היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח משכנתא

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

כמה ולמה - ייעוץ לכלכלת משפחה

 

תוכן המדריך

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


 ביטוח דירה - ראשי | ביטוח דירה בnet | מדריכים וטיפים נוספים


 

המלצות לשיפור סעיף הביטוח בנוהל בנקאי 451

ביטוח אי תשלום משכנתא בשל אבטלה

אין חובת ביטוח חיים במסגרת משכנתא

החלפת מבטחים בביטוח משכנתא - תיקון חוק חוזה הביטוח 

 

ביטוח מבנה דירה והסכם משכנתא

 

 

תוכן המדריך

 

צילום אילוסטרציה של עננים בראש בנייןביטוח ומשכנתא

 

חלק ניכר מהדירות במדינת ישראל מבוטח באמצעות הבנקים למשכנתאות והאיגודים החקלאיים. הבנקים נותנים הלוואות לרכישת הדירה תמורת משכון הנכס לטובתם עורכים ביטוח לדירה. אינכם חייבים לערוך את הביטוח באמצעות הבנק.

 

כיום מציעות חברות וסוכנויות ביטוח מחירי ביטוח נוחים יותר ממחירי הביטוח שמוצעים לכם על-ידי הבנקים. בביטוח לשנים רבות החיסכון עשוי להגיע לאלפי  שקלים.

 באפשרותכם להחליף את הביטוח של הבנק בביטוח פרטי גם לאחר שהבנק כבר ביטח את הנכס. מומלץ לערוך חישוב מדויק על מנת לבדוק כמה כסף אתם עשויים להרוויח (או אולי להפסיד) בהחלפת הביטוח באמצעות הבנק בביטוח פרטי. יתרון נוסף בביטוח פרטי הוא האפשרות לבטח את המבנה והתכולה בפוליסה אחת ואז במקרה של נזק מנכים השתתפות עצמית רק פעם אחת לעומת ביטוח המבנה והתכולה בפוליסות שונות ובמקרה של נזק אחד בו ניזוקו גם המבנה וגם התכולה אתם נדרשים לשלם פעמיים השתתפות עצמית, לכל פוליסה בנפרד.

 

לביטוח באמצעות הבנק יכול להיות יתרון במקרה של נזק בסכומים גדולים שסיבתו שנויה במחלוקת. סביר להניח שחברת הביטוח תרצה לבוא לקראת הבנק הגדול שעומד מולה כצרכן לעומת חברת ביטוח שניצב מולה מבוטח בודד. הפוליסה אמורה להיות משועבדת לטובת הבנק. במקרה של נזק משולמים תגמולי הביטוח לידי הבנק ולא לידי המבוטח עד שיעור טובת הנאתו של הבנק בנכס. גם במקרה של שיעבוד חשוב לכלול בביטוח גם את מרכיב ערך הקרקע אם הדירה ממוקמת בבית משותף אשר  לא כל הדירות הנמצאות בו בוטחו ובמקרה של הרס כללי של הבניין לא ימצאו האמצעים הכספיים הדרושים על מנת להקימו מחדש.

 

יתרון נוסף לביטוח מבנה לפי משכנתא הוא האפשרות לעבור למבטח אחר ללא קנס (בניגוד לביטוח אחר) וזאת החל מיום 1/10/2005 וזאת לפי הוראות סעיף 8 בחוזר הפיקוח מספר 12/2005 מיום 17/2/2005. לפי אותו החוזר, גביית הפרמיה תיעשה בנפרד מגביית ההלוואה. בביטוח באמצעות הבנק חשוב לבדוק את סכומי הביטוח ולהתאימם לערכו המלא של הרכוש המבוטח לפי ערך כינון (הבנקים קובעים לפעמים את סכום הביטוח לפי שיערוך ערך הרכוש הממושכן לטובתם), כאשר קיימים מספר מלווים כוללת הפוליסה סעיף שיעבוד לטובת כל אחד מהם ובו נקבע סדר הקדימויות בתשלום תגמולי הביטוח לכל מלווה.

 

 


נוהל בנקאי 451

 

סעיף 11 בנוהל הבנקאי 6/04 המתייחס לנושא הביטוח, קובע, בין היתר, לעניין ביטוח מבנה וחיים במסגרת  משכנתא:

 

א.  הבנק רשאי לדרוש ביטוח הנכס והחיים ואף לערוך (על חשבונכם) ביטוח בגובה המשכנתא.

ב. על הבנק להודיע לכם על תנאי הביטוח באמצעותו (על חשבונכם) לפני החתימה על הסכם ההלוואה.

ג.  על הבנק להודיע לכם באופן בולט ובאותיות גדולות בדפי ההסבר על זכותכם לערוך את הביטוח במקום אחר.

ד.  במועד המסירה של הפוליסה שערכתם במקום אחר ימסור לכם הבנק אישור קבלה. אם הפוליסה אינה מתאימה והבנק ביטח בעצמו עליו להודיעכם על כך בתוך 14 יום.

ה. אם ביטחתם שלא באמצעות הבנק בביטוח שנתי, על הבנק להודיע לכם לקראת תום הביטוח ואם לא תמציאו לבנק פוליסה עד למועד סיום הביטוח רשאי הבנק לערוך את הביטוח ולחייב אתכם.

ו. מועד תחילת הביטוח, הוא בדרך כלל, מועד קבלת הדירה מהקבלן.

ז. אין לחייב ביטוח חיים ונכס הלוואה בסכום (או יתרה) עד 30,000 ש"ח.

ח. עריכת ביטוח באמצעות הבנק, עליו להודיעכם אחת לשנה לגבי:

  • הסכומים ששולמו במהלך השנה שחלפה, שיעור וסכום הפרמיה השנתית באישור התואם את דרישות מס ההכנסה. (באפשרותכם לקבל החזרי מס עד 25% מהפרמיה לביטוח החיים במסגרת המשכנתא, גם אם אתם שכירים).

  • סכום הכיסוי ושיעור השינוי לעומת השנה הקודמת לכל אחד מהביטוחים.

  • הבהרה, כי כל לקוח רשאי לבטל הביטוח בכל עת ללא עמלה, אם יציג לבנק פוליסה חילופית הכוללת שיעבוד לטובתו.

  • העדר חובה לבטח הלוואה בסכום (או יתרה) עד 30,000 ש"ח.

  • לשלוח הודעה בתוך זמן סביר לפני מועד פקיעתו של ביטוח חיים שנעשה באמצעות הבנק.

 

 


 

ביטוח פירעון הלוואה כנגד משכנתא לפי פוליסת "מטריה" של "כלל"

 

הפוליסה מכסה: מקרה של אובדן הכנסה בשל הפסקת עבודה עקב ליקוי גופני שנגרם למבוטח על ידי מחלה או תאונה בתקופת הביטוח ואשר בעטיו עליו להיות רתוק באופן זמני לביתו או מאושפז במוסד רפואי אם נקבעו למבוטח אחוזי נכות בשיעור של 35% או יותר . קביעת אחוזי הנכות יעשה לפי תקנות הביטוח הלאומי (11 ו-15).

 

חברה הביטוח משלמת החל מהחודש השני לאובדן ההכנסה למשך תקופת השיפוי ישירות למלווה את התשלום החודשי המבוטח למלווה במקום המבוטח. התשלום למלווה נפסק עם מות המבוטח. תשלומים אשר שולמו לאחר מותו של המבוטח יוחזרו לחברת הביטוח על ידי היורשים.

 

הפוליסה אינה מכסה אובדן הכנסה שסיבתו:

 הריון, לידה  מחלת מין ומחלה שאינה משותפת לשני המינים, ניתוחים פלסטיים או טיפולים יזומים, מחלת הכשל החיסוני הנרכש (איידס), מחלה או מום גופני שהמבוטח היה לוקה בהם במועד תחילת הביטוח,  עיסוקו של המבוטח כספורטאי רשום בקבוצת ספורט, ציד,  טיפוס הרים המצריך מדריך ו/או שימוש בחבלים, טביעה בשעת שחיה או רחצה במקום בלתי מורשה או בניגוד להוראות הרשות,  סקי, סקי מים, צלילה תוך שימוש במכשירים, דאיה, צניחה,  גלישה, קרב מגע, טיסה (למעט כנוסע בכלי טיס של קו תעופה סדיר ומוכר), הסתכנות מרצון (מלבד לשם פיקוח נפשות) או מעשה פלילי.

ההתחייבות לתשלום היא כלפי נותן ההלוואה בלבד וחברת הביטוח אינה אחראית כלפי כל גורם אחר לרבות ערבים.

 

חברת הביטוח רשאית לסלק למלווה את מלוא ההלוואה או חלק ממנה בכל עת.

אם המבוטח סילק את ההלוואה לפני המועד הנקוב בהסכם עם המלווה, חברת הביטוח תשלם למבוטח לאחר קבלת הודעתו מדי חודש את החלק היחסי של יתרת הקרן בתוספת החלק היחסי של התשלום שהושת על המבוטח על ידי המלווה בגין קיצור תקופת ההלוואה,  או בתשלום אחד, לפי בחירתה של חברת הביטוח. אם חברת הביטוח  שילמה למבוטח תשלום אחד לסילוק כל התחייבויותיה על פי פוליסה זאת יהוון הסך העומד לתשלום.

 

על מנת שהמבוטח יוכל לקבל את תגמולי הביטוח עליו להימצא בדיקה והשגחה רפואית מהמועד בו נפגע. חברת הביטוח לא תשלם תגמולי ביטוח אם המבוטח מדעת נקט בכל מעשה או מחדל שיש בהם כדי לעכב את החלמתו.

 

 

 


טיפים למבוטחי משכנתא

 

א. בדקו בשבע עיניים את דוחות הבנק - גם אם נמסר לכם שביטוח החיים בתוקף, בדקו כל דוח שאתם מקבלים ואם הביטוח לא נכלל מכל סיבה שהיא בדקו את הסיבה אצל פקידי הבנק ואם יש בכך צורך, ערכו ביטוח משל עצמכם. בדקו אם הבנק מבטח את המבנה גם אם שלחתם לבנק פוליסה שנערכה במקום אחר. הבנק רשאי לבטח בעצמו אם אינו מקבל את הפוליסה ולקבל החזר מהבנק קשה בערך כמו קריעת ים סוף.

 

ב. ביטוח חיים של בני זוג רצוי לעשות ביטוח לשני הלווים כך שמותו של אחד מבני הזוג משחרר את השני מחובת החזר ההלוואה.

 

ג. השלמות  ותוספות לביטוח המבנה: ערך הקרקע בבית משותף, ביטוח נזקי טרור, ביטוח צד ג', ביטוח נזקי צנרת, ביטוח שיפורי מבנה ועוד.

 

ד. השתדלו לבטח את המבנה והתכולה בפוליסה אחת כך תחסכו את תשלום ההשתתפות העצמית הכפולה במקרה של נזק למבנה ולתכולה בשל אירוע אחד ואת הפרמיה בעבור צד ג' בביטוח המבנה (הואיל וביטוח צד ג' כלול מילא בביטוח התכולה).

 

ה. בעת השוואת גובה הפרמיות בין תוכניות הביטוח השונות שימו לב להבדלים בכיסוי הביטוחי העשויים להתבטא בעלות הפרמיה: ביטוח בנין על בסיס כל הסיכונים (יקר יותר) מביטוח רגיל (כיסוי מקיף), ביטוח שרברב מטעם המבוטח יקר יותר מביטוח שרברב מטעם המבטח, ביטוח ללא רעידת אדמה זול יותר מביטוח הכולל רעידת אדמה (שנזקיה אינם מבוטחים על ידי המדינה), ביטוח עם השתתפות עצמית גבוהה יותר לנזקי רעידת אדמה זול יותר מביטוח עם השתתפות עצמית נמוכה, ביטוח עם צד ג' בגבולות אחריות גבוהים יותר (למשל 500,000 ש"ח)  הוא יותר יקר מביטוח עם גבולות אחריות נמוכים (למשל 100,000 ש"ח), הרחבות שונות בפוליסה כמו ביקור רופא.

 

ו. הבדלים נוספים בין מבטחים: גיל כניסה בביטוח חיים, גבול אחריות כלפי צד שלישי, הטבות שונות.

 

ז. הרחבות נוספות בביטוח חיים: שחרור מתשלום פרמיה במקרה של אי כושר, המשך כיסוי במקרה של אבטלה, ביטוח התמודדות עם מחלות קשות ועוד.

 

ח. ביטוח חיים לצעירים יכול להיות זול יותר בחברות ביטוח לעומת הבנקים.

 

ט. נצלו הטבות מס המגיעות לכם בשל ביטוח החיים באמצעות המשכנתא. האישור השנתי מהבנק או נחברת הביטוח כולל ספח המיועד לדוח השנתי ומאפשר לכם לקבל את החזר המס גם לגבי מספר שנים קודמות באופן רטרואקטיבי.

 

י. את שיפורי המבנה הוספו לביטוח המבנה ולא לביטוח התכולה הואיל וביטוח המבנה הוא זול יותר מביטוח התכולה.

 

יא. חידוש ביטוח המבנה - חברות הביטוח יוצאות עם תוכניות ביטוח חדשות לבקרים, המשיכו לבדוק ולהשוות את התוכניות מדי חידוש הביטוח השנתי. ביטול הביטוח שנעשה בחברת ביטוח  שלא באמצעות הבנק עשוי להיות כרוך בתשלום עונשי. לפיכך, מומלץ לבדוק את המעבר לפני חידוש הביטוח. זכרו, כי חידוש אוטומטי של סוכן הביטוח אינו מחייב אתכם אלא את הסוכן בלבד אולם מצד שני, סוכן הביטוח אינו מחויב לחדש בעבורכם את הביטוח לשנה נוספת ולכן מומלץ בכל מקרה לקבל מבעוד מועד אישור בכתב על תוקף החידוש.

 

יב. לפני הכניסה לדירה - כאשר אתם עושים עבודות שיפוץ והתאמה בדירה דאגו לקיום ביטוח מתאים לעבודות עצמן ולביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח חבות המעבידים (וכמובן ביטוח לאומי בעבורם). הביטוח צריך לכלול נזקים לדירה ולבנין כולו בשל נזק בעת ביצוע העבודות. רצוי לקבל אישור בכתב ממבטחי הקבלן הכולל את שמכם בשם המבוטח. בעת העברת רכוש לדירה החדשה דאגו לביטוח נזק לתכולה בעת העברה.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright