ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 עודכן ביום: 5/1/2009

 

 

 

 

 

חדשות ביטוח

                                 

    כתבות ומאמרים

השינויים בתנאי ביט 2009 - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


המלחמה בעזה - מגבלות הכיסוי לדירה פנויה - טיפ השבוע בלעדי לאתר


פוליסה - המדריך - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


לדרוש ביטוח אחריות המוצר מהקבלן - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


ארבע פוליסות חדשות לביטוח תאונות אישיות -

כתבת השבוע בלעדי לאתר


טיפ אישי לתחילת ביטוח נוסעים לחו"ל - טיפ השבוע, בלעדי לאתר.


קביעת סכומי ביטוח למבנים ונדל"ן - כתבת השבוע בלעדי לאתר


ביטוח חבות המעבידים בש"ח בחידושי 2009 - טיפ השבוע, בלעדי לאתר.


רשת ההגנה הפנסיונית של קטיה שורצמן כתבת השבוע בלעדי לאתר


היזהרי מביטוח כפל בחידושי 2009 טיפ השבוע, בלעדי לאתר.


ביטוח שכר דירה- כתבת השבוע בלעדי לאתר


זמנן של "הפוליסות הרזות"- טיפ השבוע, בלעדי לאתר.


תקציר הרצאות יום עיון AIDA ישראל 11/11/08- כתבת השבוע בלעדי לאתר


עלות ביטוח רכוש - לפי סיכון עישון - טיפ השבוע, בלעדי לאתר.


 

    ארועים וספרים

הועידה השישית של עדיף ביטוח התקיימה בימים 25-26 בנובמבר 2008 במלון סיטי טאוור ברמת גן.

 

קטיה שורצמן, מנהלת המושב האחרון, מומחים משיבים לשאלות קהל

 

לתוכנית הכנס המלאה


פורום של AON

ביום חברת Aon ישראל מקיימת כנס חדשנות ביטוחית בנושא ניהול משברים, סיכוני טרור, מלחמה וחטיפות נושא  הכיסוי הביטוחי של סיכוני טרור מלחמה וחטיפות, הולך וצובר תאוצה גדולה בשנה האחרונה בעולם בכלל ובישראל בפרט, בעקבות מלחמת לבנון השנייה ובעקבות איומי החטיפות באפריקה ודרום אמריקה וחטיפתם לאחרונה של אנשי עסקים ישראלים באפריקה.

 

הכנס יתקיים ביום ג', 18.11.08 בפריים כחול, גן אורנים בגני התערוכה, בין השעות 08:30 – 11:00.

 

להודעה לעיתונות

 


כנס של אידא

כנס של האיגוד לדיני ביטוח, AIDA, יתקיים ביום 11/11/2008 במלון קרלטון תל-אביב בין השעות 13.00 עד 18.00.

הכנס מאורגן ע"י עו"ד גד נשיץ המשמש כנשיא של AIDA ישראל וסגן נשיא של AIDA העולמית.

 

לתוכנית הכנס


 

    פסיקה וחוזרים

פרסום דוחות כספיים של מבטחים וקרנות פנסיה

פרסום דוחות מבטחים ופנסיההמטרה לפי טיוטת החוזר השניה היא להסדיר את מתכונת פרסום הדוחות הכספיים של חברות הביטוח וקרנות הפנסיה בעיתונות. הטיוטה פורסמה ביום: 31 בדצמבר 2008, מועד אחרון לתגובות: 1/2/2009. תחילה: החל מהדוח הכספי בגין השנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2008.תחולה: על חברות ביטוח ועל קרנות פנסיה למעט חברות ביטוח אשר נשלטות על ידי חברות אחזקות ציבוריות בישראל, ושדוחותיהן הכספיים מאוחדים במסגרת הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות כאמור וחברות מנהלות של קרנות פנסיה חדשות וכלליות.

 


מעמדם של נפגעים משניים בתאונת דרכים

נפגעים משניים בתאונת דרכיםע"א 2308/08, הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נגד אלן אמזלג ואח', בית המשפט המחוזי ירושלים בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים.

פסק הדין ניתן ביום: 28/12/2008 על ידי כב' השופטים מרים מזרחי, נֹעם סולברג ומשה סובל. עניינו של פסק הדין: אמתי יתקיימו התנאים שנקבעו בהלכת אלסוחה לזכאותם של נפגעים משניים שניזוקו בעקיפין מעוולה שגרמה נזק לאחר, לפיצויים בשל פגיעה נפשית, לרבות תנאי קרבת המקום והזמן ותנאי הפגיעה הנפשית הקשה. בית המשפט קבע, כי מבחינת התובעת אלן אמזלג, התקיימו ארבעת התנאים שנקבעו בהלכת אלסוחה והם: קרבת משפחה מדרגה ראשונה לניזוק העיקרי, התרשמות ישירה מן הארוע, או התרשמות מכלי שני בנסיבות שבהן צפוי נזק, קרבת מקום וזמן בין היווצרות נזקו של הנפגע המשני לבין הפגיעה בניזוק העיקרי, פגיעה נפשית קשה.


 


מתי תושת ריבית מיוחדת על מבטח עפ"י חוק?
ריבית עונשין למבטח לפי סעיף 28 אהריבית המיוחדת נושאת אופי של סנקציה אשר יש לנקוט הקפדה יתירה בטרם תוטל על המבטח, ויש להותירה לאותם מקרים מיוחדים ונדירים
תא  011224/06, טלי ועקנין  נגד ענבל – הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה. פסק הדין ניתן  ביום 24/12/2008 בבית משפט: השלום ירושלים על ידי כב' השופט: א' דראל
עניינו של פסק הדין: מהם הקרטוריונים להשתת ריבית מיוחדת על מבטח (לפי סעיף 28 א' לחוק חוזה הביטוח) בשל איחור במועד תשלום תגמולי הביטוח?
מדובר במקרה שבו לא שילמה המבטחת את כל התשלומים במועדים שהיא חייבת לשלמם לפי פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים לתלמידה שנפגעה בעין בתאונה.

 

 

    חדשות

מנכ"ל הפניקס, יהלי שפי פורש מתפקידו

רו"ח יהלי שפילפי כתבה בכלכליסט מיום 6/1/2008, הודיע מנכ"ל הפניקס, רו"ח יהלי שפי לדירקטוריון החברה על פרישה מתפקידו. מחליפו יהיה אייל לפידות, מנכ"ל דלק. יהלי שפי, משמש גם כיו"רהתאחדות חברות לביטוח חיים.

 


פוינטר מבית שגריר מסכמת את שנת 2008 בגנבות רכב

סיכום 2008 של פוינטרפוינטר,  חטיבת האיתור והשבת כלי רכב גנובים מקבוצת שגריר בע"מ מסכמת את שנת 2008 בגנבות רכב ומדווחת על ירידה של 20% לעומת 2007. אילן גולדשטיין, מנהל פוינטר בקבוצת שגריר מעריך שכנראה לאור המשבר הכלכלי, שכיחות הגניבות תמשיך לגדול כתוצאה מביקוש למקורות חלפי רכב זולים, קרי רכבים גנובים שפורקו.

ירידה של 20% בגנבות רכב לעומת 2007, לקראת סוף 2008 חלה עלייה תלולה בשכיחות הגניבות, עליה של 40% בגנבת משאיות,הדרום הפך למסוכן ביותר לגנבות רכב, 50% מהגנבות הם ג'יפים וטנדרים.

 

 

לפרטים נוספים


AIG ישראל, החברה היחידה בישראל שלא העלתה מחירי ביטוח כללי לשנת 2009  AIG ישראל

לפי מידע שנמסר מסוכני ביטוח שעובדים עם חברת AIG ישראל, עולה כי החברה לא העלתה מחירי ביטוח אלמנטארי לקראת חידושי 2009 וזאת בניגוד למגמה של שאר המבטחים אשר העלו את הפרמיות בשיעור ממצע של 10% לעומת 2008 וזאת בנוסף להרעה שחלה בתנאי ביט 2009 המשמשים בסיס לחידושם של מרבית הביטוחים העסקיים בישראל.

על אודות החברה


שר האוצר הגיש ביום 4/1/2009 לאישור ועדת הכספים את תקנות הפיקוח על השירותים פיננסיים - הגנה ממשלתית על החיסכון הפנסיוני.

רוני בר און, שר האוצר שר האוצר, רוני בר-און, הגיש ביום 4/1/2009 לועדת הכספים של הכנסת את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)- הגנה ממשלתית על החיסכון הפנסיוני, התשס"ט -2009.
תקנות הוראת השעה הוגשו בהתאם ללוחות הזמנים עליהם התחייב שר האוצר.
תקנות הוראת השעה נכתבו בהמשך להחלטת הממשלה (מס' 4323) מיום 14 בדצמבר 2008 בנושא סיוע ממשלתי לחיסכון פנסיוני. החלטת הממשלה קבעה כי תינתן הגנה ממשלתית על חיסכון פנסיוני לעמית שעומד בתנאי הזכאות ושמלאו לו 60 שנים או יותר עד ליום 13 בדצמבר 2011. נקבע כי כספי החיסכון שההגנה חלה עליהם יועברו לקופת גמל משלמת לקצבה או ייוותרו בקופת גמל משלמת לקצבה, וישמשו מיד לאחר מועד מימוש ההסדר לקבלת קצבה בלבד בידי העמית.

 

 


 

חדשות ביטוח קודמות

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright