היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אחריות מקצועית ומוצר לפי ביטוח קבלני

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

כיסוי אובדן רווחים של המזמין לפי הביטוח הקבלני

 

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

עבודות קבלניות, צילום אילוסטרציה של קטיה שורצמןהפוליסה המקובלת בישראל לביטוח עבודות קבלניות אינה כוללת אופציה לביטוח אובדן רווחים בשל איחור בהשלמת העבודות וכך גם אינה כוללת כיסוי לאובדן רווחים  בשל נזק לעבודות המבוטחות על פי פרק א' של הפוליסה לביטוח הרכוש.

 

ביטוח שנקרא, אובדן רווחים מקדים, ניתן לרכוש בפוליסה ייעודית ביטוח לאובדן רווחים בשל נזק מבוטח לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות,  אך זהו ביטוח נדיר ואינו נפוץ בשל עלותו הגבוהה ותנאיו המיוחדים המוכתבים על ידי מבטחי המשנה בחו"ל.

 

בכל זאת, ניתן כיסוי לאובדן רווחים לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, או יותר נכון כיסוי לאחריות חוקית בגין אובדן רווחים לפי פרק ב' של הפוליסה הקבלנית: ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

 

כיסוי זה, מתאפשר בזכות סעיף אחריות צולבת הכלול במרבית הפוליסות לביטוח עבודות קבלניות, וגם אם אינו כלול, קיימת סברה לפיה כלילת מבוטחים שונים בשם המבוטח עם הביטוי "ו/או" יוצרת את התנאים להחלתו של סעיף אחריות צולבת שמקנה כיסוי ביטוחי לאחריות של מבוטח אחד כלפי מבוטח אחר לפי אותה הפוליסה.

 

למה הכוונה?

 

נניח שאחד הקבלנים גורם ברשלנותו לשריפה אשר בעקבותיה חל עיכוב של שישה חודשים בהשלמת העבודות.

 

כאשר מזמין העבודה והקבלן מבוטחים לפי אותה הפוליסה קיימת אפשרות לפיצוי המזמין בשל הנזקים שנגרמו ברשלנותו של הקבלן ובכלל זה אובדן רווחים עקב הפיגור בהשלמת הפרויקט.

 

הכיסוי המדובר לפי ביטוח אחריות חוקית, אינו ניתן באופן אוטומטי, הואיל ובביטוח אחריות חוקית יש להוכיח את חבותו  הנזיקית של הנתבע (הקבלן) לנזק והפיצוי לפי הפוליסה יהיה לפי שיעור רשלנותו של הנתבע, כלומר מסכום הפיצוי ינוכה שיעור רשלנותו התורמת של מזמין העבודה, ככל שהיא קיימת.

 

יש לשים לב, לכך שביטוח אחריות חוקית לפי הפוליסה הקבלנית ניתן לאחריות בשל נזק גוף או רכוש. כך שאחריות בשל פיגור במסירת העבודות מבלי שאירע נזק המבוטח לפי הפוליסה לא תהיה מבוטחת.

 

בנוסף ביטוח אחריות חוקית כולל סייג לעניין אחריות המבוטח לפי חוזה שלא היתה קיימת אלמלא המבוטח התחייב לגביה.

 

אם ניישם את האמור בסייג זה לעניין אחריותו החוזית של המזמין כלפי הרוכשים, ככל שהיא כוללת תשלום פיצויים במקרה של איחור במסירה, הרי שאחריות זו לא תהיה מבוטחת במקרה שבו המזמין נתבע כמבוטח על פי הפוליסה על ידי מי מהדיירים. כלומר, אם בהסכם התחייב המזמים לפצות את הדיירים בעבור כל חודש של איחור בתשלום פיצוי מוסכם של 5,000 ₪ לחודש, האי שהתחייבות זו לא תחייב את חברת הביטוח ובמקרה של נזק לרכוש המבוטח, למשל שריפה, שתביא לאיחור במסירת הפרויקט לדיירים הפיצוי לדיירים יהיה על חשבון המבוטח הואיל ולא יהיה מכוסה לפי הפוליסה.

 

מצד שני המצב שבו המזמין תובע את הקבלן לפי הפוליסה כצד ג' רגיל, הרי שהמבוטח הוא הקבלן, כלומר, המזמין עשוי להיות זכאי לקבל תגמולי ביטוח גם בעבור הפיצוי המוסכם בהסכם עם הדיירים בשל האיחור במסירה הואיל והחריג של ההתחייבות החוזית חל לגבי המבוטח ולא לגבי הנזק שנגרם על ידי המבוטח לצד שלישי.

 

זכאות זו, של המזמין, תלויה גם באופן ניסוח סעיף הפיצוי המוסכם לדיירים במקרה של איחור במסירה בחוזה שערך המזמין עם הדיירים. ככל התשלום המוסכם לדיירים מוגדר כ"קנס" או כ"תשלום עונשי", קיימת אפשרות שביטוח צד ג' לפי הפוליסה הקבלנית לא ישלם את הפיצוי בשל סייג המוציא מכלל כיסוי ביטוחי את אחריותו של המבוטח בגין תשלום פיצויים עונשיים, פיצויים לדוגמא, עיצומים כספיים וקנסות.

 

גם כאן, כמו בכתבה חריגים שונים לאותו סיכון בצד ג' ומעבידים ניתן לראות שמנסחי תנאי ביט לשנת 2016, לא הסתייעו בייעוץ של מנהלי תביעות שמכירים מקרוב את החומר הביטוחי אלא כפי הנראה שהתייעצו עם מומחים שיודעים לנתח טקסט מבחינה משפטית ואינם עוסקים בסילוק תביעות בפועל, כך יצר שהזניחו את הפן המעשי והחשוב לא פחות ביצירת תנאי ביטוח בכך שלא היו נתנו את הדעת להשפעת יחסי הגומלין שבין המבוטחים השונים על סייגי הביטוח.

פורסם ביום 18/12/2016

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright