עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 10/7/2009

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים
 

תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2009

 

להפנות לתנאי הפוליסה המתפרסמים באינטרנט

 

מבטחים וסוכנים נוטים לא פעם לשלוח למבוטחים את רשימת הפוליסה בלבד ולא לצרף אליה את ה"חוברת" הכוללת את תנאי הפוליסה המלאים.

(וזאת על אף הוראות חוזר הפיקוח לעניין אי המצאת הפוליסה המלאה למבוטח)

 

לא זאת בלבד, ונאמר בעדינות, קיימת אפשרות שביום הדין המבוטח יטען שלא קיבל את הפוליסה המלאה ועל כן לא ידע על קיומו של החריג הרלוונטי לכיסוי הביטוחי ועל חברת הביטוח לפצותו למרות שהאירוע מוצא מכלל כיסוי ביטוחי לפי תנאי הפוליסה.

 

לפני הסיפור שהיה ופורסם השבוע - אציג את הטיפ, הפשוט:

 

להפנות את המבוטחים בכיתוב מודגש על גבי רשימת הפוליסה הנמסרת לידם בכל מקרה לתנאי הפוליסה הכלליים המתפרסמים באתר האינטרנט של המבטח וזאת מתוקף הוראות סעיף ו' 1 בחוזר ביטוח 2005-1-20 מיום 20/4/2005 - "מידע נדרש באתר האינטרנט של חברת ביטוח"

 


 

ומכאן לסיפור:

 השופטת ליפשיץ-פריבס מרים פסקה לטובת המבוטחים בתיק א  016707/08 ישראל וגילה מאור נגד ישיר איי די :  

מדובר באובדן של צמיד זהב משובץ יהלומים  בשווי 27,000 ₪  שאירע בפולין בפוליסה לביטוח דירה הכוללת כיסוי מסוג "כל הסיכונים"  בתחומי מדינת ישראל בלבד. השופטת, כאמור, קבלה את גרסת המבוטחים לפיה הם הסתמכו על המפרט שנימסר להם עם רכישת פוליסת הביטוח מבלי שסופקה להם הפוליסה במלואה ונוצר בפניהם מצג כי מדובר בביטוח ללא החרגה כלשהי ולא היה ידוע להם על היעדר כיסוי ביטוחי לצמיד בחו"ל ?!

 

עניין זה נראה מוזר למי שמעט מצוי בענייני הביטוחי כאשר הכיסוי הבסיסי לתכולת הדירה מחוץ לבית לפי תנאי המינימום המחייבים על פי חוק (הכולל, בין היתר, לפי תקנה 8 לפרק ב' כיסוי לתכשיטים עד 5% מסכום ביטוח התכולה - למעט כנגד סיכון גניבה למעט בעת היותם בכלי רכב ולמעט נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל). גם מי שמבקר מדי פעם באתרי האינטרנט של המבטחים יראה זאת כמוזר לאור העובדה שקשה מאוד שלא להבחין בתנאי הפוליסות של המבטחים המוצגים באתרי האינטרנט לעין כל, בהתאם לדרישות החוזר.

 

בעקבות הפסיקה, דאגה התקשורת שלא להחמיץ את ההזדמנות להשתלח בחברת הביטוח וכך הכתיר את תיאור המקרה הכתב עודד יחיאל ב"דה מרקר": "יש לך ביטוח, אבל רק אצלנו כתוב היכן הוא תקף".

 

ובאותה הזמנות, ניתן להמליץ גם על שינוי בהוראות הסיפא לסעיף 2(ב) לחוק חוזה הביטוח, עליו הסתמכה השופטת בפסק הדין האמור, כאשר בנוסף להפניה לתנאים שהוגשו למפקח על הביטוח תבוא גם הפניה לתנאי הפוליסה המתפרסמים באתר האינטרנט של המבטח:

 "כל עוד לא נמסרה הפוליסה לידי המבוטח יראו כמוסכמים בין הצדדים את התנאים הנהוגים באותו סוג ביטוח אצל אותו מבטח כפי שהוגשו למפקח על הביטוח, לפי סעיף 16 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, או כפי שהוגשו או שהותרו, לפי הענין, לפי סעיף 40 לחוק האמור ופורסמו באתר המבטח, זולת אם הוסכם בין הצדדים על סטיה מאותם תנאים".

 

בברכה,

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 

 

 

 

הגולשים ומקבלי הטיפ מוזמנים לכתוב תגובות וחוויות

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright