עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 11/10/2018

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 כל הטיפים לשנת 2018

 

כתבת השבוע: 

חשיבות הצגת התמונה הגדולה להצלחתו של הליך משפטי


הבלוג השבועי - פוסט השבוע: סוכן ביטוח לא בכל מחיר

כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

 

 

הר הביטוח, ביטוח כפל והשתתפות עצמית

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

 

איור של הר הביטוח עם השאלות החסרות לגבי ביטוחים שאינם על שמו של המבוטחהר הביטוח הוא פרויקט יוקרתי וחשוב מאוד שהושק על ידי הפיקוח על הביטוח ונועד למנוע מצב שבו המבוטחים משלמים שלא לצורך דמי ביטוח כפולים ומיותרים בעבור ביטוחים שכבר קיימים ברשותם.

 

לדעתי, בדיקת קיומו של ביטוח קיים לפני רכישה של ביטוח חדש חיונית בכל ענפי הביטוח ובכלל זה בביטוח דירה.

 

אלא ש

 

הר הביטוח מבוסס על חיפוש פוליסות על שמו של המבוטח, כאשר בפועל מתקיים לא פעם ביטוח כפל כאשר המבוטח כלול בפוליסות שהוצאו ע"י אחרים מבלי ששמו צוין בהן במפורש כמבוטח והוא נכלל בביטוח בהיותו בעלים או דייר בבית משותף שכולל את הבעלים או גם הדיירים בשם המבוטח או קבלן משנה בפוליסה שכוללת קבלני משנה בשם המבוטח או שוכר שכולל את המשכיר בשם המבוטח או להיפך  וכד'.

 

השימוש בהר הביטוח חשוב מאוד, כאמור לקראת ההתקשרות בהסכם הביטוח כאמור בחוזר צירוף לביטוח, אולם חשוב לא פחות לאחר שקרה מקרה הביטוח, כאשר הביטוח הנוסף עשוי לספק למבוטח סכומי כיסוי ביטוחי וגבולות אחריות נוספים לביטוח המצוי ברשותו ולאפשר למבטח לצמצמם את התשלום באמצעות שיתוף בתשלום התביעה של המבטח/ים הנוסף/ים .

 

על מנת לעודד מבוטחים לאתר ביטוחים נוספים שכוללים אותם כמבוטחים לאחר שאירע מקרה הביטוח, חשוב להבהיר לפי מדיניות ניהול תביעות של מבטח אם לא בחוזר או בתקנה או בתיקון סע. 59 לחוק חוזה הביטוח שדן בביטוח כפל, כי במקרה של ביטוח כפל, ההשתתפות העצמית של המבוטח תקוזז מסכום ההשתתפות של המבטח הנוסף בתשלום תגמולי הביטוח ובכך תינתן מוטיבציה למבוטח לאתר ביטוחי נוספים לאחר שקרה מקרה הביטוח, גם כאשר אין להם ידיעה קונקרטית לגבי קיומם של הביטוחים הנוספים.

 

נכון להיום חוששים מבוטחים רבים ובצדק מפני תשלום השתתפות עצמית כפולה בהפניית המבטחים לביטוחים נוספים שנעשו על ידם או בעבורם.

 

להזכירכם, החוק, נכון להיום אינו מחייב את המבוטח לפעול לאיתור הביטוחים הנוספים לאחר שקרה מקרה הביטוח אלא רק להודיע למבטחים את דבר קיומם ככל שידוע לו כי הם קיימים.

 

מוטיבציה נוספת לאיתור ביטוח כפל והודעה עליהם למבטח תתקיים ככל החוק יאפשר לקבל החזר פרמיה בשל הקטנת סכומי הביטוח  עקב ביטוח יתר שנוצר על ידי ביטוח הכפל, כלך שההחזר יחושב מיום תחילתו של הביטוח הכפול לפי כל פוליסה ולא מיום הבקשה למבטח להקטנת סכומי הביטוח בכל אחת מהפוליסות שהוצאו לכיסוי הסיכון, כפי שנקבע בחוק חוזה הביטוח.

 

בברכה  

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright