היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח אופניים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

תוכן המדריך


 

 

 

 

אין להעתיק את המדריך/הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחיםטיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק  | עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

תיקון 4 לחוק הפלת"ד – החשמליים הם רכב מנועי!

 

מדריך לביטוח אופניים

   מאת: קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

אופניים חשמליים

 

 

ביטוח אופנייםמבוא

ביטוח אופניים אפשרי לפי ביטוח תכולת דירה המקנה כיסוי מסוים לאופניים ולאחריות חוקית בגין השימוש בהם ולחלופין או במקביל ניתן לרכוש גם גם לפי ביטוח בפוליסה מיוחדת לאופניים כאשר הכיסוי הביטוחי לפי שתי הפוליסות עשוי להתקיים במקביל וזאת בכפוף להוראות ביטוח כפל, אם שני הביטוחים נערכו באמצעות חברות ביטוח שונות.

 

ברכישת פוליסה מיוחדת או כיסוי מיוחד לביטוח אופניים, חשוב לשים לב להבדלים בין תוכניות הביטוח השונות. כפי שניתן לראות להלן קיימות פוליסות לביטוח אופניי שאינן מכסות נזק לאופניים שנגרם בשל רעידת אדמה, מהומות ופרעות ומגבילות את הכיסוי לפי פרק תאונות אישיות לגבולות מדינת ישראל בלבד.

 


 

כיסוי במסגרת תכולת דירה

כיסוי בתוך הדירה כלול - ביטוח תכולת דירה לפי תנאי המינימום המחייבים על פי חוק, כולל כיסוי לתכולה הנמצאת בדירה ובכלל זה לאופניים הואיל ולפי סעיף הפוליסה (סע' 4 של הפוליסה התקנית) המוצאים מכלל כיסוי פריטים מסוימים (כמו למשל בעלי חיים, כלי רכב מנועי וכו') וסעיף נוסף המגביל את אחריותו של המבטח לרכוש יקר ערך (סע' 5 של הפוליסה התקנית), אין אזכור לאופניים. כלומר, מבחינת ביטוח תכולת הדירה, אין הבדל בין אופניים לבן כורסת הטלוויזיה והכיסוי חל לנזקים מבוטחים בתוך מבנה הדירה, כפי שהוא חל לגבי כל תכולה אחרת (למעט, אופניים המשמשים לעסק שלא בוטחו בנפרד, הואיל וביטוח התכולה כולל חריג מיוחד המוציא מכלל כיסוי ציוד המשמש לעסק).

 

אין כיסוי מחוץ לדירה - העניין הוא שהסיכון העיקרי והשכיח לאופניים הוא גניבה מחוץ לבית וביטוח תכולת הדירה מוגבל לדירה עצמה ומוציא מכלל כיסוי ביטוחי נזק לרכוש הנמצא בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהינם חלק מהדירה.

 

ההרחבה לביטול תכולה הנמצאת באופן זמני מחוץ לבית - עם זאת, ביטוח תכולת הדירה כולל הרחבה מיוחדת המקנה כיסוי ביטוחי לבגדים חפצים אישיים ותכשיטים הנמצאים באופן זמני מחוץ לדירה בשטח ישראל עד 5% מסכום ביטוח התכולה כיסוי שאינו כולל סיכון גניבה ואינו מכסה רכוש שנמצא בתוך רכב. כלומר, אם האופניים יוגדרו כחפץ אישי, אפשר ולפי ההרחבה ניתן כיסוי גם לנזק שקורה מחוץ לבית. הואיל והמונחים גניבה ופריצה אינם מוגדרים לפי הפוליסה התקנית, אפשר כי גניבת האופניים מחוץ לבית לאחר חיתוך שרשרת הקשירה (כלומר שלא בשטחי הגינה של הדירה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהינם חלק מהדירה.) תהיה מבוטחת לפי תנאי הפוליסה.


 

פרק מיוחד לביטוח אופניים לפי פוליסת הדירה

מדובר בהרחבה שאינה כלולה בתנאי המינימום ותנאי הביטוח אינם אחידים וקיימים הבדלים בין תוכניות הביטוח השונות.

 

הכיסוי הוא בד"כ בנוסף לכיסוי הניתן לפי פרק תכולה דירה וכולל ביטח למקרים מחוץ לשטח הדירה בתחומי מדינת ישראל לאופניים שערכם אינו עולה על הסכום הנקוב לפרק זה בפוליסה.

 

ביטוח נזקי גניבה של אופניים ניתן בתנאי שהאופניים נעולים קרות הגניבה. חריגים אפשריים לכיסוי הביטוחי לפי פרק האופניים: שימוש למטרות מרוץ, תחרות או השכרה, שימוש בשעת חשיכה ללא תאורה שפעלה, התבלות טבעית, פחת ובלאי או קלקולים מסוג כלשהו, גניבת חלקים מהאופניים וכן נזק שנגרם לצמיגים ואבובים בלבד, אופניים עם מנוע עזר, אופניים שאינם שייכים למבוטח.

 


כיסוי לפי פרק צד ג' בדירה

הפרק לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי הניתן מאז ומתמיד כהרחבה לביטוח תכולת הדירה לפי תוכניות הביטוח המקובלות, למרות שאינו כלול בתנאי הפוליסה התקנית, כולל גם כיסוי לאחריות חוקית כלפי צד שלישי בשל נזק שנרם לגוף ולרכוש של צד שלישי בשל פגיעת האופניים.

 

יש לשים לב, כי הכיסוי לפי פרק צד ג' חל בדרך כלל בשטח מדינת ישראל ואינו מוגבל לשטח הדירה בלבד.  גבולות האחריות לפי פרק זה אינם אחידים וניתן למצוא הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות. לדוגמא לפי אחת התוכניות גבולות האחריות של המבטח הם 500,000 ₪ ולפי תוכנית אחרת 3,600,000 ₪!  

 

אחריות המבטח לפי כיסוי זה, שכאמור אינו אחיד, תוגבל בדרך כלל, לאחריות בשל שימוש באופניים למטרות פרטיות ובתנאי שלא נעשה שימוש לאחר שעות החשיכה ללא תאורה שפעלה ואפשר, כי גם לא יינתן כיסוי לשימוש באופניים למטרות תחרות או מרוץ.

 

כמו כן יש לתת את הדעת לעובדה שלפי פרק זה אין כיסוי לאחריות כלפי בני משפחה (בחלק מהפוליסות הכוונה היא רק לפני משפחה הגרים בדירה כאשר האחריות כלפי בני משפחה אחרים מבוטחת) וכלפי עובדים.

 


כיסוי לפי פרק תאונות אישיות

בחלק מהפוליסות לביטוח הדירה ותכולתה ניתן לרכוש כיסוי גם לתאונות אישיות המכסה את המבוטח גם מפני תאונה בעת רכיבה על אופניים, כאשר הכיסוי לפי פרק זה חל בדרך כלל, ברחבי תבל.

 

ביטוח תאונות אישיות מכסה מקרים של מוות או נכות ואי כושר זמני לעבודה בשל תאונה עד לסכום הפיצויים הנקובה בפוליסה וגם כאן, תנאי הביטוח אינם אחידים וקיימים הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות שרובן מוציאות מכלל כיסוי ביטוחי תאונה בעת עיסוק כספורטאי רשום באגודת ספורט, תחרויות ומרוצים.

 


כיסוי לפי ביטוח תאונות תלמידים

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים הוא ביטוח חובה המכסה את כל התלמידים במדינת ישראל (אשר גילם במועד תחילת הביטוח אינו עולה על 45 שנה) במשך 24 שעות ביממה ברחבי תבל לפי תנאי מינימום שהוכתבו על ידי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך. הכיסוי אינו מוציא מכלל ביטוח תאונה בעת רכיבה על אופניים, אבל יש לשים לב לחריג בעניין תאונת דרכים, כך שהביטוח אינו מכסה תאונה שארעה כאשר רוכב האופניים נפגע על ידי כלי רכב מנועי בתאונת דרכים לפי הגדרתה בחוק הפלת"ד. הסיבה לחריג זה היא ביטוח רכב חובה האמור לכסות את סיכוני התלמידים במקרה של פגיעה בתאונת דרכים.


 

פוליסה מיוחדת לביטוח אופניים

קיימות בשוק הביטוח הישראלי תוכניות שונות לביטוח סיכוני רכיבה על אופניים. תנאי הביטוח אינם אחידים ועל כן חשוב ביותר לבדוק ולהשוות את התנאים לפני עריכת הביטוח ולא להסתפק בהשוואת מחירים בלבד.

הכיסוי בדרך כלל ניתן לפי שלושה פרקים עיקריים: ביטוח האופניים, ביטח אחריות חוקית כלי צד שלישי וביטוח תאונות אישיות לרוכב האופניים.

 

המבוטח נדרש בד"כ להחזיק את האופניים במצב תקין ולהעמיד אותם לבדיקתו של המבטח, לפי בקשתו.

 

ביטוח האופניים ניתן בדרך כלל בשטח מדינת ישראל לאופניים אשר פרטיה נקובים בפוליסה כאשר המבוטח נדרש להמציא למבטח הערכה לגבי שווים האמור לשמש כגבול אחריותו של המבטח לגביהם.

 

קיימת אפשרות שחברת הביטוח לא תעניק כיסוי במקרה בו במהלך תקופת הביטוח האופניים הוחלפו או הוספו אליהם חלקים בניגוד להוראות היצרן.

 

הכיסוי בדרך כלל יוגבל לשימוש רגיל ואפשר, כי לא יכסה מקרה שארע בשעות החשיכה ללא הפעלת  תאורה תקינה ומחזירי אור. גם הכיסוי לפי פרק צד ג' אמור להיות מוגבל בהתאם.

 

במקרה של גניבה, קרוב לודאי שהמבוטח יידרש להמציא למבטח אישור ממשטרת ישראל על דיווח בדבר גניבת  האופניים. גניבת חלקים מהאופניים עשויה שלא להיות מבוטחת גם כאן, כמו בפרק לביטוח אופניים במסגרת פוליסת הדירה. ניתן למצוא גם תנאי מיוחדים לכיסוי נזק לאופניים בעת הובלתם על גבי או בתוך כלי רכב.

 

לגבי הפיצוי בעקבות נזק, רצוי לשים לב, אם המבטח מתחייב לשלם את ערך הנזק או שומר לעצמו את הזכות להחליף את זוג האופניים בזוג אחר. תשלום תגמולי ביטוח לי ערך כינון (חדש במקום ישן) יכול להיות מותנה בתיקון או החלפה באופניים חדשים מאותו סוג ואיכות של האופניים המבוטחים בתוך התקופה הנקובה לעניין זה בפוליסה שיכולה להיות 60 יום בדומה לתקופה הנדרשת להשלמת הכינון לפי ביטוח תכולת הדירה.

 

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי: יכול להיות מוגבל לשטח מדינת ישראל ויכסה אחריות לפי פקודת הנזיקין עד גבולות אחריותו של המבטח הנקבים ברשימה בשל אחריותו של המבוטח בקשר עם שימוש רגיל ואפשר, כי הביטוח לא יכסה מקרה שארע בשעות החשיכה ללא הפעלת  תאורה תקינה ומחזירי אור.

 

ביטוח תאונות אישיות: הכיסוי אינו אחיד גם לפי פרק זה ויש לקחת בחשבון  את ההבדלים בין תוכניות הביטוח השונות וביניהן האפשרות להגבלת הכיסוי הביטוחי לתחומי ישראל בלבד. הביטוח אמור לכסות בגבולות סכומי הפיצויים הנקובים בפוליסה מקרה שבו נגרם למבוטח מוות, נכות אי כושר או לפי פוליסה אחרת שברים במקום אי כושר בשל תאונה כהגדרתה בפוליסה.

 

סייגים אפשריים לכיסוי: פיצוי לפי חוק הפלת"ד, שימוש באופניים למטרות: גרירה, מרוץ, תחרות או השכרה  או גם  שימוש שאינו שימוש רגיל ו/או אינו מתאים לייעודם של האופניים ובכלל זה  שימוש למטרה עסקית, מסחרית, פעילות אתגרית, רכיבה במסלולי אקסטרים, מופעי ראווה, וכו', בלאי טבעי רגיל, פחת, פגם טבוע ברכוש המבוטח, קלקולים, מעשה מכוון, מעשה זדון של המבוטח ו/או של בני משפחתו, נזק אסתטי ו/או קוסמטי כאשר פעילות הרכוש המבוטח לא נפגמה, תפיסה,  הפקעה,  החרמה,  השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית, אדם הפועל על-פי דין, השתתפות מרצון של המבוטח בפעילות בלתי חוקית, הפרת חוק, השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות אלימה, מעשה חבלה, שביתה, מהפכה, מרד, התקוממות צבאית או עממית, פרעות או מהומות, מלחמה, מרד, מלחמת אזרחים וכו', הסתכנות מדעת שלא לצורך הצלת נפשות, התאבדות,  שכרות,  אלכוהוליזם שימוש בסמים או בתרופות מרדימות,  קרינה מייננת,  זיהום רדיואקטיבי,  תהליכים גרעיניים,  חומר גרעיני או פסולת גרעינית, רעידת אדמה, מקרים שבהם ניתן לקבל פיצוי ממס רכוש, נזק תוצאתי ובכלל זה הפסד זמן וביטול עסקה.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright