היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח זכיינים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

 

ביטוח רשתות של זכיינים

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול תביעות וניהול סיכונים בביטוח כללי ומנהלת אתרי אינטרנט

 

 

תמונת אילוסטרציה עם כיתוב ביטוח זכייני רשת

ביטוח רשתות של זכיינים בחבילת ביטוח אחת, מקנה לכל קבוצת הזכיינים את יתרון הגודל והופך את הביטוח דומה לזה של ביטוח חברה גדולה אשר כל הסניפים נמצאים בבעולתה.

 

היתרון בביטוח בא לידי ביטוי לא רק בשיעור הפרמיה הקטן באופן משמעותי בשל אפקט הגודל של הקבוצה אלא גם ובעיקר בתנאי ביטוח משופרים אותם ניתן לקבל אך ורק בביטוח של גופים גדולים, תנאי תשלום נוחים יותר ללא ריבית המאיינים כמעט למעשה את תוספת העלות הפרמיה בשל פריסה לתשלומים וחיסכון בדמי אשראי.

 

חיסכון נוסף ומשמעותי אפילו יותר בביטוח מרוכז  של זכייני רשתות הוא אפשרות לחסוך בעלות הדמים. הדמים בביטוח כללי  שנגבים על ידי המבטחים בביטוח של עסקים קטנים ובינוניים יכולים להגיע לכדי 20% עד 40% מגובה הפרמיה. מדובר בגילום הוצאות המבטח בגין הנפקת הפוליסה כאשר בביטוח עסקים גדולים יכולים המבוטחים להכתיב (ואכן מכתיבים) לחברות הביטוח לערוך את הביטוח ללא אפקט הדמים, דבר אשר מניב הפחתה מיידית של עלות הביטוח בעלות הדמים (שמשמעו הנחה בשיעור של 20% עד 40% מהפרמיה לתשלום, לפי המקרה).

למען הגילוי הנאות, חשוב לציין, כי חלק נכבד מהדמים משמש למימון עמלת הסוכן, על כן עמלת הסוכן בפוליסה ללא דמים קטנה באופן משמעותי, מה שאומר, שסוכני הביטוח אינם ששים להציע למבוטחים לעבור לפוליסות ללא דמים על אף החיסכון הניכר בעלות הביטוח וזאת בשל ניגוד עניינים המובנה בעניין זה. הדך להשגת חיסכון זה היא אך ורק באמצעות עבודה עם יועץ ביטוח בלתי תלוי שאינו משמש כסוכן ואינו שותף עם סוכן ביטוח, אשר עלות העסקתו על ידי הרשת מתחלקת בין כלל הזכיינים.

 

כך למשל בעזרתו של יועץ ביטוח, ניתן לפעמים לקבוע תנאי העוזר להתמודד עם סעיף ביטוח חסר בפוליסה ולמזער את היקפו או אפילו לבטל אותו בכלל. כך למשל בביטוח רשת של זכיינים רבים שסכומי הביטוח של כל זכיין אינם גבוהים במיוחד, ניתן לקבוע, במקרים מסוימים (ובהסכמת המבטח, כמובן), כי הפוליסה תכלול סכום ביטוח כללי אחד לכל המקומות המבוטחים בציון מקסימום למקום אחד שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר. שיטה זו יכולה לעבוד (לפי המקרה הספציפי) לא רק בביטוח רכוש של זכייני הרשת (מבנים ותכולה) אלא גם בביטוח אובדן רווחים, כספים, ציוד אלקטרוני ונאמנות עובדים.

 

יתרון נוסף הנובע מהגודל הוא תוצאות חידוש הביטוח לאחר תביעה. בחידוש ביטוח כללי בתום תקופת הביטוח, חברת הביטוח לוקחת בחשבון את תוצאות החיתום של העסק. דהיינו היחס של הפרמיה מול התביעות מהווה שיקול מרכזי בקביעת שיעור תעריפי הביטוח המוצעים על ידי חברות הביטוח לקראת החידוש ובמקרי קיצון, כאשר עלות התביעות עולה באופן משמעותי על תקבולי הפרמיה עשויה החברה המבטחת לסרב לחדש את הביטוח לשנה נוספת.

 

כאשר מדובר בביטוח של קבוצה שלמה להבדיל מזכיין בודד, הרי שיחס פרמיה מול תביעת ביטוח יחושב לפי הפרמיה המשולמת על ידי כל הקבוצה לעומת הנזק שנגרם לזכיין הבודד (או למספר זכיינים), כך שתוספת הפרמיה שתידרש על ידי חברת הביטוח בחידוש לאור ניסיון התביעות לקראת החידוש, אמורה להיות נמוכה יותר לעומת תוספת הפרמיה שהיתה נדרשת על ידי חברת הביטוח אילו נערך ביטוח ע"י כל זכיין וזכיין בנפרד, אם בכלל. יתרון משמעותי הוא ליווי יועץ ביטוח מול חברת הביטוח במקרה של תביעה כאשר מדובר בהוצאה כספית אשר הזכיין הבודד קרב לוודאי שלא יוכל לעמוד בה בכוחות עצמו.

 

יתרון גדול ומשמעותי לא פחות מהחיסכון בפרמיה, הוא יתרון של לימוד לקחים והפקת מסקנות לכל הזכיינים לאור ניסיון של נזק או כמעט נזק שנגרם לזכיין בודד.  דבר זה מאפשר לקבוצת הזכיינים לימוד הדדי מניסיון והפריה הדדית למניעת נזקים. למשל אם ברשת של מוצרי הלבשה, נגרם נזק לאחת הלקוחות שנשרטה בעת מדידה מסיכה שהיתה מחוברת לאריזה של המוצר, יופקו המסקנות על ידי כל הזכיינים שיקפידו על חיבור התוויות למוצרים בשיטה שאינה מסכנת את הרוכשים.

 

מבחינת עלות הביטוח, הרי שמעבר ובנוסף לתמחור תעריף הביטוח המוצע למבוטח גדול, ניתן לחסוך סכומים נוספים בביטוח על ידי קביעת מקסימום סכום ביטוח לכל הזכיינים במקום לבטח בסכום ביטוח נפרד לכל זכיין וזכיין. כך למשל ניתן לקבוע (בהסכמת המבטח, לפי הנתונים הספציפיים של כל מקרה ומקרה), כי ביטוח סיכוני טרור, ביטוח כספים, ביטוח ציוד אלקטרוני יהיה מבוטח על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר בכל המקומות. במקרה נדון, נודעת חשיבות רבה לקביעת גבול האחריות לכל המקומות על מנת שיספיק לכסות את אותם הזכיינים שיגרם להם נזק. כלומר, אם נניח לדוגמא, שעלות הציוד האלקטרוני בכל המקומות מגיעה לכדי 8 מיליון ₪  אולם המקסימום שנמצא במקום אחד אינו עולה על 200 אלף ₪, ניתן לקבוע בהסכמה עם המבטח (ומניסיוני, לא כל חברות הביטוח יסכימו לביטוח מסוג זה, אולם קיימים מבטחים שכן מסכימים) מקסימום גבול אחריות לסיכון זה של 400,000 ₪ (לכסוי מקרה של טוטל לוס שייגרם במקביל בשני מקומות) ולחסוך את הפרש הפרמיה בעבור הביטוח לפי סכום הביטוח המלא בכל המקומות. וכך גם בקביעת גבול אחריות גבוה יותר בביטוח אחריות חוקית אשר יחול לגבי כל סניפי הזכיינים. למשל במקום לערוך פוליסת צד ג' נפרדת לכל זכיין בגבול אחריות של 1 מיליון ₪ או אפילו 2 מילין ₪ ניתן לערוך פוליסה אחת לכל הסניפים בגבולות אחריות של 20 או אפילו 40 מיליון ₪ לפי המקרה.

 

יתרון נוסף וחשוב לא פחות הוא שימוש בהרחבה לסכום ביטוח נוסף בפוליסה, לכלול באופן מיידי כיסוי לסניפים שייפתחו על ידי זכיינים חדשים שיצטרפו לרשת, כך שקיום הביטוח וקבלת כיסוי מיידי מהמבטח לא יהוו גורם העשוי לעקב את פתיחת הסניף, כאשר כיסוי מסוג זה כפוף, במרבית המקרים לקיומם של אמצעי בטיחות בסיסיים המוכתבים על ידי המבטח כתנאי לכיסוי על פי סעיף זה ומופיעים במפרט תנאי הפוליסה ועל כן הם ידועים מבעוד מועד למבוטח אשר אינו נדרש להמתין לביקורו של סוקר סיכונים וקבלת הדוח המודפס על ידו כתנאי לקבלת הכיסוי הביטוחי המיידי לצורך פתיחת הסניף החדש.

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright