היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הכרזה כארגון טרור

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

מדריך ביטוח נזקי מלחמה וטרור

 

המשמעות הכלכלית של הכרזה על ארגון טרור

מאת קטיה שורצמן

הכותבת משמשת גם כיועצת למבטחים בגיבוש וניסוח פוליסות

 

 

 

 

המשמעות הכלכלית של ארגון טרורבשבוע שעבר פורסם באמצעי תקשורת, כי ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו מסרב להכריז של מבצעי פעולות "תג מחיר" כארגון טרור או כארגוני טרור.

 

מעבר לתדמית הציבורית ולחומרת הענישה המחויבת על פי חוק הנגזרות מעצם ההגדרה המציגה את מבצעי פעולות הונדאלים כמבצעי פעולות טרור, הרי שלהכרזה של ממשלת ישראל על סוג של פעולות כפעולות טרור או על מבצעיהן כמבצעי פעולות טרור קיימת גם משמעות כלכלית לא מבוטלת מבחינת הפיצוי המגיע לקורבנות על חשבון משלם המסים לפי חוקי המדינה (קרן הפיצויים שליד מס רכוש וחוק הפיצויים לנפגעי פעולות איבה המופעל על ידי המוסד לביטוח לאומי).

 

גם כאשר מדובר בכיסוי הביטוחי, קיימת משמעות לעצם ההגדרה מהסיבה שמרבית הפוליסות לביטוח כללי, כוללת סייג מפורש למעשי טרור. בחלק מהמקרים, ניתן לרכוש הרחבה לפי סעיף מיוחד או בפרק מיוחד מהפוליסה ובחלק מהמקרים האפשרות לביטוח כמעט ואינה אפשרית.

 

להלן הסקירה:

 

ביטוח דירה  - מבוסס על תנאי מינימום המחייבים עפ"י חוק (הפוליסה התקנית). נוסח החריג: "מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים" - הפוליסה אינה כוללת הגדרות למונחים כאשר הוספת הגדרות העשויות לצמצם את הכיסוי הביטוח אינה אפשרית הואיל ומדובר בתנאי מינימום. הפרשנות האפשרית, ל"פיגועים חבלניים", מונח המתווסף ל"פעולות אויב" עשויה להכניס את נזקי פעולות "תג המחיר" לחריגי הפוליסה, דבר העשוי לקבל חיזוק אם הפעולות מוכרות כפעולות טרור ע"י ממשלת ישראל. פרשנות אחרת האפשרית לפי תנאי הפוליסה, מכניסה את הנזקים לרשימת האירועים המבוטחים לפי סיכוני פעולות זדון, התקהלות אסורה והתפרעות (לפי המקרה). בחלק מתוכניות הביטוח, ניתן לרכוש כפרק הרחבה כיסוי כנגד נזקי טרור.

 

ביטוח רכב - בדומה לביטוח דירה, מבוסס אף הוא על תנאי מינימום המחייבים עפ"י חוק (הפוליסה התקנית). נוסח החריג: "אבדן או נזק שהם תוצאה של מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה" דומה לחריג לפי פוליסת הדירה. ההבדל הוא מבחינת הכיסוי הביטוחי הכולל אמנם ביטוחי לסיכון של "נזק בזדון" אולם אינו כולל באופן אוטומטי כיסוי לנזקי מהומות בשל חריג המוציא מכלל ביטוח "אבדן או נזק שנגרמו בשל פעולות שובתים, פעולות משביתים ומהומות, אלא אם הוסכם אחרת". בחלק מתוכניות הביטוח ניתן כיסוי אוטומטי לנזקי שביתות ומהומות ולפי תנאים מיוחדים אפשר ליתן גם כיסוי לנזקי טרור, כפי שנעשה עד לאחרונה בביטוחי רכב של עובדי מדינה. לפי התנאים המקובלים לכלל האוכלוסייה בישראל, עדיין קשה מאוד או גם כמעט בלתי אפשרי לקבל כיסוי ביטוחי בגין נזקי טרור לרכב.

 

ביטוח תאונות אישיות - לביטוח זה אין תנאי מינימום מחייבים על פי חוק. הפוליסה הנפוצה ביותר, היא הפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים. להלן נוסח החריג לפי פוליסה זו לפי תנאי מינימום המוכתבים ע"י משרד החינוך: "כתוצאה ממלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה, פעולה מלחמתית (בין אם הוכרזה מלחמה בין אם לאו), מלחמת אזרחים, התקוממות, מהפכה, מרד, מרי, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו שלא כדין, מעשי חבלה וטרור"

 

בפוליסה זו, המילה "טרור" מופיעה באופן ברור ועל כן הכרזה על ארגון שהוא כארגון טרור או מעשים מסוג מסוים כמעשי טרור עשויה להוציא את פגיעות מכלל כיסוי ביטוחי. הפיתרון האפשרי הוא לפי הפוליסה הרגילה לביטוח תאונות אישיות לפי ההרחבה הידועה לכיסוי "סיכון מלחמה פסיבי". הרחבה שאינה קיימת לפי הפוליסה הסטנדרטית לביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

 

ביטוח עסק - לביטוח עסק, אין תנאי מינימום וקיימים הבדלים מהותיים בין תנאי הביטוח. בכל הקשור לחריג הרלוונטי הרי שמרבית הפוליסות אם לא כולן כוללת את המילה "טרור" כחלק מהחריג המתייחס לנזקי מלחמה ופעולות איבה. כך שהגדרת פעולות "תג מחיר" עשויה להוציא את הכיסוי לנזקים מחוץ לפוליסה. לגבי ביטוח סיכוני נזק בזדון והתפרעות, הרי שבחלק מתוכניות הביטוח לעסק, נדרש המבוטח לרכוש כיסוי זה באופן מיוחד תמורת תוספת פרמיה ומי שלא רכש את הכיסוי לא יזכה לקבל תגמולי ביטוח גם אם לא מדובר בפעולות טרור.

 

בחלק מתוכניות הביטוח ניתן לרכוש הרחבה או פוליסה מיוחדת לביטוח נזקי טרור לרכוש.

 

בחלק מהפוליסות קיימת הגדרה מפורטת לפעולות טרור, כפי שהיא מופיעה למשל בתנאי "ביט" לביטוח אש:

 

"טרור" כאמור לעיל משמעו-שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון העוין את המדינה.


לעניין טרור כהגדרתו לעיל, בשטח מדינת ישראל ו/או השטחים המוחזקים על ידה, רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים 1961 על כל תיקוניו, המאשר כי הנזק נגרם במישרין על-ידי אחת מפעולות אלו, ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקים לפי סייג זה."

 

כלומר, הכרה של המדינה בפעולות "תג מחיר" תוציא את הכיסוי מכלל הפוליסה אשר לפי תנאיה הרגילים כוללת במסגרת ביטוח סיכוני אש מורחב גם כיסוי לנזקי פרעות ונזק בזדון.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright