היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

פוליסה תקנית ובית משותף

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

האם הפוליסה התקנית חלה על ביטוח בית משותף?

 

 

צילום אילוסטרציה של מבנה בית משותף על שפת הים בתל-אביב

כפי שכתבתי באתר זה בטיפ השבוע מיום 12/12/2010, ניתן כיום לערוך ביטוח למבנה של בית משותף לפי שתי חלופות שונות:
 

חלופה א' -  פוליסה מיוחדת לביטוח בתי משותף – כאשר ביטוח הרכוש מבוסס על תנאי פרק המבנה של הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולה (תנאי מינימום המחייבים עפ"י חוק).

 

חלופה ב' - פוליסה לביטוח עסק – למשל תנאי ביט – כאשר תנאי הביטוח אינם מבוססים על תנאי מינימום המחייבים עפ"י חוק.

 

השאלה המוצגת בכותרת לכתבה זו הי מהותית ביותר, הואיל ואם תנאי המינימום המחייבים על פי חוק לביטוחי מבנה דירה אמנם חלים על ביטוח מבנה של הבית המשותף, הרי שגם אם הביטוח נערך לפי החלופה השניה, יחולו על הפוליסה תנאי המינימום על הביטוח לפי פוליסה זו עם כל ההשלכות המפורטות להלן, כאשר בחלק מהמקרים, חברות הביטוח שלא היו מודעות לעיין זה, עשויות להידרש לתשלום העולה על זה המוגדר לפי הפוליסה מהסיבה שמדובר בתנאי מינימום המחויבים עפ"י חוק אותם רשאית חברת הביטוח להרחיב בלבד אך לא לצמצם אותם (אפילו לפי בקשת המבוטח).

 

שאלת התחולה של תנאי המינימום, עולה גם לאור העובדה שהתקנות עצמן, אינן מתייחסות לביטוח של בתים משותפים באמצעות חברות ניהול או וועדי בתים וזאת כפי הנראה בשל העובדה שתנאי המינימום נקבעו לראשונה בתקנות בשנת 1982 (ולאחר מכן שונו בשנת 1986), בתקופה שביטוח מבנה הבית המשותף באמצעות וועדי בתים או גם חברות ניהול היה פחות נפוץ, אם בכלל.

 

מתיאור המבנה, לפי התקנות, אנו לומדים שההגדרה מתאימה גם לביטוח מבנים של מספר דירות בפוליסה אחת הואיל ואין מניעה לכלול ביטוח של זיקות שונות באותה פוליסה.

 

מצד שני, אפשר לבוא ולומר (לדעתי, בהתחכמות), כי לפי הסעיף הראשון בתקנות נאמר שהתקנות מתייחסות לפליסה לביטוח דירה (מבנה) ותכולתה ואילו במקרה של ביטוח מבנה הבית המשותף מדובר בביטוח מבנה בלבד ועל כן תנאי המינימום אינם חלים.

 

הואיל ונושא התחולה או אי התחולה, טרם הוכרע, למיטב ידיעתי, בערכאות, הרי שאם אכן ייקבע באופן חד משמעי שתנאי המינימום חלים גם על הפוליסה לביטוח הבית המשותף שהוצאה לפי חלופה ב' לעיל, עשויים המבטחים למצוא את עצמם משלמים למבוטחים בגין הנזקים אותם לא התכוונו מלכתחילה לשלם, כמפורט להלן:

 

א.  נזקי רעידת אדמה – בביטוח לפי פוליסה עסקית כיסויי נזקי רעידת אדמה אינו כלול באופן אוטומטי והמבוטחים רשאים שלא לכלול סיכון זה בביטוח.  בביטוח לפי תנאי המינימום המחייבים עפ"י חוק (הפוליסה התקנית) כיסוי זה כלול באופן אוטומטי אלא אם כן חתם המבוטח על טופס ויתור נפרד לטובת המבטח. כלומר, ביטוח בית משותף ללא נזקי רעידת אדמה, עשוי לחייב את חברת הביטוח לשלם למבוטחים במקרה של רעידת אדמה בגין נזק לדירתו של דייר בבית המשותף מבוטח שלא חתם על טופס ויתור על כיסוי לטובת המבטח.

ב.  נזקי טבע - בביטוח לפי פוליסה עסקית כיסויי נזקי טבע אינו כלול באופן אוטומטי והמבוטחים רשאים שלא לכלול סיכון זה בביטוח וזאת בדומה לסיכון רעידת אדמה.  בביטוח לפי תנאי המינימום המחייבים עפ"י חוק (הפוליסה התקנית) כיסוי זה כלול באופן אוטומטי ולא ניתן לוותר על כיסוי זה. כלומר, ביטוח בית משותף ללא נזקי טבע, עשוי לחייב את חברת הביטוח לשלם למבוטחים במקרה של נזקי טבע למבנה על אף ולמרות האמור בהצעת הביטוח ובפוליסה.

 

ג.  נזקי גניבה למבנה – כמו למשל פירוק של חלקים מהמבנה, גניבת צנרת מתכת מנועי מזגנים של המבנה לפני שהותקנו וכו' – הפוליסה לביטוח עסק, אינה מכסה בד"כ מקרים של גניבה פשוטה שלא תוך כדי פריצה. בביטוח לפי תנאי המינימום המחייבים עפ"י חוק (הפוליסה התקנית) כיסוי סיכון גניבה למבנה כלול באופן אוטומטי ולא ניתן לוותר על כיסוי זה. כלומר, ביטוח בית משותף, עשוי לחייב את חברת הביטוח לשלם למבוטחים במקרה של גניבת חלקי מבנה ללא סימני פריצה  למבנה על אף ולמרות האמור בפוליסה.

 

ד.  חריגי הפוליסה – האמור לעיל נכון גם לגבי חריגי הפוליסה. בביטוח לפי תנאי המינימום המחייבים עפ"י חוק (הפוליסה התקנית), נכללים ארבעה חריגים בלבד:

  1. מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים;

  2. מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה;

  3. קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית;

  4. תפיסה, הפקעה התרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית, או אדם הפועל על פי דין.

כלומר כל חריג נוסף, כמו למשל, חריג המתייחס לזיהום או חריג סיכוני קרינה אלקטרומגנטית העשוי להופיע בפוליסה העסקית, עשוי שלא להיות בתוקף בביטוח מבנה של הבית המשותף, על אף ולמרות מה שכתוב בפוליסה.

 

בעיה נוספת עשויה לצוץ במקרה של "שיפוץ" תנאי הפוליסה התקנית, כאשר המבטחים הוסיפו מגבלות לכיסוי בניגוד לאמור בתקנות, כמו למשל החרגה  של כיסוי נזק לגדרות ולשערים גם במקרה של הצפה ממקור מים חיצוני ושיטפון, שאינה מופיעה בפוליסה התקנית לעניין כיסוי זה אלא לגבי כיסוי נזקי סערה בלבד.

  

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright