היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

 

 

חדשות הביטוח ליום 19/6/2017

 

  חדשות     

  

חוקים פסיקה חוזרים

  

כתבות ומאמרים

       

איור של מחשב ויד רושמתהחברה מתעתדת לשווק מוצרי ביטוח למחלות קריטיות (מוצר המוכר בארץ בשם "ביטוח מחלות קשות) וביטוח אובדן כושר עבודה. השיווק ייעשה באמצעות יועצים פיננסיים ולא ישירות ללקוחות. בשלב זה סירבה החברה החדשה למסור פרטים לגבי הטכנולוגיה והמוצרים המיוחדים של החברה.
 

עוד על גיוס הזנק 


מוטי דהרי  מתמודד לנשיאות לשכת סוכני הביטוח

מוטי דהריבכוונת דהרי, על פי הפרסומים להתמודד עם האתגר שבמציאת איזון בין האינטרסים המנוגדים של הרגולציה, החברות וסוכני הביטוח. בתכנון העתידי הוא מתכוון להקים בלשכת הביטוח שתי וועדות חדשות, וועדה לחברות ביטוח וועדה לרגולציה.
 

עוד על דהרי  מתמודד


לשכת סוכני הביטוח תוקפת את המנכ"לים של החברות הגדולות

אריה אברמוביץ נשיא לשכת סוכני הביטוחיש רק להצר על כך שמי שיזם את הקמפיין לא לקח בחשבון את השפעתו האפשרית על תדמית ענף הביטוח בעיני הציבור הרחב שרובו מתקשה לעשות את האבחנה שבין סוכני ביטוח לבין חברות ביטוח ולא אחת מכונה סוכן ביטוח כבעל חברת ביטוח והטלת בוץ ורפש על בכירי הענף, אינה אמורה לקדם את תדמית הביטוח בעיני הציבור הרחב או לעודד מכירות.
 

עוד על הלשכה תוקפת


כאלף ילדים ובני נוער בממצע נפגעים בתאונות דרכים בתקופת  החופש הגדול

ילד בכביש, צילום אור ירוקבממוצע של עשר השנים האחרונות (2007-2016) נמצא כי מדי שנה נפגעים בתאונות דרכים כאלף ילדים ובני נוער בערים בחודשי הקיץ, מתוכם תשעה ילדים ובני נוער נהרגים בממוצע בשנה ועוד כ- 86 נפצעים באורח קשה.
 
 

עוד על אלף ילד  בחופש


בלוג השבוע: סוכן ביטוח לא בכל מחיר


חישוב הקיזוז בביטוח אובדן כושר עבודה

שטרות כסף

שופטת המחוזי בת"א קבלה באופן חלקי את הערעור על פסיקת השלום שדחה את תביעתו של המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה וקבעה, כי בכל הקשור לאופן עריכת הקיזוז של הסכומים האחרים אותם מקבל המבוטח, הרי שהסכומים יקוזזו מהשכר הממוצע (12 החודשים האחרונים שקדמו למקרה הביטוח) במלואו. המסקנה היא כי את הקיזוז של התשלומים האחרים ככל שמגיעים למבוטח מכח כל דין, יש לבצע מהשכר הממוצע במלואו, שאם לא כן אין כל משמעות לקביעה בפוליסה כי הפיצוי יהיה לכל היותר 70%. ויודגש, לו הכוונה הייתה כי הקיזוז ייעשה מתוך 70% מהשכר הממוצע, כי אז היה נקבע באופן ברור כי הפיצוי החודשי יהיה פיצוי קבוע בשיעור  70% מהשכר הממוצע.

ע"א 2086-03-16 בן שמעון נ' מגדל                     13.6.17


המחוזי ביטל פסק דין נגד הראל תוך שהוא מותח ביקורת על החברה

פטיש של שופטיםהשופטת אביגיל כהן מהמחוזי בת"א, קיבלה את ערעורה של חברת הביטוח על פסיקת השלום  לפיו נמחק כתב ההגנה של הנתבעת-המערערת מפאת אי השלמת הליכים מקדמיים; וניתן פסק דין על מלוא סכום התביעה. בשים לב לסיבת המחדל -  סיבות הנעוצות בב"כ הראל-הנתבעת, ובהתחשב בכך שהליכים מקדמיים נוהלו ורק לא הושלמו, ולאור העובדה שטענות הגנה אפשריות קיימות, אזי "מחיקת כתב הגנה" ומתן פס"ד על מלוא סכום התביעה הוא סעד קיצוני בנסיבות העניין. לפיכך מצאה השופטת לנכון לקבל הערעור ולהורות על ביטול פסה"ד תוך חיוב הראל בהוצאות בגין המחדלים.

 

ע"א 21717-02-17 הראל חב' לביטוח נ' מור   14/6/2017

 


גניבת משאית וסכומי ביטוח בפוליסה

גלגל רכב עם כיתוב "רכב רכוש"השופט דניאל הורוביץ מבית משפט לתביעות קטנות בת"א קיבל, באופן חלקי, את תביעת התובע כנגד מבטחת לתשלום תגמולי ביטוח בגין משאית שנגנבה. בית המשפט ראה בסכומי הביטוח הנקובים בפוליסה, כסכומים מחייבים. חברת הביטוח לא מלאה אחר הוראות הפוליסה, לפיה היה על חברת הביטוח לדאוג לסוקר שיבדוק את ערכם של הארגז והרמפה ולוודא קיומו של דו"ח סוקר בתיק הביטוח. חברת הביטוח לא דאגה לדו"ח סוקר, אין לה אלא להלין על עצמה ויש לחשב את תגמולי הביטוח על בסיס הנתונים והערכים אשר צוינו בפוליסה.

 

ת"ק 46351-06-16 דרעי נ' הכשרה   2/6/2017


לחדשות קודמות

נדחתה תביעת שיבוב של המל"ל נגד קרנית

גלגל רכב עם כיתוב: רכב חובה

השופטת מי-טל אל-עד קרביס מהשלום בת"א דחתה תביעת שיבוב של במל"ל נגד קרנית וקבעה, כי בענייננו, נוצר מצב שבו במשולש אלמנה (ניזוק) – קרנית ('מזיק') – תובע (מל"ל), קיים סכום שאם יחויב בו המזיק אזי הוא יחויב ביתר, אם תחויב האלמנה (באמצעות הודעה לצד שלישי או באמצעות זקיפת ההטבה מהגמלאות העתידיות) יהא זה בניגוד לדין שאינו מתיר ניכוי 'גמלה בעין', ואם למוסד לא תהיה זכות שיפוי, לכאורה הוא לא יפוצה בגין מלוא הטבתו. בשים לב ליחסים שבין שלוש צלעות המשולש, יש לפרש את סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי כמאפשר למוסד לקבל שיפוי בגין גמלאותיו רק מקום שבו קיימת עילה לחייב את המזיק לשלם "פיצויים לאותו זכאי". לכן, אם אותה הגמלה אינה מבטאת פריט נזק אופייני ובר-פיצוי בתביעת הניזוק, לא ניתן לדרוש שיפוי בגינה. כך ישמר האיזון באותו "משולש" יחסים, כאשר את הגמלה "העודפת" שאינה בת שיבוב יש לייחס למטרותיו ולתפקידיו הכלליים של המוסד.       

ת"א 15307-07-13 המוסד לביטוח לאומי נ' קרנית    6/6/2017


נדחתה תביעת תחלוף המבוססת על חיפוש מידע בגוגל

כיתוב תחלוף ע"ג מסמךהשופט הבכיר אלי ספיר מהשלום בת"א דחה תביעת תחלוף שהגישה חברת הביטוח, נגד החברה שסיפקה למבוטחים את הכספת והתקינה אותה בדירתם בגין פיצויים ששילמה בעקבות גניבת כספת מדירת המבוטחים. שופט אינו יכול להגיע למסקנה בשאלה של מומחיות על פי טיעונים ועל פי התרשמות וברור גם שבית משפט אינו יכול לבסס פסק דין על סמך חיפוש בגוגל כפי שהציעה חברת הביטוח.

ת"א 24454-05-12 הכשרה חברה לביטוח בע"מ נ' עולם הביטחון (חבושה) בע"מ 11/6/2017


האם ילדים בגירים יכולים להיחשב כתלויים?

  

    

גלגל רכב עם כיתוב: רכב חובההשופט י' עמית מהעליון קיבל באופן חלקי ערעור שהמתמקד בשאלה האם ילדים בגירים, אשר מסוגלים להתפרנס באופן עצמאי, יכולים להיחשב "תלויים" באדם שנפטר, לצורך הגשת תביעה מכוח סעיף 78 לפקודת הנזיקין. במסגרת זו נדרש ביהמ"ש לשאלה האם כל ילד זכאי לפיצוי במקרה של הפסד תמיכה או רק ילד שהיה "תלוי" בהוריו; ואם נדרשת "תלות" – מהו התוכן המעשי שיש ליצוק לדרישה זו. השופטים עמית וסולברג סברו כי יש ללכת בדרך ביניים כאשר השופט סולברג נקט בגישה רחבה מעט מזו של השופט עמית. לדעת כל השופטים המערערים אינם יכולים להחשב "תלויים" במנוח לצורך סעיף 78.

עא 8961/16 פלוני נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה 14/6/2017


טעויות שגורות ביחס לביטוח דירות - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


סוגיית ביטוח אובדן שכר דירה בדירות במגדלים - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


האבסורד של כחלון: הוזלת חובה לדו גלגלי, לא תועיל לחסרי רישיון נהיגה  - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


לא בכל המקרים ידיעת סוכן על תביעה מהווה ידיעת המבטח - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


תדמית הביטוח במדיה - כתבה שלישית - כוחה של בורות - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


דרוש אתר ביטוח לכל סוכן - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


בעקבות תיק פולק: על רגולציה ומיגון - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


פרמטר גיאוגרפי בקביעת גבול אחריות בצד ג' בביטוחי פרט - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


חבות המבטח בנזק וסכום ההשתתפות העצמית - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


רובוטים בעלי יכולת לימוד עצמי ושימוש בדואר אלקטרוני - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


משקפי שמש מצילי חיים - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


חיוב רוכשי דירות יוקרה בביטוח תכולת דירתם - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


אובדן כושר לעיסוק מתאים - מה חסר? - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


מבוטחים בקרן פנסיה? רק נדמה לכם שאתם מכוסים - כתבת השבוע מאת עו"ד ארתור בלאייר על אודות ביטוח אובדן כושר לפי ביטוח מנהלים ובמסגרת קרן פנסיה


דרוש פיקוח לייעוץ וויתור על הגשת תביעת מבוטח - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


לוחות השנה של המבטחים למאבק בתאונות דרכים - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright