ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 עודכן ביום: 12/7/2009

 

 

 

חדשות ביטוח

 

 

 

                

 

 

    כתבות ומאמרים

להפנות לתנאי הפוליסה המתפרסמים באינטרנט - טיפ השבוע, בלעדי לאתר.


מחקר בטיחות הילדים בהגעה לבית הספר - כתבת השבוע


הערות לטיוטה השניה של הפוליסה התקנית לביטוח רכב חובה - כתבת השבוע, בלעדי לאתר.


התאונה בחניון מלחה והכיסוי הביטוחי - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


ביטוח שבר מכשירי אלקטרוניקה בדירה - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


מייקל ג'קסון וחריג תרופות בביטוח תאונות אישיות - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


התחלוף - מדריך - כתבת השבוע בלעדי לאתר


ביטוח בריאות - הצורך בכיסוי מחליפי ניתוח - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


מדריך ביטוח אחריות מקצועית - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


הצורך בפירוט דרישות מיגון כחלק מהצעת המחיר - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


    ארועים כנסים  וספרים


הציירת יהודית אולמן פותחת תערוכה האולם אינפיניטי ביום 16/7/2009
התערוכה/תצוגה של הציירת יהודית אולמן ביום 16/7/09
התצוגה/תערוכה תתקיים משעה 20.00 בפתיחה של קוקטיל חגיגי ועד להרי יום המחרת.

 

לצפיה בהזמנה


להקת הצלליות - THE HAPPY DAYS

להקת הצלליות THE HAPPY DAYSתופיע ביפו ביום 21/7/2009 בשעה 21.30.

עולי ציון 11 יפו שוק הפשפשים, תל אביב

טלפון: 03-5181988, 054-3103388

 


יצא לאור ספרו של עו"ד ירון אליאס, "דיני ביטוח" דיני ביטוח ירון אליאס - מהדורת 2009

המהדורה החדשה של הספר, יצאה לאור בתחילת 2009 והיא כוללת שני כרכים (בסה"כ כ 2,000 עמוד!). במהדורה החדשה נוספו פרקים שלא נכללו במהדורה הקודמת כמו ביטוחים קבוצתיים ("קולקטיבים"), אמצעי מיגון, חובת הנמקה ועוד. מרבית הפרקים שהיו קיימים שוכתבו מחדש והורחבו.

 

לפרטים נוספים ולמבצע


 

 

 

חדשות ביטוח קודמות

    פסיקה וחוזרים

 הרשעה בדין פלילי של חברת ביטוח איילון בשל איומים לביטול פוליסות של סוכנות ביטוח

הרשעה סין פלילי לחברת הביטוח איילון

השופטת קבעה, כי האישום בעבירת איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין, הוכח וכי חברת הביטוח איילון מורשעת בעבירה זו בשל משלוח אתרעות לביטול פוליסות של מבוטחי הסוכנות בשל אי תשלום פרמיות אשר כבר שולמו על ידם לסוכנות בעבור החברה ולחברת הביטוח היתה מחלוקת עם סוכנות הביטוח לגבי עמלות ובדרך של משלוח האתרעות למבוטחי הסוכנות ביקשה חברת הביטוח לאיים על סוכנות הביטוח.

 


תיקון חוזר מסמך הנמקה מ 1/1/10

מדיניות תגמול במוסדיים - טיוטת חוזר

לפי תיקון מיום 8/7/09 לחוזר "הוראות לעניין מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח", תחילתו של החוזר תהיה מ 1/1/10 מטרתו של החוזר היא לפרט את אופן עריכת מסמך ההנמקה, את המידע המינימאלי שיש בו, את משך הזמן שבו על בעל רישיון לשמור העתק ממסמך ההנמקה ואת חובת הגוף המוסדי בעת צירוף לקוח למוצר פנסיוני.

 


תנאי ליווי הרכוש בביטוח "כל הסיכונים"
חובת ליווי רכוש בביטוח מסוג כל הסיכונים
תביעתו של המבוטח נדחתה הואיל והביטוח הנדון כולל סייג המוציא מכלל כיסוי ביטוחי נזק בגנבת רכוש ללא ליווי . תק 005061/08, עמיר אליהו נגד מגדל חב' לביטוח בע"מ

 


חובת המבטח להבליט תנאי וסייג בפוליסה

 חובת המבטח להבליט תנאים וסייגים לחבותובית המשפט, קיבל את טענתו של המבטח, כי מערכת האזעקה לא היתה תקינה ואף קבע, כי אין מתפקידו של הסוקר  לבדוק את תקינותה של מערכת המיגון. בכל זאת, חויב המבטח לשלם משום שתנאי המיגון לא פורטו בפוליסה כמתחייב מהוראות חוק חוזה הביטוח: בסמוך לנושא שהתנאי עוסק בו או בהבלטה מיוחדת. א  040552/07 שחר מוצרי נייר בע"מ ורשת קשר מחשבים בע"מ נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ

 

    חדשות

התפטר מנכ"ל הראל מוטי רוזן

רו"ח מוטי רוזן, המנכ"ל של הראלמנכ"ל הראל, מוטי רוזן, הודיע על התפטרות - המחליף מישל סיבוני.

 

 

לפרטים נוספים


האוצר פרסם טיוטת "המודל הישראלי"

טיוטת האוצר "המודל הישראלי"האוצר פרסם טיוטת הוראות להתאמת החיסכון לגיל החוסך: המודל הישראלי לחיסכון פנסיוני שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ידין ענתבי, פרסמו ביום 8/7/2009 טיוטת הוראות בנוגע להתאמת החיסכון הפנסיוני למאפייניו וגילו של החוסך.

 הגופים המוסדיים יחויבו לבנות 5-7 מסלולי השקעה ייעודיים בעלי הרכב השקעות שונה, כך שלכל חוסך יותאם המסלול הרלוונטי לגביו. בנוסף, הגוף המוסדי יוכל לנהל גם מסלולים השקעה "מתמחים" (לדוגמא – מסלול מנייתי, אגרות חוב, שקלי וכו').  טיוטת ההוראות הועברה להערות הגופים עד לתאריך 15.8.2009.

 


אבי רייטן סוקר את תוכניות הביטוח החדשה של קופת חולים לאומית

המומחה לביטוח סיעודי, אבי רייטןהמומחה לביטוח סיעודי, אבי רייטן, פרסם באתר האינטרנט שלו סקירה ושל תוכניות הביטוח הסיעודי החדשה המוצעות על ידי קופת חולים לאומית.

 

לסקירה באתר "אופק זהב"


הפיקוח על הביטוח פרסם טיוטת תקנות וטיוטת חוזר
טיוטת תקנות וטיוטת חוזרבאתר האינטרנט של האוצר פורסמו טיוט
ת תקנות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הקמת מסלולי ברירת מחדל) - לתגובה עד יום 15/8/2009

וטיוטת חוזר: התאמת מסלול החיסכון למאפייני העמית-  - לתגובה עד יום 15/8/2009

 


 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright