ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 עודכן ביום: 25/1/2009

 

 

 

 

 

חדשות ביטוח

                                 

    כתבות ומאמרים

עשה ואל תעשה באתרי האינטרנט של הסוכנים - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


מדוע חשוב לערוך ביטוח ע"י היזם - טיפ השבוע בלעדי לאתר


נזקי טבע - המדריך -  כתבת השבוע, בלעדי לאתר


השתתפות עצמית  באחוזים - מהנזק או מהסכום העומד לתשלום? - טיפ השבוע בלעדי לאתר


חשיבותו של ביטוח רכב חובה באתרי בניה - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


טיפ למיתון לתשומת לבם של המבטחים והסוכנים- טיפ השבוע בלעדי לאתר


השינויים בתנאי ביט 2009 - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


המלחמה בעזה - מגבלות הכיסוי לדירה פנויה - טיפ השבוע בלעדי לאתר


פוליסה - המדריך - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


לדרוש ביטוח אחריות המוצר מהקבלן - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


ארבע פוליסות חדשות לביטוח תאונות אישיות -

כתבת השבוע בלעדי לאתר


טיפ אישי לתחילת ביטוח נוסעים לחו"ל - טיפ השבוע, בלעדי לאתר.


קביעת סכומי ביטוח למבנים ונדל"ן - כתבת השבוע בלעדי לאתר


ביטוח חבות המעבידים בש"ח בחידושי 2009 - טיפ השבוע, בלעדי לאתר.


רשת ההגנה הפנסיונית של קטיה שורצמן כתבת השבוע בלעדי לאתר


    ארועים וספרים

הועידה השישית של עדיף ביטוח התקיימה בימים 25-26 בנובמבר 2008 במלון סיטי טאוור ברמת גן.

 

קטיה שורצמן, מנהלת המושב האחרון, מומחים משיבים לשאלות קהל

 

לתוכנית הכנס המלאה


פורום של AON

ביום חברת Aon ישראל מקיימת כנס חדשנות ביטוחית בנושא ניהול משברים, סיכוני טרור, מלחמה וחטיפות נושא  הכיסוי הביטוחי של סיכוני טרור מלחמה וחטיפות, הולך וצובר תאוצה גדולה בשנה האחרונה בעולם בכלל ובישראל בפרט, בעקבות מלחמת לבנון השנייה ובעקבות איומי החטיפות באפריקה ודרום אמריקה וחטיפתם לאחרונה של אנשי עסקים ישראלים באפריקה.

 

הכנס יתקיים ביום ג', 18.11.08 בפריים כחול, גן אורנים בגני התערוכה, בין השעות 08:30 – 11:00.

 

להודעה לעיתונות

 


כנס של אידא

כנס של האיגוד לדיני ביטוח, AIDA, יתקיים ביום 11/11/2008 במלון קרלטון תל-אביב בין השעות 13.00 עד 18.00.

הכנס מאורגן ע"י עו"ד גד נשיץ המשמש כנשיא של AIDA ישראל וסגן נשיא של AIDA העולמית.

 

לתוכנית הכנס


 

    פסיקה וחוזרים

שיתוף פעולה בין גופים מוסדיים לענין הפרת אגרות חוב תאגידיות
עו"ד יוסי הלוי, היועץ המשפטי של אגוד והתאחדות המבטחיםבאתר אגוד והתאחדות חברות הביטוח הביטוח מתפרסמת חו"ד של היועץ המשפטי של התאחדות החברות לביטוח חיים בע"מ, עו"ד יוסי הלוי ממשרד פירון ושות, לאור פרסום החלטת מליאת הרשות לניירות ערך מיום 25.11.08 (להלן: "החלטת רשות ני"ע") וגילוי הדעת 1/08 של הממונה על הגבלים עסקיים מיום 25.11.08 בענין שיתוף פעולה בין משקיעים מוסדיים בשינוי תנאי אגרות חוב תאגידיות (להלן: "גילוי דעת 1/08"). חו"ד מציגה את הבעיות הכרוכות בשיתוף הפעולה הנדון ובהשגת מטרותיו, לרבות אפשרות פתרונן.

 


חובת הזהירות של המזמין כלפי קבלן

חובת הזהירות של המזמין כלפי קבלןא  152398/02 הדר חברה לביטוח בע"מ  נגד תבל בע"מ ואח, 'ניתן ביום 14/01/2009 ע"י כבוד השופט: חאג' יחיא בבית משפט השלום תל אביב-יפו .
פס"ד עוסק בזכויותיו של המבטח בתביעת תחלוף בשל תגמולי ביטוח אשר שילם עקב נזק שנגרם לבית עסק אשר בוטח על ידו. מדובר באירוע שמעורבים בו מעוולים רבים שכל אחד מהם תרם בדרך אחרת לאירוע הביטוחי. בין הנתבעים בתביעת התחלוף של המבטח: מזמין העבודה והמבצע בפועל. בית המשפט בחן את סוגיית המעוולים במשותף, חלוקת האחריות ביניהם וסוגית האחריות במישור היחסים שבין מזמין העבודה לבין הקבלן. 

 


אחריות המעביד כלפי המנהל בשל מחדליו
אחריות המעביד בשל מחדליו של בעל שליטה
נקבע, כי הנפגע (המערער) אינו זכאי לפיצויים מחברת הביטוח הואיל ומקרה הביטוח (פציעתו), נובע ממעשה או ממחדל שלו עצמו
עא 2342/08 מרדכי לוי נגד אררט-כלל חברה לביטוח בע"מ
, ניתן ביום 15/01/2009 בבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי כב' השופט:  משה דרורי ובהסכמת כב' השופטים צבי סגל - סגן נשיא ויורם נועם.
עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את הערעור על פסיקת השלום אשר קבע, בין היתר, כי המבטח אינו אחראי לפי ביטוח חבות המעבידים כלפי מנהלים בעלי שליטה שהם עובדים שכירים בשל מקרה ביטוח הנובע ממעשה או מחדל של הנפגע עצמו (כאשר הפוליסה קובעת במפורש, כי מקרה מסוג זה אינו מבוטח)?
בית המשפט המחוזי דחה את הערעור וחייב את המערער בהוצאות לאחר שבחן האם הייתה רשלנות של המעביד והזהות שבין המערער לחברה.

 

 

    חדשות

יצא לאור ספרו של עו"ד ירן אליאס, "דיני ביטוח" עו"ד ירון אליאסהמהדורה החדשה של הספר, יצאה לאור בתחילת 2009 והיא כוללת שני כרכים (בסה"כ כ 2,000 עמוד!). במהדורה החדשה נוספו פרקים שלא נכללו במהדורה הקודמת כמו ביטוחים קבוצתיים ("קולקטיבים"), אמצעי מיגון, חובת הנמקה ועוד. מרבית הפרקים שהיו קיימים שוכתבו מחדש והורחבו.

 

לפרטים נוספים ולמבצע


ניתן פטור לאיגוד חברות הביטוח בתנאים מהסדר כובל

פטור מהסדר כובל בתנאים לאגוד ולמבטחיםהממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן, חתמה ביום 19 בינואר 2009, על החלטה למתן פטור בתנאים להסדר בעניין ניהול משא ומתן בין איגוד חברות הביטוח בישראל וחברות הביטוח לבין מדינת ישראל כבעלת בתי חולים, שירותי בריאות כללית כבעלת בתי חולים ובתי החולים הציבוריים. ההחלטה ניתנה לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העיסקיים והיא מתייחסת לשני נושאים עיקריים:
א. מחיר השירותים הרפואיים הניתנים לנפגעי תאונות דרכים בבתי החולים.
ב. הקמת מערך בקרה משותף לכלל חברות הביטוח על שירותים אלו ותנאי הפעלתו בבתי החולים.

 


עודכנו נתוני הגמל נט והפנסיה נט לשנת 2008

גמל נט ופנסיה נט לשנת 2008באתר האינטרנט של הפיקוח על הביטוח עודכנו נתוני הגמל נט והפנסיה נט לשנת 2008

 


כלל מימון פקטורינג, מקבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים חתמה על שיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים

כלל מימון פקטורינגבמסגרת ההסכם, תספק כלל מימון פקטורינג שירותי מימון בתנאים מועדפים לחברי ההתאחדות. במסגרת ההסכם כלל מימון פקטורינג, רוכשת את החובות הפתוחים של לקוחותיה, ומקדימה את התשלום מהחייבים בשיעור של עד 85% מגובה החוב, כאשר בכך הופכת עסקת האשראי לעסקת מזומן. לאחר רכישת החוב, חברת הפקטורינג נוטלת על עצמה את הסיכון של אי פירעון החוב ומשחררת את הספק מגביית החוב. עם גביית החוב מעבירה החברה לספק את יתרת החוב. מדובר בחיסכון של אלפי שקלים בשנה לכל תעשיין שישתמש בשירות הפקטורינג.

 


פורסמו נתוני חברות הביטוח לצורך העברות

נתוני חברות הביטוח לצורך העברות

באתר האינטרנט של המפקח על הביטוח, פורסמו נתוני חברות הביטוח לצורך העברות.

הפרסום כולל, בין היתר, מספרי חשבון בנק לצורך העברות של כל אחת מחברות הביטוח.

 

 


 

חדשות ביטוח קודמות

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright