היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח תכולת דירה לפי הערכה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

פיצוי בפוליסות ביטוח תכולת דירה לפי הערכה
מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה

 

קטע מדף הראשון של סקר תכולה והגנות

ביטוח תכולת דירה נערך פעמים רבות בהסתמך על סקר של מעריך מומחה שמפרט בדוח מיוחד שנעשה מטעם המבטח ועל חשבונות את תיאור פריט התכולה ואת ערכם בציון מיוחד שמתייחס לדברי הערך שבדירה.

 

ללא הערכה מוגבלת אחריותו של המבטח לרכוש יקר ערך לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה לכל סוג של רכוש.

 

פרמיה מוגדלת בחידוש הביטוח - סקר התכולה, שנערך כאמור, מטעם המבטח ועל חשבונו, אינו נערך מדי שנה בשנה (משיקולי עלות) אולם חברות הביטוח נוטות לחדש את הפוליסה מדי שנה בהתבסס על נתוני הסקר המקורי מבלי שהן טורחות לעדכן את הסכומים בהערכה לפי מחירי השוק של הרכוש המבוטח וכך נמצא שהמבוטח משלם פרמיה מוגדלת בחידוש ללא שינוי הואיל לפי תנאי השוק בעולם המערבי, המחיר של מוצרי החשמל והאלקטרניקה נמצא במגמת ירידה מדי שנה בשנה.

 

הגדרת בסיס  הביטוח בפוליסה - הערכת התכולה משמשת כבסיס לביטוח התכולה כולה וגם כבסיס לביטוח רכוש יקר ערך (כמו למשל תכשיטים, אוספים ומצלמות) בביטוח מסוג "כל הסיכונים", המהווה את אחד הפרקים של הפוליסה לביטוח דירה.

 

העניין הוא שבביטוח מסוג ע"י "כל הסיכונים", בעיקר אם הוא נערך על בסיס הערכה, הביטוח הוא לפי ערך מוסכם ולא לפי ערך שיפוי או ערך כינון.

 

אלא מה? ביטוח זה אינו נכלל בפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה וחברות ביטוח לא מעטות, כללו סעיף מיוחד, שאף זכה לאישור הפיקוח על הביטוח, לפי הפיצוי בעבור דברי הערך הוא בכלל לפי ערך שיפוי (כלומר, בניכוי בלאי) ולא לפי ערך הרכוש לפי ההערכה אשר שימש כבסיס לחישוב הפרמיה.

 

תחושת הקיפוח של מבוטח הבא להגיש תביעה לפי הפוליסה בשל נזק לדברי ערך, יכולה להיות משמעותית ולדעתי אף מוצדקת, כאשר חברת הביטוח מבקשת לפצות אותו בסכום שיכול להיות נמוך משמעותית מהסכום הנקוב בהערכה אשר שימש, כאמור, בסיס לחישוב הפרמיה והמבוטח האמין בתום ליבו, כי סכום זה מבטא את סכום הכסף אותו הוא אמור לקבל מחברת הביטוח במקרה של נזק כליל לאותו רכוש.

 

כמו כן, קיימים מבטחים הקובעים פיצוי לפי ערך כינון לרכוש יקר ערך, כאשר כמעט ברור כי בכל המקרים לא ניתן להחליף את הרכוש לאחר נזק ברכוש אחר מאותו סוג, אם בשל העובדה כי בכל הקשור לתכשיטים, קשה מאוד ובדרך כלל, בלתי אפשרי למצוא תכשיט זהה לתכשיט שאבד ועלות שיחזור תהיה יקרה יותר, כמעט בכל המקרים, מסכום הביטוח שנקבע לאותו תכשיט.

 

גם בביטוח של דברי אלקטרוניקה, כמו למשל, מצלמות קשה לפעמים להשיג את אותו הדגם בשל חידושי הטכנולוגיה, אולם המבוטח, כאמור משלם בדרך כלל פרמיה לפי הרך ההיסטורי הגבוהה יותר של הרכוש המופיע בהערכה.

 

על כן, המלצתי לפיקוח על הביטוח, לקבוע בפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה, כי במקרה של פיצוי בעבור תכולה שלגביה קיימת הערכה של מעריך, הפיצוי לא יפחת מהסכום המופיע בהערכת המעריך ויהיה לפי  ערך מוסכם.

 

סוגיה נוספת, חמורה לא פחות, היא הגבלת הפיצוי שנעשית בחלק מהפוליסות לפי ההערכה, שכאמור, אינה מתחדשת מדי שנה, כאשר חלק מהפריטים המופיעים בהערכה, בעבורם משלם המבוטח את הפרמיה בחידוש הביטוח, יכולים שלא להיות קיימים במועד קרות מקרה הביטוח ומאידך גיסא, פריטים חדשים שנרכשו ע"י המבוטח לאחר ביצוע ההערכה יכולים שלא להיכלל בביטוח וזאת גם במצב שבו סכום הביטוח של הדירה אינו נמצא במצב של ביטוח חסר.

 

גם כאן, הייתי ממליצה לפיקוח על הביטוח, לקבוע בפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה, כי במקרה של פיצוי בעבור תכולה שלגביה קיימת הערכה של מעריך, לא תוגבל אחריותו של המבטח לפריטים המופיעים בהערכה וזאת כמובן מבלי לגרוע מתוקפו של סעיף ביטוח חסר ככל שיכלל בתנאי המינימום החדשים, כפי שיוכתבו ע"י הפיקוח על הביטוח.

 

וסוגיה שלישית - מתייחסת לפיצוי במקרה של נזק לתכשיטים ע"י מתן שוברים  - שוב ממליצה פיקוח על הביטוח, לקבוע בפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה, כי על המבטח לאפשר למבוטח בשלב מילוי הצעת הביטוח לבחור בבסיס הפיצוי המועדף מבחינתו במקרה של נזק לתכשיטים ולשלם את הפרמיה למבטח לפי בסיס הפיצוי שבו בחר.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright