היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אחריות המוצר ואחריות מקצועית

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

מדריך ביטוח אחריות מקצועית

מדריך ביטוח אחריות המוצר

מבוא לביטוח אחריות חוקית

 

ביטוח אחריות המוצר ואחריות מקצועית - השוואה
מאת קטיה שורצמן

 

ביטוח אחריות המוצר וביטוח אחריות מקצועית נועדו להגן על המבוטח מפני תביעה של צד שלישי בשל נזק שנגרם עקב הפרת חובת הזהירות כלפיו.

 

על פני הדברים נראה, כי מדובר בשני ביטוחים שונים אשר אינם אמורים להיות קשורים אחד בשני, כאשר ביטוח אחריות מקצועית מגן על המבוטח מפני תביעות שעילתן חוסר מיומנות במשלח יד וביטוח אחריות המוצא נועד להגן על המבוטח בשל תביעות הנובעות מנזק שנגרם על ידי מוצרים פגומים.

 

בכתבה זו נראה להלן נקודות השלמה, השקה או אפילו כפילות בן שני הביטוחים השונים כאשר סיבת הנזק שנגרם בשל מוצר פגום (אחריות המבוטחת לפי הפוליסה לביטוח אחריות המוצר) יכולה להיות גם פגם בתכנון המוצר  ועל כן תהיה מבוטחת לפי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית.

 

 

מקרה לדוגמא

ניקח לדוגמא מקרה מצער של ילד בן עשר אשר נפל ממרפסת של קומה שלישית של מבנה חדש ונפגע באופן קשה. בבדיקת נסיבות האירוע עלה, כי המתכנן טעה בתכנון של המעקה וקבע אותו בגובה נמוך מדי, כך שקיימת אחריות של המתכנן לאירוע. מצד שני קובע חוק האחריות למוצרים פגומים, כי כאשר נגרם נזק גוף בשל שימוש במוצר חזקה שהמוצר פגום ואם הניזוק הוא מתחת לגיל 12, הנתבע אינו רשאי לטעון לרשלנותו של התובע שתרמה לאירוע. וכן לפי החוק הישראלי, גם בניין נחשב למוצר.

 

מסיבה זו רוכשים בישראל ביטוח אחריות המוצר גם קבלנים וגם יזמי נדל"ן.

 

כאשר אירוע מסוים מבוטח לפי שתי פוליסות שונות, עדיין לא מדובר בביטוח כפל, הנוצר רק אם מדובר באותה זיקת ביטוח המבוטחת אצל יותר ממבטח אחד בתקופות ביטוח חופפות.

 

כלומר, אם המתכנן רכש ביטוח אחריות מקצועית הכולל את היזם והקבלן בשם המבוטח, אולם ביטוח זה נערך באמצעות אותה חברת ביטוח אשר ביטחה את היזם בביטוח אחריות המוצר, הרי שלא נוצר מצב של ביטוח כפל, אלא השלמה של גבול אחריות לפי שתי הפוליסות מצב בגורם גם לתשלום השתתפות עצמית לפי כל פוליסה בנפרד.

 

או במצב שבו המתכנן רכש ביטוח אחריות מקצועית ולא כלל את הקבלן בשם המבוטח, הרי שהמתכנן או גם מבטחיו עשויים לקבל תביעת תחלוף ממבטחי היזם והקבלן בביטוח אחריות מקצועית או לחילופין לקבל זימון כצד ג' לתביעה אשר תוגש כנגדם בשל המקרה.

 

מתי מתחיל כל ביטוח?

ביטוח אחריות מקצועית אמור להתחיל במועד תחילת ביצוע העבודה ואילו ביטוח אחריות המוצר מתחיל לאחר המוצר יוצא מחזקתו של המבוטח.

 

כאשר מדובר בביטוח אחריות המוצר בשל מבנים, הרי שביטוח אחריות המוצר מתחיל ממועד המסירה של היחידה כאשר ביטוח האחריות המקצועית של הקבלן אמור להתחיל ממועד תחילת ביצוע העבודות.

 

כלומר מבחינת מועד תחילת הביטוח קיים הבדל מהותי בין שני הביטוחים.

 

נזק שנגרם למוצר עצמו

ביטוח אחריות המוצר מוציא בדרך כלל מכלל ביטוח נזק שנגרם למוצר עצמו ואחריות הנובעת מעצם העובדה שהמוצרים אינם מתאימים ליעודם.

 

כלומר, אם לקוחות רכשו שואבי אבק שאינם שואבים דבר, הרי שאחריותו של היצרן כלפי הלקוחות לא תהיה מבוטחת לפי הפוליסה לביטוח אחריות המוצר. כך גם לא יהיה ביטוח לפי הפוליסה לביטוח אחריות המוצר לנזק שנגרם למוצר עצמו. כך למשל לא יהיה כיסוי ביטוחי למצב שבו יידרש הקבלן לחזק את חיפוי השיש החיצוני של הבניין או אילו להחליף חלק מהחיפוי הואיל ומדובר בנזק שנגרם למוצר עצמו, הוא הבניין.

 

בפוליסות רבות לביטוח אחריות מקצועית, קיים חריג המוציא מכלל ביטוח הוצאות לתיקון של עבודה. חריג שהוא הגיוני בביטוח אחריות מקצועית של צווארון לבן אך אין לו מקום בביטוח אחריות מקצועית של קבלנים, כאשר עצם קיומו עשוי לרוקן את הפוליסה מעיקר תוכנה.

 

בביטוח אחריות המוצר, ניתן לפעמים להרחיב את הכיסוי הביטוחי, כך שיכלול גם נזק שנגרם על ידי רכיב אחד של המוצר לרכיב אחר או לכלול אפילו נזק למוצר עצמו, בדרך כלל, בגבולות אחריות מוגדרים לסיכון.

 

קווי הדמיון שבין שני הביטוחים

קווי הדמיון של שני הביטוחים מתחילים בבסיס הביטוח המקובל לגבי שני הביטוחים, שהוא, בדרך כלל, בסיס הגשת תביעה - CLAIMS MAID, סעיף הקובע את הגדרת מקרה הביטוח, לפיו כל התביעות הנובעות מסיבה מקורית אחת ייחשבו לאירוע אחד וחישוב פרמיה לפי מחזור מכירות שנתי. שני הביטוחים מוגבלים בדרך כלל למדינת ישראל בלבד ובמקרה של פעילות בחו"ל יש להרחיב את הפוליסה במיוחד. לביטוח אחריות המוצר יש תנאי ביט ולביטוח אחריות מקצועית אין תנאי ביט. לפי שתי הפוליסות הביטוח הוא לפי הדין שמוגדר בפוליסה וקיימת אפשרות להגדיר את הכיסוי לאחריות על פי דין במקום הכיסוי הבסיס לאחריו על פי פקודת הנזיקין.

 

בעניין זה יש לשים לב לשני מקרים מיוחדים:

ביטוח אחריות מקצועית למקצועות הרפואה נערך בארץ בד"כ על בסיס אירוע ולא על בסיס הגשת תביעה ובביטוח אחריות המוצר למבנים אין היגיון לבסס את הפרמיה על מחזור מכירות שנתי הואיל והביטוח מתחיל כאמור במועד מסירת החזקה ביחידה ולא במועד המכירה אשר יכול להיות מוקדם יותר ממועד תחילת עבודות ההקמה.

 

פוליסה משולבת

אצל חלק מהמבטחים ניתן למצוא פוליסה משולבת לביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר, כאשר היתרון אמור לבוא לידי ביטוי בחיסכון בעלות ובתשלום השתתפות עצמית פעם אחת בלבד גם כאשר סיבת התביעה מבוטחת לפי שתי הפוליסות גם יחד.

החיסרון הוא בגבולות אחריות משותפים לשתי הפוליסות גם יחד, כאשר הכיסוי לפי גבולות האחריות לפי פוליסה אחת יכול לבוא על חשבון הכיסוי לפי הפוליסה השניה כאשר מוגשת תביעה העולה על גובה גבולות האחריות.

 

טבלת השוואה

 

 

מוצר

מקצועי

תחילת הביטוח

מסירה לרוכש

תחילת העבודה

בסיס הביטוח, בד"כ

הגשת תביעה

הגשת תביעה

נזק למוצר בד"כ

אינו מבוטח

ניתן לביטוח

אי התאמת המוצר לייעודו

אינו מבוטח

יש ביטוח

פרמיה לפי מחזור

בד"כ כן

בד"כ כן

אחריות על פי דין

יש אפשרות

יש אפשרות

תנאי ביט

יש

אין

כיסוי בחו"ל

יש להרחיב

יש להרחיב