עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 6/6/2017

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

 

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

תבליט

ניהול תביעות ביטוח

 

כל התייעצות כרוכה בתשלום!

 

 


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2017

 

 

כתבת השבוע:  האבסורד של כחלון: הוזלת חובה לדו גלגלי, לא תועיל לחסרי רישיון נהיגה

הבלוג השבועי - פוסט השבוע: בלעדי לאתרסוכן ביטוח לא בכל מחיר

 

 

 

לא בכל המקרים ידיעת סוכן על תביעה מהווה ידיעת המבטח

מאת: קטיה שורצמן, מנסחת פוליסות, מנהלת אתרי ביטוח,
 יועצת ל
תביעות ביטוח  ולניהול סיכונים

 

סעיף מתן הודעות בפוליסהאחת הטעויות הנפוצות בעניין שליחותו של סוכן הביטוח היא ההנחה שידיעת סוכן ביטוח על תביעות ביטוח מהווה באופן אוטומטי ידיעה של חברת הביטוח על קרות המקרה.

 

מקור הטעות הוא בידיעה חלקית של הוראות סעיף 33 (ב) לחוק חוזה הביטוח בעניין שליחותו של סוכן הביטוח. סעיף זה קובע, כי (וההדגשה שלי ק.ש.), כי:

 

"לענין חובת הגילוי בכריתת חוזה הביטוח, יראו את ידיעת סוכן הביטוח לגבי העובדות הנכונות של ענין מהותי כידיעת המבטח."

 

בכל הקשור לשליחותו של סוכן הביטוח לעניין העברת הודעות של המוטב או המבוטח לחברת הביטוח, קובע סעיף 35 לחוק שהסוכן נחשב אמנם כשלוח המבטח אלא אם כן הודיע המבטח לשלוח לו את ההודעות למען אחר (גם כאן ההדגשה היא שלי ק.ש.).

 

"לעניין מתן הודעות של המבוטח ושל המוטב למבטח נחשב סוכן הביטוח שתיווך בביטוח או שצוין בפוליסה כסוכן הביטוח, כשלוחו של המבטח, זולת אם הודיע המבטח למבוטח ולמוטב בכתב כי יש לשלוח הודעות למען אחר."

 

ובעניין זה, לתשומת לבכם סעיף מתן ההודעות שמופיע במרבית הפוליסות המשווקות בישראל, אם לא בכולן, לפיו:

 

"הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינתן למבטח למען משרדו, כמפורט בפוליסה, או לכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח בכתב (אם בכלל) למבוטח ולמוטב מזמן לזמן."

 

כלומר, אם לא נקבע בפוליסה, כי הודעה על תביעה לסוכן הביטוח תחשב כהודעה למבטח (לפי המקובל בחלק מתנאי יועצי הביטוח) והפוליסה כוללת את סעיף ההודעות בנוסח, הנ"ל, הרי שמבוטח שמבקש להודיע על מקרה ביטוח לחברת הביטוח, טוב שיעשה זאת בכתב למען הרשום בפוליסה, במקביל הודעה לסוכן הביטוח, רצוי בדואר רשום עם אישור מסירה וישמור את התיעוד על המשלוח ואישור המסירה עד לסילוק הסופי והמלא של תביעתו.

 

 בברכה

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים


 

 

 

כל בדיקה או התייחסות נוספת כרוכה בתשלום וכל פניה שהיא הכוללת מחמאה לטיפים ולאתר, אזכור הכרות קלושה או השתתפות בהרצאה של הח.מ. אינה נחשבת לתשלום. בקיצור, מחמאה אינה המחאה...

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright