היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הצפה בשל רעידת אדמה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

מאמרים

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק  | ביטוח עסק רכוש |  אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשביםעל ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחים


 

 

הצפה בשל רעידת אדמה בביטוחי רכב ודירה

 מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

הקדמה

אחת הטעויות הנפוצות בביטוח אלמנטארי היא הטענה לאחידות תנאי ביטוח בפוליסות ביטוח רכב רכוש לרכב פרטי ומסחרי עד 4 טון ובפוליסות ביטוח דירה המבוססות על תנאי מינימום המחויבים על פי חוק (פוליסה תיקנית).

קיומה של פוליסה תקנית, אינו מצביע בהכרח על תנאים אחדים משתי סיבות:

 1. התחרות בין חברות הביטוח - אינה מתמקדת במחירים בלבד אלא שהן מתחרות ביניהן גם בכל הקשור בתנאי הפוליסה, וכך ניתן למצוא הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות המבוססות כולן על הפוליסה התקנית.
   

 2. פרקי הרחבה - הבדלים גדולים ניתן למצוא גם בפרקי הרחבה אשר אינם כלולים בפוליסות התקניות כמו למשל ביטוחי:  צד ג', מעבידים, כל הסיכונים, תאונות אישיות וכו' בביטוח דירה וכיסוי מכשירי חשמל, הוצאות הגנה במשפט פלילי, השלמה לערך כינון וכו' בפוליסת הרכב.
   

 3.  כתבי שירות - הבדלים גדולים קיימים גם בכיסוי שהביטוחי שניתן במסגרת כתבי שירות שאינם כלולים בפוליסות התקניות (למעט נזקי צנרת בדירה) כמו גרירה ורכב חליפי בביטוח רכב וביקור רופא ושירותי חירום בביטוח דירה.

 

המשותף לפוליסות התקניות
המשותף לפוליסות התקניות הוא האפשרות לביטוח רכוש ללא כיסוי נזקי רעידת אדמה. אפשרות זאת קיימת אף לפי הפוליסות העסקיות אולם ההבדל הוא שביטוח הרכוש לפי הפוליסות התקניות כולל כיסוי לנזקי טבע כמו סערה ושיטפון שהם כיסויים אופציונאליים לפי ביטוח הרכוש המסחרי.

העניין הוא שהטבע אינו מתחשב בחלוקת הנזקים לפי סעיפי הכיסוי בפוליסות השונות ולא אחת קורה, כי באירוע אחד קיימת מעורבות של מספר גורמים היוצרים סימני שאלה לגבי עצם הכיסוי הביטוחי ושיעור ההשתתפות העצמית (לפי מבחן הסיבה הקרובה).

דוגמא:
ניקח לדוגמא מקרה של צונאמי שהוא רעידת אדמה תוך ימית שבעקבותיו נוצרו נזקי הצפה לרכוש הנמצא בקרבה לשפת הים.

 1. פוליסה עסקית - למשל פוליסה המבוססת על תנאי ביט, נזקי צונאמי מוגדרים כנזקי רעידת אדמה וכך ברור קיומו או היעדרו של הכיסוי הביטוחי ושיעור ההשתתפות העצמית.
   

 2. פוליסה לביטוח דירה ללא כיסוי רעידת אדמה - הכיסוי הבסיסי עדיין כולל כיסוי לנזקי שיטפון והצפה ממקור חיצוני ונשאלת השאלה אם נזקים אלו מבוטחים בעיקר לאור העבודה שהפוליסה איננה כוללת חריג המוציא מכלל ביטוח נזקי רעידת אדמה אם לא בוטחו במפורש וחברת הביטוח אינה רשאית להוסיף חריגים והבהרות שיש בהם כדי לצמצם את הכיסוי הביטוחי המינימאלי המחייב על פי חוק.
   

 3. פוליסה לביטוח דירה הכוללת כיסוי רעידת אדמה - כיסוי רעידת אדמה כפוף להשתתפות עצמית גבוהה במיוחד בד"כ 10% מסכום הביטוח לרכוש (בין 2% עד 15% מערך הרכוש)לעומת השתתפות עצמית לנזקי שיטפון והצפה העומדת בד"כ בסביבות 500 ש"ח. כך, במקרה של נזקי צונאמי שאלת גובה ההשתתפות העצמית לנזק נשארת פתוחה.
   

 4. פוליסה לביטוח רכב ללא כיסוי רעידת אדמה  - הכיסוי הבסיסי כולל אמנם כיסוי לנזקי שיטפון אולם הפוליסה כוללת חריג המוציא מכלל ביטוח נזקי רעידת אדמה אלא אם כן, כיסוי זה נרכש ע"י המבוטח. כך שהדילמה המפורטת בסעיף 2 דלעיל לכיסוי נזקי רעידת אדמה אינה קיימת למעשה בביטוח רכב, אלא אם כן, יחליט בית המשפט, כי כיסוי שיטפון חל גם במקרה של צונאמי.
   

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright