היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

פינוי הריסות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


 

 

כיסוי פינוי הריסות בביטוח הדירה והעסק

מאת קטיה שורצמן, יועצת לתביעות ביטוח ולניהול סיכונים

 

 

 

עץ ליד בית, צילום אילוסטרציה של קטיה שורצמןאחת השאלות שהגיעו לשולחן המערכת בעקבות הסתיו הסוער של שלהי שנת 2015 היא: מי ישלם אם בכלל בעבור הוצאות לפינוי עץ שנפל בסערה?

 

הכיסוי לפינוי הריסות לפי הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ניתן במסגרת הפרק לביטוח ביטוח מבנה הדירה ובגבולות סכום הביטוח למבנה.

 

הכיסוי כלול במסגרת תגמולי הביטוח לפי פרק א'. כלומר, אם לא נגרם נזק למבנה הדירה או אם לא שולמו תגמולי ביטוח בשל נזק למבנה הדירה (למשל בשל השתתפות עצמית או נזק של דליפת מי גשם מבעד לקירות ולתקרה שאינו מבוטח) הרי שלפי לשון הפוליסה, אפשר, כי אין כיסוי להוצאות לפינוי הריסות המבוטחות לפי סעיף 3.א. (ג) (2) לפוליסה התקנית. הכיסוי אינו מוגבל בשיעור מהנזק שנגרם ואף אינו מותנה בכך שמדובר בפינוי הריסות בשל נזק מבוטח לפי פרק המבנה.

 

במקרה של נזק לדירה, המצריך פינוי הריסות, קרוב לוודאי שיהיה צורך גם בפינוי הריסות של תכולה שאינה מבוטחת לפי פרק המבנה ואפשר גם שאינה מבוטחת בכלל לפי הפוליסה אולם לצורך ביצוע שיקום המבנה יש צורך לפנות גם את הריסות התכולה. כמו כן יש לשים לב, כי הכיסוי לפינוי הריסות אינו מותנה בביצוע עבודות שיקום במבנה שמשמען תשלום תגמולי ביטוח לפי ערך כינון.

 

כך שגם אם המבוטח רכש כיסוי ביטוחי למבנה הדירה לפי ערך שיפוי בלבד, הרי שהכיסוי לפינוי הריסות תקף והמבוטח אינו נדרש לפי התקנות החדשות לקבל הסכמה של המבטח לצורך ההוצאה והכיסוי אינו מוגבל כאמור באחוזים מסכום הביטוח למבנה או באחוזים מסכום הנזק למבנה, אשר לפי הנוסח כאמור, אמור להיות תנאי לתשלום לפי הפוליסה.

 

ההוצאות לפינוי הריסות לפי ביטוח הדירה כוללות בנוסף להוצאות לשם פינוי הריסות גם הוצאות לניקוי הדירה, סיודה וחיבורה מחדש לרשתות החשמל, הטלפון, המים, הגז והביוב. מדובר בהוצאות שבלאו הכי אמורות להיות מבוטחות הואיל ומדובר בשיפוי המבוטח על ידי השבת המצב לקדמותו.

 

העץ שנפל בדוגמא שלנו, אינו מוגדר כרכוש מבוטח לפי פרק המבנה, אולם לפי קריאה זהירה של הגדרת מבנה הדירה לפי הפוליסה התקנית, אפשר והעץ אכן מבוטח?

 

ההגדרה:

"דירה" – המבנה של הדירה או הבית הנזכרים במפרט וששימושם העיקרי למגורים, לרבות מרפסות, צנרת (לרבות צנרת גז), מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים, מתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע; ואם הדירה מצויה בבית משותף – גם לרבות חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה (לרבות מחסן).

 

כלומר, לפי ההגדרה בפוליסה אנו למדים, כי דרכים מרוצפות של הדירה מוגדרות כחלק מהדירה וניתן לטעון כי העץ בגינה אם מוביל אליו שביל מרוצף הוא מחובר לאותו שביל ועל כן החיבור לאותו שביל מרוצף או מדרכה פנימית הופכים את העץ לחלק של מבנה הדירה, כי הלא ברור שהעץ בגינה מחובר לדרך המרוצפת בחיבור של קבע. בעיה בכיסוי יכולה להיות במקרה של עץ קטן השתול בעציץ דקורטיבי בגינה.

 

ההרחבה לביטוח הוצאות לפינוי הריסות לפי תנאי ביט 2013, כלולה אף היא בסכום הביטוח אולם אינה מוגבלת לכיסוי המבנה בלבד אלא חלה על כל הרכוש המבוטח לפי הפוליסה. הכיסוי חל רק אם מדובר בנזק מבוטח ומוגבל ל 10% מערך הנזק, אם לא נקבע גבול אחריות מיוחד.

 

יש לשים לב שהמגבלה היא לערך הנזק ולא לתגמולי הביטוח שיכולים להיות נמוכים יותר מערך הנזק בשל השתתפות עצמית גבוהה במיוחד, ביטוח חסר או מנגנון אחר המביא להפחתה בתגמולי הביטוח או אי תשלום בכלל.

 

הכיסוי לפי פוליסת ביט כולל בנוסף להוצאות פינוי ההריסות גם הוצאות להריסה, ניקוי, יישור, השמדה, הרחקה ופינוי וכן אבדן או נזק עקב פעולות אלה.

 

כלומר מלבד היעדר המגבלה לשיעור של 10% מתגמולי הביטוח, נמצא הכיסוי לפי פוליסת ביט רחב יותר מהכיסוי לפי הפוליסה התקנית לביטוח התכולה הואיל והוא אינן מוגבל לכיסוי המבנה בלבד, ואינו מותנה בתשלום תגמולי ביטוח לפי הפוליסה אלא רק בכך שאירע נזק מבוטח והוא כולל גם הוצאות לביצוע הריסה, ניקוי, יישור, השמדה, הרחקה ופינוי וכן אבדן או נזק עקב פעולות אלה.

 

תודה מיוחדת לסוכן הביטוח ישראל אליוביץ שהפנה את תשומת לבי לסוגיה מיוחדת זו.

 

 

 

 

3/11/2015

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright