ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 עודכן ביום: 12/4/2009

 

 

 

חדשות ביטוח

 

 

 

                                 

 

    כתבות ומאמרים

מבוא לביטוח אחריות חוקית - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


צריך לחשוב על תגמול הסוכנים - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


הדוחות הכספיים של המבטחים לשנת 2008 - כתבת השבוע בלעדי לאתר


אפשר לבטח דירה ללא סיכוני גניבה פריצה ושוד - טיפ השבוע בלעדי לאתר


ביטוח אופנועים - כתבת השבוע בלעדי לאתר


הפתרון האלגנטי לביטוח עבודות השוכר - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


ביטוח נזקים למוצרים בתהליך עבודה - כתבת השבוע בלעדי לאתר


דרושים עובדים לחברות ביטוח - טיפ השבוע


הכנה לבחינות הפיקוח ביסודות ובדיני ביטוח - קישורים לחוקים ולמידע באתר


הרעת תנאי ביטוח בחידוש - מחייבת הודעה 30 יום מראש והסכמת מבוטחים- כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


איך לקבל חתימה על אישורי ביטוח מבלי להתאמץ? - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


ביטוח אובדן כושר עבודה - המדריך מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


נוסח  מעניין של סעיף ביטול - טיפ השבוע בלעדי לאתר


מהו ותק נהיגה - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


 

 

    ארועים וספרים

יום עיון של AIDA ישראל

כנס של אידאביום 23/6/2009 יתקיים יום עיון של AIDA, האיגוד הישראלי לדיני ביטוח במלון קרלטון תל-אביב בשעה 13.00.

 

תוכנית הכנס

 

ניתן להירשם במשרד עו"ד גד נשיץ

 

טלפון: 03-6235013

פקס: 623-5011 - 03


הכנס ה- III של מבטחי משנה בישראל Third Tel-Aviv Re – 2009

כנס תל-אביב רי 2009הכנס יתקיים בין התאריכים 15-19 יוני, 2009 במלון "דן", תל-אביב. ערב גאלה יתקיים ביום  15.6.2009 בטראסק נמל תל-אביב, בחסות "אגוד חברות הביטוח בישראל", "התאחדות החברות לביטוח חיים בע"מ" והמפקח על הביטוח.    


יצא לאור ספרו של עו"ד ירון אליאס, "דיני ביטוח" דיני ביטוח ירון אליאס - מהדורת 2009

המהדורה החדשה של הספר, יצאה לאור בתחילת 2009 והיא כוללת שני כרכים (בסה"כ כ 2,000 עמוד!). במהדורה החדשה נוספו פרקים שלא נכללו במהדורה הקודמת כמו ביטוחים קבוצתיים ("קולקטיבים"), אמצעי מיגון, חובת הנמקה ועוד. מרבית הפרקים שהיו קיימים שוכתבו מחדש והורחבו.

 

לפרטים נוספים ולמבצע


 


 

כנס ביטוחיים 2009 של לשכת סוכני הביטוח התקיים בתחילת חודש מרץ

 

ביטוח ופיננסים 2009כנס ביטוחיים של לשכת סוכני הביטוח יתקיים באילת בתחילת חודש מרץ 2009 מה1 עד ה- 5 בחודש. לפי מידע שנמסר מלשכת סוכני הביטוח, כ1,400 סוכני ביטוח נרשמו לכנס. בין הנושאים שיעמדו על הפרק, ניוד כספי החיסכון הפנסיוני וכניסת הבנקים לייעוץ בתחום החיסכון ארוך הטווח.

    פסיקה וחוזרים

טיפול מוסדיים בחובות בעייתיים וגבייתם

חובות בעייתיים

החוזר החדש נועד להבטיח, כי גופים מוסדיים יפעלו באופן אקטיבי לגביית חובות, באופן עצמאי או במשותף עם מלווים אחרים והוא יחול מחודש אפריל 2009.על כל הגופים המוסדיים הפועלים בישראל, ובשינויים המחויבים יחול גם על התחייבויות שאינן תלויות תשואה של חברת ביטוח.

 


טיוטת חוזר: הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים (ביניים) של המבטחים בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים (IFRS)

הגילוי הנדרש בדוחות מבטחים

החוזר אמור לחול  על כל חברות הביטוח, לרבות התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"מ ("הפול") ולמעט קרנית - קרן לפיצויי נפגעי תאונות דרכים, והוא נועד לקבוע  הוראות הנוגעות למבנה הגילוי הנדרש בהתאם לתקינה הבינלאומית, בדוחות הכספיים לתקופות ביניים של חברות הביטוח וזאת בהמשך לחוזרי גופים מוסדיים דבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים IFRS וחוזר דבר מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של חברות הביטוח בהתאם לתקינה הבינלאומית.

 


טיוטת חוזר: איסוף מידע סטטיסטי אגב יישוב תביעות

איסוף מידע סטטיסטי ביישוב תביעות

החוזר אמור לחול על כל הגופים המוסדיים, לרבות קרנית והפול ומטרתו לחייב איסוף המידע אשר יאפשר פרסום מדדים ביחס לאופן בו מיושבות תביעות על ידי הגופים המוסדיים, שיהוו כלי נוסף למבוטחים ולעמיתים הפוטנציאליים בבחירת הגוף המוסדי עימו יתקשרו

טיוטת החוזר כוללת: הגדרות המונחים: "תביעה", "תובע" , "משך זמן טיפול בתביעה", הוראות לגבי איסוף ושמירת הנתונים, אופן הדיווח לפיקוח על הביטוח והוראות לגבי הצגת הנתונים באתר האינטרנט.

 


טיוטת חוזר: עמלות סוכני ביטוח מנותני שירותים

איסור קבלת עמלה מנותני שירותיםביישוב תביעה יחול איסור על קבלת עמלה או כל טובת הנאה אחרת, בקשר להמלצה או להפניה של סוכן ביטוח לנותן שירותים

המטרה, להרחיב  את האיסור שחל על סוכן ביטוח, בחוזר ביטוח "שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג')", לקבל תשלום עמלה או כל טובת הנאה בקשר לבחירת שמאי עבור הלקוח, לגבי נותני שירותים אחרים.

 

 

    חדשות

AIG העולמית - התמורות הצפויות בשנת 2009 חוה פרידמן שפירא מנכל"ית AIG ישראל

במכתב לעמיתים עסקיים של מנכ"לית AIG ישראל, חוה שפירא היא מספרת על פעילות הקשורה בהקמתAIU HOLDINGS INC.  חברה זאת תהיה חברת אחזקות שתאגד בתוכה את כל פעילות הביטוח הכללי של AIG בארה"ב ובעולם כולו, כולל את AIG ישראל. הקמת חברה זאת תהווה חיץ נוסף מההיבט המשפטי בין חברות הביטוח השונות לחברת האם, כמו כן חברה זאת תוציא דוחות כספיים מבוקרים ותוציא דרוג משלה. במהלך 2010, בהתאם לתנאי השוק, יש כוונה להנפיק 19% מהחברה .

 כמו כן מוסרת שפירא, כי היא צופה שבמהלך שנת 2009 תמשיך AIG ישראל את מגמת הצמיחה ותגדיל את מספר מבוטחיה.

 

למכתבה של חוה פרידמן שפירא


חברות הביטוח לא ירוויחו כנראה מדמי ניהול גם בשנת 2009

דה מרקר כך לפי כתבה שמתפרסמת באתר האינטרנט של עיתון העסקים "דה מרקר" המציגה את תוצאות המבטחים בתחום החיסכון ארוך הטווח לשנת 2008 ומביאה לתשומת לב הקוראים את העובדה שחברות ביטוח לא יוכלו לגבות דמי ניהול בעבור קופות הגמל כל עוד לא יחזירו לעמיתים את ההפסדים שנגרמו להם במהלך שנת 2008.

 

 


המודלים חזו את נפילתה של "פאני מיי"

בועז ארד

למרות הכל המתמטיקה הראתה כי נלקחים סיכונים קיצוניים וההנהלה התעלמה מעצת כל המערכות שכללו מתמטיקאים.

בועז ארד ראיין את ד"ר ויליאם קהאן, אשר שימש כמנהל סיכוני אשראי למשפחות חד-הוריות בחברת הענק הסמי-פדראלית למשכנתאות "פאני מיי".  ד"ר קאהן אמר בין היתר, כי קיימים מזכרים פנימיים וחיצוניים שנמצאים גם בפרדי ובגולדמן סאקס, ליהמן ברדרס ובבר-סטרנס המעידים על כך שאנשי הטכנולוגיה ידעו שהסיכונים הלא נכונים נלקחים ההנהלה התעלמה באופן מפורש, זאת לא הייתה תקלה.

 


 

 

חדשות ביטוח קודמות


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright