי חוק הפלת"ד, לפחות לגבי נהגים שגרמו לתאונה בנהיגה עבריינית תוך כדי הפרה בוטה של חוקי התנועה. כך שהפיצוי לגביהם יוגבל לעלויות הריפוי והשיקום בלבד, כאשר קצבת הנכות וכל פיצוי אחר ישולם להם לפי טבלאות הפיצוי של המוסד לביטוח לאומי. כך שהפיצוי לנהג עבריין יהיה דומה לזה שניתן לכל אזרח אחר שהסתכן במתכוון וביודעין. הווה אומר, נהיגה במהירות של 160 קמ"ש בשטח עירוני או נהיגה במקומות האסורים לנהיגה בכלי רכב תקנה, את אותו הפיצוי המוקנה למי שבחר לעשות קפיצת בנג'י מקומה רביעית של בניין מגורים או מכל מקום אחר ונפגע.

 

אפשר לחשוב, גם על צמצום הכיסוי לכל נוסע שנפגע ברכב, במצב שבו ידע מראש או ש היה עליו לדעת מראש על סגנון הנהיגה העברייני של הנהג שגרם לתאונה.

 

רעיון זה, חורג אמנם מהרעיון המקורי של חוק הפלת"ד, והוא, אחריות ללא אשם, אולם מצד שני, כפי שטענתי כבר בשנת 94, חרגו חברות הביטוח מרעיון זה בתחום תעריף ביטוח החובה לרכב, שנקבע בשנת 2004, כעשור לאחר פרסום המלצתי, לפי סיכוני הנהג. כך נראה, כי צמצום הכיסוי הביטוחי לנהגים עבריינים הוא כצעד הבא המתבקש.

 

ב. הגדלת הכנסות המבטחים מתביעות תחלוף – קו מחשבה נוסף לראשון

 

מדובר ברעיון שאינו חדש וכבר דובר עליו לא מעט בעבר והוא מתן זכות תחלוף או השבה למבטחים כלפי גורמים מוגדרים בשל אחריותם לתאונות. כך למשל הוקדש ביום 16/12/2010 כנס שנערך באוניברסיטת תל אביב לנושא האם יש לבטל את ייחוד העילה לפי חוק הפלת"ד? נכון להיום, קיימת זכות ההשבה לקרנית בלבד וזאת בשל עקרון ייחוד העילה שבבסיסו של חוק הפלת"ד. בקו מחשבה זה, מומלץ לבחון את האפשרות לאפשר למבטחים לחזור כלפי גורמים מוגדרים כמו למשל יצרני רכב, יצרני אביזרים ותוספות לרכב ובכלל זה יצרני תוכנה, וגורמים נוספים, כך שחברות הביטוח תוכלנה להיפרע מהם לאחר תשלום תגמולי הביטוח לנפגעים.

 

בעניין חיוב יצרני הרכב באחריות כלפי המבטחים, אפשר יהיה לחשוב על חיוב היבואנים בהמצאת אישורי קיום ביטוח לפי פוליסות לביטוח אחריות המוצר למשרדי התחבורה והאוצר, על מנת להבטיח מקור פיצוי למבטחים ומצד שני לא לייקר באופן משמעותי את העלות לצרכן של כלי הרכב המשווקים בישראל.

 

נכון להיום, משמש הנהג האחראי מבחינת תשלום הפרמיות לביטוח חובה כקורבן תמים של הנהגים העבריינים, יצרני כלי הרכב הפגומים וגורמים שליליים נוספים, על לא עוול בכפו.

 

ג. קו מחשבה שלישי - נוסף לשנים הראשונים הוא החלת חובת ביטוח גם על בעלי אופניים חשמליים

 

כפי שכתבתי באתר זה החלת חובת ביטוח על בעלי אופניים חשמליים, תביא לתוספת פרמיה בשיעור של כ 120 מיליון ש"ח בשנה ויותר למבטחים בעבור סיכון הנכלל עד כה במסגרת ביטוח החובה לרכב ואינו מתומחר.

 

ד. ביטול הלכת אלסוחה באמצעות תיקון חוק הפלת"ד

 

בית המשפט העליון בישראל, פירש באופן מרחיב ביותר את הוראות חוק הפלת"ד בכך שהוא הכיר בנסיבות מסוימות כנפגע בתאונת דרכים גם קרוב משפחה מדרגה ראשונה שסבל מנזק נפשי בעקבות התאונה גם אם לא נכח פיסית באירוע. הוראה מפורשת בחוק, יכולה להוציא מכלל הכיסוי הביטוחי תשלומים של מיליוני שקלים לקרובי משפחה, אשר המימון לגביהם מגיע, אף הוא מכיסם של מבוטחי ביטוח החובה לרכב.

 

יישום האמור בכתבה זו מצריך שינוי משמעותי נוסף בחוק הפלת"ד, שלא ייעשה לפני בדיקה מעמיקה בשיתופם של כל הגורמים הנוגעים בדבר: הפיקוח על הביטוח, חברות הביטוח, מפעיל מאגר נתוני ביטוח חובה וגורמים נוספים.

 

להזכירכם, כי תיקון משמעותי של חוק הפל"ד כבר נעשה בתחילת שנות ה 90 בתיקון מספר 8 לחוק על מנת למקד את ההגדרות לפיו כך שיחולו על הסיכון התחבורתי ולהוציא מכלל הביטוח כיסויים שנכנסו לכיסוי לפי פוליסת בביטוח בדרך של פרשנות מרחיבה מצד בתי המשפט.

 

בנוסף לאמור, באפשרותו של הפיקוח על הביטוח לאלץ  את חברות הביטוח, באמצעות חוזר, לעשות שימוש בתוכנות המאפשרות ניתור של הונאות ביטוח חובה עוד לפני שהן מתרחשות ובכך לחסוך עוד עשרות אחוזים מעלותן של תביעות ביטוח החובה לרכב שנופלת בסופו של יום על כיסו של ציבור המבוטחים.

 

אפשר גם לחשוב על צמצום הפרשנות לפי ההלכה המרבה באמצעות הבהרה מפורשת בחוק הפלת"ד, כך שלא כל תאונת עבודה שבמקרה מעורב בה רכב מנועי ובאיזה הקשר שהוא נעשה שימוש במנוע תחשב כתאונת דרכים.

 

חשיבה אמיצה מעבר ללחץ צרכני על חברות ביטוח להוזלת מחירים, עשויה להביא גם לתוצאה של צמצום תאונות הדרכים ולו בשל הפניית הזרקור כלפי סיכוני הכביש והגורמים האחראים לתאונות ובכך אולי יושג גם החיסכון החשוב פי אלף מונים מהחיסכון בעלויות הביטוח והוא החיסכון בחיי אדם.

 

 

15/8/2016

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright