ביטוח רכב עובדי מדינה 2006

 

ביטוח רכב עובדי מדינה 2007

 

ביטוח רכב עובדי המדינה 2009

 

 

 

 1. עלות הביטוח  התעריף שנקבע במכרז עבור דגם רכב מסוים בכל שנת ייצור, הכולל את הפרמיה לביטוח חובה ולביטוח מקיף בסכום אחד, עבור כל נהג מעל גיל 24,  לכל נהג מעל גיל 21 110% מפרמיית הבסיס, לכל נהג, ללא הגבלת גיל   118% מפרמיית הבסיס.

 2. ניתן לבטח בכל חברה - העובדים אינם חייבים לבטח את רכבם הפרטי בחברות הביטוח הזוכות, והם רשאים לבטח את רכבם בכל חברת ביטוח לפי בחירתם,  כאשר ההשתתפות בביטוח רכבם תהיה בסכום של 92%  מפרמיית הבסיס,  אך לא יותר מעלות הביטוח בפועל ולא יותר מתקרת התשלום המקסימאלית.

 3. תקרת תשלום מקסימאליתסכום ההחזר המרבי שזכאי לו בעל רכב שירות מהמדינה,  בהתאם לתעריף שנקבע לרכבו במכרז ובהתאם לסוג הכיסוי הביטוחי בו בחר ולא יותר מ 7,000 כולל חבילת ביטוח חיים ונכות.

 4.  ביטוח רכב אישי וגמלאים –  יכולים להצטרף לפי התנאים המפורטים בחוזר.

 5. תוקף כל הפוליסות : עד 31/12/2010

 6. חברות הביטוח לפי דגמים:

  "הראל" אאודי , אוטוביאנקי,  אולדסמוביל,  אופל,  איווקו,  איסוזו,  ביואיק,  ג'י.אמ.סי,  ג'יפ סופה, דודג' , דייהטסו,  דייהו, האמר,  וולוו,  טויוטה, יגואר,  יונדאי , לנד,  לנצ'יה,  לאדה, לינקולן, מוריס אוסטין,  מאזדה,  מיצובישי,  ניסאן,  סאאב,  סאנגיונג,  סובארו,  סוזוקי,  סיאט, סיטרואן,  סמארט,  סקודה,  פולונז טנדר,  פולקסווגן,  פונטיאק,  פורד,  פורשה,  פיאט, קאדילק, קיה קרייזלר,  רובר ושברולט.
   

  "שירביט" :אלפא,  ב.מ.וו,  הונדה,  מרצדס,  פג'ו ורנו.

   

 7. ביטוח חיים ונכות  - חבילת ביטוח חיים ונכות -  בחירה אופציונאלית בכיסוי -  הפרמיה עבור חבילת ביטוח החיים והנכות תעמוד על סכום כולל של  180 ₪. עובד מדינה בעל רכב שירות זכאי להחזר הוצאות הביטוח מהמדינה,  כולל חבילת ביטוח חיים ונכות. בכל מקרה, החזר ההוצאות לא יעלה על תקרת תשלום מקסימאלית . החברה הזוכה אינה רשאית להחתים את המבוטחים בהצהרת בריאות או שאלון בריאות כלשהו,  בין בכלל ובין כתנאי למתן הכיסוי הביטוחי. הכיסויים יחולו על המבוטחים כולל בני/בנות זוגם ללא תוספת פרמיה . כל הסכומים צמודים למדד הידוע ביום 1 בינואר 2010 , ויהיו בתוקף לכל תקופת הביטוח: פיצוי בגין מוות - למבוטח ולבן/בת זוגו שגילם עד 65 (*), בסכום ביטוח של - 120,000  ₪ . ביטוח נכות תמידית ומוחלטת עקב תאונה - למבוטח ולבן/בת זוגו שגילם עד, 65 (*)  בסכום ביטוח של עד 120,000  ₪,. (*) מבוטח ו/או בן בת זוגו אשר הגיע לגיל 65 במהלך תקופת הביטוח,  ימשיך להיות מבוטח בסכומים לעיל עד 31 לדצמבר 2010.  בעלי רכב שגילם מעל 65 שנה, יחולו עליהם עד גיל 75 שנה,  הכיסויים הבאים: פיצוי בגין מוות - למבוטח בלבד, בסכום ביטוח של  9,000מוות מתאונה בלבד או נכות תמידית ומוחלטת עקב תאונה - למבוטח בלבד בסכום ביטוח של 60,000 המכסה נכות תמידית ומוחלטת מתאונה.

 8. השתתפות עצמית    -    במקרה בו נגרם נזק לרכב והוערך על ידי שמאי כי הנו מעל 650 ₪. סכומי ההשתתפות העצמית  יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.

  מבוטח בכיסוי לכל נהג: עד 1,100 ₪  למוסך שלא בהסדר ועד 800 ₪  למוסך שבהסדר.

   מבוטח בכיסוי לנהגים מגיל 21 : עד  950 ₪  למוסך שלא בהסדר ועד 550 ₪ למוסך שבהסדר.

   מבוטח בכיסוי לנהגים מגיל 24 : עד  800 ₪  למוסך שלא בהסדר ועד 400 ₪  למוסך שבהסדר.

   

 9. ירידת ערך  - ללא השתתפות עצמית נוספת .

 10. כינון סכום הביטוח, לאחר נזק ללא פרמיה.

 11. אמצעי מיגון נדרשים בהתאם לקבוע בנספח לפי ערך רכב ביום עריכת הביטוח.

 12. כיסוי "ערך כינון" בטוטל לוס לרכב  חדש עד שנתיים מתחילת השימוש בו:  4.5% מפרמיית הביטוח המקיף על חשבונו של המבוטח. הסכום שישולם לפי הרחבה זו לא יעלה על 15% משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח.

 13. ביטוח אבזרים נלווים לנכים המותקנים ברכב (כגון: מעלון), בפרמיה שלא תעלה על  1.5%  מערך האבזר.

 14. תשלום התביעה גניבה או אובדן או נזק מוחלט לא יאוחר מ- 21 ימים - מהגשתה. מניין הימים כולל ימי שישי, שבת וחגים.

 15. במקרה גניבת הרכב או גניבת חפץ אישי מהרכב, חברת הביטוח אינה רשאית לדרוש, כל מסמך שהוא, למעט טופס תלונה למשטרה לעניין אותה גניבה, הכולל פירוט של הפריטים שנגנבו, וכן הצהרה של המבוטח לגבי הפריטים שנגנבו והערכה לעניין שוויים של אותם פריטים.

 16. השתתפות עצמית אחת לנזק אחד.

 17. ביטוח חובה וצד ג' מעניק זכאות לשירותי גרירה ודרך בלבד - אין זכאות ליתר הכיסויים.

 18. עובד בעל רכב אחר -  זכאי לבטח את רכבו על-פי תנאי הביטוח של רכב שירות או אישי, רק כאשר הרכב רשום על שם העובד/ת, או על שם העובד ו/או בן הזוג.

 19. שירותי  חילוץ וגרירה -  ניתן בכל שעות היממה אל מקום התיקון הרגיל של הרכב,  מכונית הגרר או הטכנאי, לבחירת המבוטח אמורים להגיע בתוך שעתיים מקבלת הקריאה.

 20. רכב חלופי - במקרה של גניבה או אובדן או נזק מוחלט - למחרת יום ההודעה עד ליום תשלום התביעה במלואה.

 21. במקרה תאונה כאשר משך התיקון עולה על שלושה ימים - תוך ארבעה ימים מהיום שבו נכנס הרכב למוסך, למשך תקופת התיקון בפועל  או ל 10 ימים, לפי הנמוך מביניהם. מניין הימים כולל ימי שישי, שבת וחגים. סכום ההשתתפות העצמית עבור נזק שנגרם לרכב החלופי לא יעלה על 2,000 ₪.

 22. רדיו לרכב  -  עד  1,500 ₪ למכשיר חלופי מאותו דגם ויצרן או אם לא ניתן, אז מאותו סוג ומאפיינים ואיכות של המכשיר שאבד או ניזוק או אם לא ימצא מכשיר תואם – שיפוי המבוטח בסכום הביטוח בניכוי השתתפות עצמית בשיעור של 15% מערך הרדיו.

 23. שבר שמשות לרכב על בסיס החלפה בתוך שני ימי עבודה לכל היותר.

 24. נזק לצמיגי הרכב – (למעט תקר ובלאי) גם אם לא נגרם נזק לחלק אחר של כלי הרכב.

 25. חפצים אישיים  - עד  450 ₪  לפריט ועד 1,000 ₪ עבור לתקופה. השתתפות עצמית 100 ₪. חברת הביטוח רשאית לא לכלול בכיסוי הביטוחי אך ורק את החפצים הבאים: כספים, המחאות, שטרות, תכשיטים, מצלמות, טלפונים ניידים (למעט טלפונים הקבועים ברכב), אבני חן וניירות ערך.  במקרה של גניבת הרכב או גניבת חפץ אישי מהרכב,  חברת הביטוח לא תהא רשאית לדרוש מהמבוטח כל מסמך שהוא, למעט טופס תלונה למשטרה לעניין הגניבה,  הכולל פירוט של הפריטים שנגנבו,  וכן הצהרה של המבוטח לגבי הפריטים שנגנבו והערכה לעניין שוויים של אותם פריטים.  במקרה של תאונה על המבוטח להוכיח לשמאי כי הפריט ניזוק.

 26. הגנה משפטית - עד 20,000  ₪.

 27. מזגנים -  נכללים בביטוח.

 28. חלפים חדשים ומקוריים - לרכב שגילו עד שנתיים ללא תוספת פרמיה.

 29. נזקי מלחמה וטרור - הביטוח כולל כיסוי נוסף להפרש שבין הפיצוי על-פי חוק מס רכוש (נזקי מלחמה) וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 ותקנותיו לבין הנזק הממשי שנגרם לרכב המבוטח.

 30. מבוטח, שרכבו נגנב או הוכרז כאובדן גמור או כאובדן גמור להלכה (להלן - רכב באובדן גמור), יידרש לשלם פרמיית ביטוח מקיף לרכב החדש שרכש ליתרת תקופת הביטוח עד תום שנת 2010, בהתאם להפרש פרמיה חיובי בלבד בין הרכב באובדן גמור לבין הרכב החדש, בחישוב יחסי ליתרת תקופת הביטוח כאמור.

 31. נזק מוחלט – נזק לרכב ששמאי מוסמך קבע כי שיעורו הוא לפחות 50% מערך הרכב.

 32. גבול אחריות צד ג' רכוש- עד 600,000 ₪ למקרה. דמי ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לעלות השתתפות במוסך שלא בהסדר, בהתאם לגיל הנהג.

 33. כיסוי לרעידת אדמה, לנזקי טבע, לשביתות ולפרעות  - כלול

 34. תביעת תחלוף  - חברת הביטוח תיידע את המבוטח על האפשרות ותסייע לו בטיפול ובהגשת תביעה כנגד המזיק בגין נזקיו שלא נכללו תגמולי הביטוח. אם התביעה תועבר לטיפול משפטי, המבוטח לא ישא בעלות כלשהי בגין ניהול התביעה מעבר לאגרת בית משפט בגין חלקו בתביעה ושכר טרחת עו"ד בסכום סביר.

 35. ביטוח לרכבים מתחת לשנת ייצור 1994 -  ביטוח חובה וצד ג' בלבד. בחברת הביטוח "הראל", כאשר הפרמיה לתשלום הינה 1,848   והיא  אחידה לכל הדגמים ושנות הייצור וכוללת כיסוי ל כל נהג.  ההשתתפות העצמית הינה בסך של 1,100 . ביטוח חובה וצד ג' מעניק זכאות לשירותי גרירה ודרך בלבד.

 36. תשלום מקדמות  -  חברות הביטוח התחייבו לתשלום מיידי של מקדמות, מתוך הכספים המגיעים למבוטח על-פי הפוליסה, במקרים בהם המבוטח מתבקש לשלם מקדמות למוסכים, עד לסילוק סופי של התביעה

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright