היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

שינוי מוטב

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים להעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

שינוי מוטב - רק בהודעה לחברת הביטוח

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

מוטב - קביעתו מעמדו

 

קביעת מוטב לתגמולי ביטוח חיים בצוואה, מבלי שניתנה על כך הודעה לחברת הביטוח - אינה מחייבת את חברת הביטוח.

 

במקרה כזה, ישולמו תגמולי הביטוח למי ששמם נמסר לחברת הביטוח כמוטבים גם אם בצוואתו של המבוטח נרשם במפורש, כי יש לשלם את תגמולי הביטוח במקרה מות לאחרים.

 

כך קבעה השופטת  ד"ר ורדה בן שחר בפסק זין שניתן ביום 18/06/2009 בתמש 034030/08   ל. ק. נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ ואח'. פסק הדין ניתן בבית משפט  לענייני משפחה ראשון לציון.

 

בצוואתו, שקיבלה תוקף של פסק דין, כתב המבוטח ההדגשות שלי (ק.ש.):

 

"הנני מבטל בזה כל צוואה ו/או הוראות מעין צוואה אחרת שנתתי, אם נתתי בכל זמן שהוא בעבר, לפני צוואתי זו.


הנני מצווה ונותן את רכושי,הנוכחי והעתידי וכל אשר שייך לי ויהיה שייך לי,מכל מין וסוג שהוא כולל כל זכויותי בבית בו אנכי מתגורר ברח'...ולרבות מקרקעין אחרים, מטלטלין, מכונית,בוכניות חיסכון, קופות גמל, חשבונות בנק, ביטוחים, מבטחים, קרנות שוות בן אם נקבע בהם מוטבים ובין אם לא וכו' וכל רכוש אחר בין אם הינו מיועד למוטב מסויים ובן אם לא בכל מקום, בין אם הוא בבעלותי בלבד ובין אם הינו או יהיה בבעלותי בשיתוף עם אחרים, בכל זמן שהוא עד לשעת מותי לבני מר".

 

חברת הביטוח סירבה לשלם את תגמולי הביטוח לבן שנקבע כיורש יחיד לפי הצוואה והודיעה לו כי תשלם למי שרשומים כמוטבים בפוליסה, מאחר והצוואה לא הומצאה לה פיזית בטרם פטירת המנוח, או תפעל בהתאם לצו שינתן על ידי בית המשפט.

 

בית המשפט, קיבל את הטענה של חברת הביטוח תוך שהוא נסמך על האמור בחוק ובפסיקה של בית המשפט העליון:

 

סעיף 147 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 עניינו תשלומים על פי ביטוח -   "סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון”.

 

סעיף 36 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973  עניינו ביטול זכות של מוטב בהתאם לחוזה הביטוח  - 36 (א)   כל עוד לא הודיע אחד הצדדים למוטב על זכותו לפי החוזה, רשאים הם לשנותה או לבטלה על ידי שינוי החוזה.  (ב)   בחיוב שיש לקיימו עקב מותו של אדם - על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה - רשאי הנושה, בהודעה לחייב או בצוואה שהודעה עליה ניתנה לחייב, לבטל את זכותו של המוטב או להעמיד במקומו מוטב אחר, אף אחרי שנודע למוטב על זכותו".

 

ציטוט מפסק הדין:

"מאחר וישנם מצבים כמו במקרה דנן שהצוואה נכתבת לאחר מועד ההתקשרות עם חברת הביטוח, או שהמצווה משנה צוואה קודמת, במקרים כגון אלו, ההודעה לחברת הביטוח צריכה להימסר לפני קרות האירוע המזכה. על כך עמד כב' השופט שמגר בפסק הדין בע"א 5027/90 מילשטיין.

 

 זו הסיבה שהמחוקק לא הסתפק בגילוי תוכן הצוואה כדי ליצור יסוד לביטול זכות המוטב או לשינויה ונזקק לסעיף 36 (ב), זאת אליבא דשופט שמגר משום שבמות המוריש ממילא מתפרסמת הצוואה וחובת ההודעה אינה מוסיפה דבר. כל הרעיון שבצירוף החובה להודיע על ביטול הזכות באמצעות הצוואה הוא בכך שביטול הזכות יהיה ידוע ולא יתגלה רק לאחר פטירת המוריש"

 

 

ראו כתבות:

 

מוטב - קביעתו מעמדו

 

השפעתו של המוטב על תגמולי הביטוח

 

זכויות המוטב מול זכויות המעקל בביטוח ריסק

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright