היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

בקשות לדיון נוסף בתיק פיקאלי

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

שתי בקשות לדיון נוסף בתיק פיקאלי

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים וחברה בוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

באמצעות אתר "תשובה ביטוחית" תוכלו לקבל מידע על דרכים

נוספות למחיקת טענות הגנה של חברת ביטוח

 

 

ד"ר שחר ולרכפי שפורסם לראשונה באתר זה, הוגשה בקשה לדיון נוסף בעליון בתיק פיקאלי. למעשה הוגשו שתי עתירות. עתירה אחת הוגשה על ידי חברת הכשרה שמיוצגת על ידי ד"ר שחר ולר והעתירה השני הוגשה על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

 

עתירת הכשרה (22 עמודים) הוגשה ביום 11/8/2019. דנ"א 5325-19 הכשרה חברה לביטוח נ' אבי פיקאלי הוגשה ע"י עו"ד ד"ר שחר ולר.

 

ולר מצביע על טעויות מהותיות בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין פיקאלי שקבע בדעת רב, כי נהיגה של נהג מתחת לגיל הקבוע בפוליסה דינה כהפרה של חובת הגילוי ולא כהפרת חוזה. נהיגה של נהג צעיר ברכב אינה מהווה הפרה של חובת גילוי אלא הפרה של חוזה השוללת מהמבוטח את הזכות לקבל תגמולי ביטוח.

 

"... עמדת הרוב של השופטים מיוסדת על טעות בסיווג המקרה הנדון לקטגוריה של "שינוי בסיכון", בשעה שלא אירע כל סיכון כזה, הסיכון היה ונותר התרחשות נזק לכלי-הרכב המבוטח בעת שהנהג מקיים את מגבלת הגיל שנקבעה בפוליסה."

 

על פי ההלכה החדשה תישלל זכותו של מבוטח לקבל תגמולי ביטוח במקרה של החמרת סיכון רק אם ההחמרה נעשתה בכוונת מרמה. לשם הוכחה של כוונת מרמה, יש צורך להוכיח "דבר מה נוסף".

 

למשל שהנהיגה של הנהג הצעיר ברכב היתה לא רק בידיעתו של המבוטח אלא בהסכמתו המתמשכת. לפי אחת הדוגמאות בפסק הדין הורה המאפשר לאחד מילדיו לנהוג ברכב המבוטח בסופי שבוע כחלק משגרת המשפחה.

 

ולר מצביע על הקושי שיעמוד בפני חברות הביטוח לאתר את המצבים שבהם מדובר על שימוש חד פעמי שמזכה בתגמולי ביטוח חלקיים לבין שימוש כחלק משגרה השולל תגמולי ביטוח. דבר שיביא לריבוי התדיינויות משפטיות וישית הוצאות נוספות על חברות הביטוח שיידרשו להוכיח את אותו "דבר מה נוסף".

 

ולר מצביע על ההשלכה של פסק הדין לכל פעולה שהיא של המבוטח בניגוד למגבלה בפוליסה כאשר עד למתן פסק הדים המבוטח ידע שאינו זכאי לתגמולי ביטוח ואילו כיום נפתח בפניו הפתח לקבלת תגמולי ביטוח חלקיים כאשר כוונת מרמה היא דבר שקשה להוכיח.

 

ולר מצטט מתוך דבריו של השופט י.עמית שהיה בדעת המיעוט ומצא, כי יש לדחות את הערעור: "88..... אם מקלפים את השכבות ובוחנים את ליבת גישתו של חברי, התמונה המתקבלת היא זו: כאשר חברת ביטוח כורתת חוזה עם מבוטח ומקנה לו כיסוי ביטוחי הכולל מגבלת גיל, הדין כופה עליה לכרות "חוזה רעיוני" עם כל הנהגים הצעירים שינהגו ברכב, וזאת מבלי ששולמה לה תמורה עבור כך, ומבלי שנתאפשר לה לשקלל את הסיכון שהיא תיחשף אליו בגין "חוזי רפאים" אלו שנכפו עליה. כפי שהסברתי באריכות בפסק דיני, גישה זו מעוררת קושי משפטי ניכר, והיא אף טומנת בחובה השלכות רוחב פוטנציאליות בעלות השפעה שלילית על שוק הביטוח. מטעמים אלו, אני סבור כי יש להותיר את פסקי הדין של בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי על כנם, ולדחות את הערעור.

 

89.      סוף דבר: נקודת המוצא לדיוננו היא קיומו של חוזה בין חברת הביטוח למבוטח; חוזה זה כולל מגבלת גיל שנוספה לפוליסה לבחירתו של המבוטח; וכנגד מגבלה זו זכה המבוטח להנחה במחיר הפרמיה. זוהי נקודת ההתחלה, ולטעמי זוהי גם נקודת הסיום."

 

"הדבר היחיד שהשתנה ממועד כריתת החוזה ועד למועד התרחשות התאונה הינו שהמבוטח הפר את הוראות הפוליסה, בכך שהוא אפשר לאדם שמגבלת הגיל לא מתקיימת לגביו לנהוג בכלי הרכב שלגביו נעשה הביטוח."

 

ולר טוען גם, כי אם תתקבל הבקשה לדיון נוסף, קיים סיכוי לא מבוטל, כי ההלכה שנקבעה על פי פסק הדין תתבטל ולאור הטעויות המהותיות בפסק הדין עליהן הצביע ולר בעתירה וההשלכות על האינטרסים של מבוטחים רבים.


 

עתירת היועץ המשפטי לממשלה דנ"א 6326/10 היועץ המשפטי לממשלה נ. אבי פיקאלי. תאריך הגשה 11/8/2019

 

היועץ המשפטי סבור, כי פסק הדין יוצר אפשרות לפגיעה ממשית ומשמעותית באינטרס הציבורי שמצדיקה דיון נוסף בבית המשפט העליון.

 

היועץ המשפטי לממשלה כמו גם ד"ר ולר סבור, כי הצדק הוא עם השופט י. עמית שהיה בדעת מיעוט. גם הוא מצביע על הקושי הפרקטי שבהוכחת כוונת מרמה בפקט כפי שהוצגה בפסק הדין ואת הדרך לריבוי התדיינויות משפטיו בגינו ועל כך שחברות הביטוח יאלצו להפעיל חוקרים פרטיים נגד מבוטחים. יסוד המרמה מופיע לא רק בסעיף 18 לחוק חוזה הביטוח (שעוסק בתוצאות של שינוי מהותי) אלא גם בסעיפים נוספים של חוק חוזה הביטוח כך שהפרשנות לגביו עשויה להשפיע על הקשרים החורגים מהנושא שנדון בפסק הדין שלא עסק בהבחנות לגבי השאלה, מהי כוונת מרמה?

 

היועץ המשפטי לממשלה, כבר הביע במהלך הדיונים את עמדתו שהיא תואמת את עמדת דעת המיעוט של השופט יצחק.

 


 

לא להסתפק ברכישת ביטוח ברמת הכותרת בלבד ובוודאי שלא לחפש ולהתעקש על קבלת טיפים וייעוץ בחינם.

 

כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

פורסם ביום 18/8/2019

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright