היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח קבוצות רכישה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

תוכן הכתבה

 


 

 

אין להעתיק את המדריך/הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחיםטיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק  | עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

אחריות מקצועית - הסיכון המיוחד של קבוצות רכישה

   מאת: קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

הסיכון הכלכלי

אחד הסיכונים של יזם המקים פרויקט נדל"ן הוא הפרת אחריותו המקצועית של הקבלן המקים את הפרויקט בעבורו. אחריותו המקצועית של הקבלן אינה מבוטחת במסגרת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות המקנה פתרון ביטוחי חלקי בלבד לאותם מקרים בהם נגרם נזק פיזי לפרויקט בתקופת ההקמה בשל עבודה לקויה, חומרים לקויים או תכנון לקוי.

 

הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות אינה מבטחת כנגד מקרה של טעות בהקמה שלא גרם לנזק פיזי לרכוש אולם מחייב הריסה והקמה מחדש של חלק מהפרויקט או אפילו של הפרויקט כולו.

 

 

 


 

מקרים לדוגמא:

 

טעות במדידה מבנה חרג מתוך החלקה שבה היה אמור להיות מוקם ו"פלש" לחלקה שכנה. הדבר נתגלה לאחר שהקמת המבנה כבר הושלמה והיה צורך להרוס את כל המבנה ולהקימו מחדש.

 

אי התאמה לתוכניות -  באחת הקומות נבנתה תקרה שהיתה נמוכה באופן ניכר לעומת גובה התקרה שהיה רשום בתוכניות המבנה.

 

בעיות בשיפוע רצפה - השיפוע של הרצפות באחת הקומות נבנה כך שמקום פתח הניקוז של המים היה במקום גבוה יחסית במקום במקום הנמוך.

 

שימוש בחומרים שאינם מתאימים - לאחר השלמת יציקת היסודות התגלה, כי נעשה שימוש בחומרים שאינם מתאימים.

 

 


 

פתרון הקבלנים והיזמים

הפתרון המקובל לסוגיה זו בקרב היזמים והקבלנים הוא ביטוח אחריות מקצועית של הקבלן שמקים את המבנה. יזמים נוהגים לחייב את הקבלים בביטוח זה במסגרת הסכם ההתקשרות ביניהם הדורש מהקבלן להמציא ליזם אישור ביטוח המעיד על קיומו של הכיסוי הביטוחי לפני תחילת ההתקשרות ביניהם ולהמשיך ולהמציא את האישור מדי שנה בשנה לקראת חידוש ביטוחיו גם לאחר השלמת עבדות ההקמה של הפרויקט וזאת מהסיבה שהביטוח נערך על בסיס הגשת תביעה, כלומר הכיסוי הביטוחי מוגבל לתביעות אשר הוגשו במהלך תקופת הביטוח כאשר מארגני הקבוצה עשויים להיות חשופים לתביעה אשר תוגש כנגדם לאחר מסירת היחידות לאחר השלמת הקמתו של הפרויקט.

 

הכיסוי לפי פוליסה לביטוח אחריות מקצועית של קבלן אינו אחיד וקיימים הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות. על כן, נעזרים היזמים והקבלנים ביועצי ביטוח המגדירים ומתאימים בעבורם את דרישות הביטוח בעבור כל פרויקט לפי מאפייניו.

 

 

 


 

הבעיה של קבוצת הרכישה

 

הבעיה של קבוצת הרכישה לעניין הביטוח היא העובדה שאין קבלן שניתן לדרוש ממנו המצאת ביטוח אחריות מקצועית.

 

הרי עיקר הרעיון של קבוצת רכישה הוא "דילוג" על פונקצית הקבלן, דבר המאפשר לחברי הקבוצה לחסוך בסכומים נכבדים בגין תשלום המ.ע.מ. על שווי הקרקע, חיסכון ברווח קבלני, עלות השיווק והמימון היחידות שטרם נמכרו ע"י הקבלן ועוד.

 

אולם היעדרו של הקבלן, חושף את חברי קבוצת הרכישה ואת מנהליה לסיכונים האמורים להיות מבוטחים בפוליסה ראויה לביטוח אחריות מקצועית של קבלן.

 

מנהלי קבוצת הרכישה יכולים אמנם לדרוש מכל קבלן משנה שהם מתקשרים עמו להמציא להם ביטוח אחריות מקצועית אולם עליהם לקחת בחשבון, את הדברים הבאים:

  1. קבלנים קטנים יתקשו מאוד או אפילו לא יוכלו להמציא ביטוח בהיקף הכיסוי ובגבולות האחריות הראויים.
     

  2. הצורך בניהול מעקב מדי שנה בשנה גם לאחר השלמת הפרויקט  מול כל קבלני המשנה ולדרוש מהם המצאת אישור ביטוחים בחידוש הביטוח, כאשר חלק מהם עשוי לסגור את העסק ולא לחדש את ביטוחיו.
     

  3. האפשרות "ליפול בין הפוליסות" של קבלני המשנה השונים כאשר המבטח של קבלן אחד יטען, כי האחריות לאירוע מוטלת על קבלן אחר שאינו מבוטח באמצעותו.

כאשר הרעיון המרכזי הוא חיסכון בעלויות, עשויים מנהלי קבוצת הרכישה להתפתות ולוותר על נושא הביטוח האחריות המקצועית של קבלני המשנה אשר יראה להם כעניין שולי בתוך מכלול השיקולים הכללי להתקשרות עם קבלן כזה או אחר והם עשויים להתעלם ביודעים או שלא ביודעים מהעובדה שגם קבלנים גדולים ומוכרים הפעילו את הפוליסה שלהם לביטוח אחריות מקצועית בשל הצורך לתקן מבנים שלא היה מבוטח במסגרת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

 

 


 

הפיתרון האפשרי

 

הפיתרון האפשרי אינו פשוט הואיל ובשוק הביטוח המקומי אין מוצר מדף לביטוח אחריות מקצועית כוללת לחברות רכישה.

 

הדרך היחידה היא לשכור שירותי ייעוץ ביטוח במיוחד למטרה זאת. יועץ הביטוח עשוי להשיג בעבור הקבוצה ביטוח אחריות מקצועית ייעודי לפרויקט. ביטח אשר כאמור, אינו מוצר מדף אולם ניתן להשגה אצל חלק מהמבטחים הפועלים בארץ ובכל מקרה מדובר בהתאמה של "חליפת ביטוח" מיוחדת לפרויקט על ידי היועץ.

 

עלות הביטוח למשך כל תקופת הסיכון (אשר כאמור, אינה מסתיימת לאחר השלמת הבניה) והייעוץ אמורים להיות חלק מעלות הפרויקט  ולחסוך לחברי הקבוצה את החשיפה לסיכון הפרת החובה המקצועית של הקבלנים השונים העשוי לעלות להם בסכומים נכבדים עד כדי עלות ההריסה וההקמה מחדש של הפרויקט כולו.

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright