עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

פסיקת העליון - נהג צעיר החמרת סיכון

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

פרסום ראשון!

 

הלכה מהפכנית בעליון: נהג צעיר = החמרה

 בסיכון ולא שלילה מיידית של כיסוי ביטוח

מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

תקציר פסק הדין באתר העליון

ביום 4/6/2019, ניתן פסק דין מהפכני בעליון בנושא הכיסוי הביטוח לפי פוליסת רכב כאשר הנוהג ברכב הוא מתחת לגיל שנקבע מדובר על החמרה בסיכון שאינה שוללת באופן מידי את הכיסוי הביטוחי.

 

 ברע"א 9849/17 פיקאלי נ' הכשרה לביטוח בע"מ.

 

בניגוד למגמת הפסיקה של מרבית בתי המשפט ועמדת היועץ המשפטי לממשלה, קבעו שפוטי העליון ברב דעות בפסק דין מנומק הכולל 104 עמודים, כי נהיגה של נהג מתחת לגיל הקבוע בפוליסה קשורה להחמרת הסיכון ולפיכך התוצאה (על פי הוראות חוק חוזה הביטוח)* יכולה להיות אחת מהשתים:

 

א. תשלום תגמולי ביטוח יחסיים, לפי גובה הפרמיה שהמבוטח חסך בשל הגבלת הנהיגה ברכב על ידי נהגים מבוגרים יותר.

 

כלומר, אם המבוטח שילם 75% מהפרמיה (הנחה של 25%) בשל נהיגה ע"י נהג מבוגר הרי שהוא יקבל גם תגמולי ביטוח באותו יחס, כלומר 75% מתגמולי הביטוח.

 

ב. פטור מתשלום ככל שיוכח שהמבוטח נמנע מלמסור למבטח את המידע המהותי לגבי גיל הנהג בכוונת מרמה.*

 

בפועל יישום זכויות המבטח לעניין פיצוי יחסי או פטור מלא אינו פשוט לאור הלכת סלוצקי לפיה על חברת הביטוח להוכיח כי מבטח סביר לא היה מתקשר במצב הנצון באותו סוג ביטוח ובמקרה של דמי ביטוח גבוהים יותר עליה להוכיח את דמי הביטוח אותם היתה גובה במקרה הנדון. הואיל וחברות הביטוח והסוכנים נוהגים ליתן הנחות שונות משיקולים מסחריים הרי שבפועל לחברת הביטוח אין תעריף אחיד כך שהדרך הטובה ביותר בעבודה היא לציין ברשימת הפוליסה את סכום הפרמיה אותו היתה גובה אילו ביטחה גם את הנהג הצעיר.

 

פסק הדין ניתן ברב דעות ע"י שופטי העליון: י' עמית, ד' ברק-ארז ו ע' גרוסקופף שהחזירו את התיק לבית משפט השלום לצורך בירור נושא המרמה: "יש מקום להחזיר את התיק לערכאה הדיונית (בית משפט השלום) על מנת שתכריע האם המערער נמנע מלמסור הודעה על החמרת הסיכון ב"כוונת מרמה", דהיינו, מתוך מטרה למנוע מחברת הביטוח מידע, אשר יש בו כדי להשליך על חבותה."

 

עו"ד ג'ון גבע מייצג המערערוכאן יש מקום לציין לשבח על ההישג המרשים את עו"ד ג'ון גבע שייצג את המבוטח עם עו"ד שלומי הדר.

 

הכשרה חברה לביטוח בע"מ – היתה מיוצגת ע"י עו"ד דביר דמנד ועו"ד מתנאל אזרד

איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ (ביטוח ישיר) – היתה מיוצגת ע"י עו"ד אלי ישראלי ועו"ד הילה ארז.

היועץ המשפטי לממשלה שהתייצב בתהליך היה מיוצג ע"י עו"ד רעות לונדין.

 

תקציר פסק הדין:

לעתים קרובות, בעלי רכבים רוכשים פוליסות ביטוח רכב (מקיף או צד ג') הכוללות מגבלת גיל של הנהג התורמת להוזלה שלהם. בית המשפט העליון דן בשאלה מה הדין כאשר נגרם נזק לרכוש בשעה שהרכב היה נהוג בידי אדם שאינו עומד במגבלת הגיל: האם תישלל כליל זכותו של בעל הפוליסה לקבל תגמולי ביטוח? או שמא מדובר ב"החמרת סיכון" שבגינה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח מופחתים בהתאם ליחס בין מחיר פוליסה "רגילה" למחיר פוליסה שכוללת מגבלת גיל?

 

בית המשפט קבע בדעת רוב (השופטת ברק-ארז והשופט גרוסקופף), כי אי-עמידה במגבלת גיל מהווה "החמרת סיכון" המזכה את המבוטח בתגמולי ביטוח מופחתים. זאת, בין היתר, לפי סעיף 18 לחוק חוזה הביטוח ופרשנותו בעבר על ידי בית המשפט העליון בסוגיה משיקה, לאור עקרון המידתיות ולנוכח תכליתם הפרו-הצרכנית של דיני הביטוח.

 

עם זאת, בין שופטי הרוב נתגלעה מחלוקת בשאלה אימתי התנהלותו של המבוטח תעלה כדי "כוונת מרמה" השוללת את זכותו לקבל תגמולי ביטוח. השופטת ברק-ארז סברה כי כאשר אי-העמידה במגבלת הגיל היא פרי התנהלות מתמשכת מצד המבוטח (כגון הורה שאִפשר לילדו לנהוג ברכב מעת לעת), הרי שמדובר בכוונת מרמה השוללת את הכיסוי הביטוחי. זאת, להבדיל ממצב שבו אי-העמידה במגבלת הגיל נבעה מהתנהלות חד-פעמית, כגון טעות רגעית. לעומת זאת, השופט גרוסקופף סבר כי יש לפרש בצמצום את סייג המרמה, ולהגבילו למקרים שבהם המבוטח ביקש להטעות את המבטח, ולמנוע ממנו מידע הדרוש לצורך בירור חבותו (אם במועד רכישת הפוליסה ואם לאחר התרחשות מקרה הביטוח).

 

השופט עמית סבר, בדעת מיעוט, כי אי-עמידה במגבלת גיל מובילה מלכתחילה לשלילת הכיסוי הביטוחי. לגישתו, מבוטח הרוכש פוליסת ביטוח מוזלת הכוללת מגבלת גיל, בוחר ביודעין מוצר ביטוחי מוגדר ומוגבל, ובכך הוא תוחם את גבולותיו של הסיכון המבוטח. בנוסף, השופט עמית העלה את החשש כי הטלת חובה על חברות הביטוח לשלם תגמולי ביטוח במצבים של אי-עמידה במגבלת גיל, עלולה להוביל להשלכות רוחב שליליות: הן על שוק הביטוח (כגון התייקרות תעריפי הביטוח); והן על הכוונת התנהגותם של מבוטחים.


* לפי הוראות הפוליסה התקנית אפשר, כי קיימת בעיה ביישום הפטור המלא מתשלום תביעה לחברת הביטוח במקרה של הפרת חובת הגילוי ואת בשל ניסוח הסעיף הספציפי בפוליסה.

 

 

4/6/2019

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright