היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח ומחקרים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 
 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים   |  ניהול סיכונים לעסק  | ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשביםעל ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחים


ביטוח מחקרים

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

זכייתה של פרופ' עדה יונת בפרס נובל הפנתה את תשומת הלב הציבורית, בין היתר, לסוגיית המימון של עבודות המחקר כאשר הסקירה להלן עוסקת בפן הביטוחי של עבודות המחקר.

 


 

ביטוח הוצאות שחזור מחקרסוגיות הביטוח המיוחדות של מחקרים

להן סקירה קצרה של סוגיות הביטוח המשקפות את הסיכונים המיוחדים של מחקרים ופיתוח. בכל מקרה, יש להתאים את הכיסוי הביטוחי לפי הצרכים המיוחדים של המחקר והניסוי אשר בדרך כלל ממומן באמצעות תרומות והיעדר כיסוי ביטוחי עשוי לפגוע במחקר או אפילו להביא לסיומו.

 

 


 

ביטוח הציוד והמכשור הרפואי

רכוש המשמש לבדיקות דורש ביטוח כמו כל רכוש אחר, על כן יש צורך בביטוח ציוד אלקטרוני לציוד המעבדה הכולל הרחבה לנתונים ותוכנה על בסיס רחב ביותר, כיסוי נזק בשל שימוש ברכוש חליפי במקרה של נזק לרכוש המבוטח וכן כיסוי נזק לחומרי הבדיקה והניסוי.

 


 

ביטוח הוצאות שחזור הוצאות מחקר ופיתוח

מחקר שמימונו נעשה באמצעות תרומות עשוי להיפגע במקרה של אירוע נזק שאין לגביו כיסוי ביטוחי. לא פעם ניתן לראות השקעה של עשרות שנים ומאות אלפי דולרים המתרכזת במבחנה אחת, אשר אם תישבר חלילה, עשויה להביא להפסקת המחקר, אם לא ימצא מקור מימון לשחזור הוצאות המחקר. על כן קיים ביטוח מיוחד להוצאות שחזור מחקר ופיתוח בשל מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסת הרכוש או הציוד האלקטרוני. קיימים סוגים שונים של ביטוח ודוגמא לאחד הכיסויים ניתן למצוא בהרחבה לפי תנאי ביטוח אובדן רווחים של פוליסות "ביט" החל משנת 2008 ואילך.

ביטוח זה נקרא באנגלית: RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURE INSURANCE – R&D INSURANCE

 

 


 

התאמת חריג קרינה בביטוחי רכוש ואחריות חוקית

בפוליסות לביטוח רכוש ואחריות חוקית, קיים בדרך כלל, חריג המוציא מכלל ביטוח נזקי קרינה רדיואקטיבית ובחלק מהמקרים גם קרינה אלקטרומגנטית. הואיל ובחלק לא מבוטל מהמחקרים נעשה שימוש גם במכשירים הפולטים קרינה, קיים הצורך לצמצם את החריגים בפוליסה על מנת שלא יחולו על שימוש החומרים פולטי קרינה במעבדות מחקר.

 


 

ביטוח הוצאות הגנה על זכויות יוצרים ופטנט

צורך נוסף המיוחד לתחום המחקרים והפיתוח הוא כיסוי הוצאות משפט לצורך הגנה על זכויות קניין אינטלקטואלי, זכויות יוצרים ופטנט. הכיסוי הביטוחי הוא להוצאות בשל הגשת תביעה וגם להתגוננות מפני תביעה המוגשת כנגד המבוטח בקשר עם זכויות יוצרים והפרת זכויות פטנט. 

 

 


 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright