היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

השריפה באיקאה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

השריפה באיקאה - שיעור בביטוח רכוש

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ותביעות ביטוח

השריפה באיקאה - תחלוף?!

רשות הכיבוי באיקאה - הרבה מעבר לתחלוף

 

 

מקור כל הפרטים הוא בפרסום בכלי התקשורת

 

השריפה באיקאה - סקירה באתר רשות הכיבויאם טוטלוס משלמים את סכום הביטוח

 

בסמוך לפרסום על אודות  השריפה באיקאה ביום 5/2/2011, קיבלתי מספר טלפונים בנושא ההיבט הביטוחי של השריפה, כאשר עיקר השאלות, אם לא כולן התייחס לכיסוי נזקים בשל חסימת גישה לעסקים שבסביבה, כאשר הגישה לגבי הנזק לאיקאה, היתה פשוטה לאור ההצהרה על טוטלוס מצד הכבאים והסתכמה במשפט "אם טוטלוס, אז אין מה לבדוק, משלמים את מלוא סכום הביטוח וסוגרים את הפרשה".


 השאלות המתעוררות

גם כאשר מדובר בטוטל לוס בביטוח רכוש, חברות הביטוח אינן רודפות אחרי המבוטח עם שיק חתום על מלוא סכום הביטוח.

 

כידוע לכל העוסקים בענף וכפי שפורסם, סביר להניח, כי מרבית הנטל של תשלום הנזק ייפול על כיסיהם של מבטחי המשנה בחו"ל, אשר קרוב לוודאי (מניסיוני כיועצת לניהול סיכונים ותביעות בהווה ובעבר היותר רחוק כמנהלת מדור תביעות רכוש בחברת ביטוח) יבקשו לקבל תשובה למספר שאלות המתייחסות ל:

 1. נאותות סכומי הביטוח - במקרה של טוטל לוס, לא בודקים אמנם את קיומו של ביטוח חסר אולם במקרה שבו קיים ביטוח יתר, חברות הביטוח לא יזדרזו לשלם את מלוא סכום הביטוח כאשר הן מוצאות שערך הרכוש נמוך יותר מסכום הביטוח.
   

 2.  גבולות האחריות להרחבות השונות - בנוסף לביטוח הנשק שנגרם לרכוש המבוטח עצמו, כוללות הפוליסות העסקיות לביטוח רכוש הרחבות שונות, כמו ביטוח הוצאות לפינוי הריסות (הכלולות בחלק מהפוליסות בתוך סכום הביטוח הכללי ובחלק אחר מהפוליסות משולמות ע"י המבטח מעל ובנוסף לסכום הביטוח), הוצאות מיוחדות לאחר נזק, ומגבלה מקובלת בהרחבה לערך כינון בנושא דרישות מיוחדות של רשויות במועד כינון הנזק.
   

 3. קיומם של שני מבטחים- כפי שפורסם ע"י הכתב הכלכלי של ידיעות אחרונות, אליצפן רוזנברג, המבנה מבוטח בחברת הפניקס (כפי הנראה ע"י המשכיר) וביטוח תכולה ואובדן רווחים נערך בחברת כלל (כנראה ע"י איקאה).  חשיבות קיומו של ביטוח אובדן רווחים, בנוסף לכיסוי הנזק התוצאתי היא גם ובעיקר בכך שהוא משמש קטליזאטור רציני לתשלום תביעות רכוש ושיקומו בהקדם האפשרי על מנת לחסוך למבטח בתשלום תגמולי ביטוח לפי הפוליסה לביטוח נזק תוצאתי - אובדן רווחים. 

  במקרים דומים, אני נוהגת להמליץ  לשוכר להשתדל עד כמה שניתן לערוך את ביטוח התכולה באמצעות אותו המבטח שערך את הביטוח למבנה.

  לפי המצב שתואר, לחברת הפניקס שביטחה את המבנה (וקרוב לוודאי גם אובדן דמי השכירות של המשכיר, כמקובל בהסכמי שכירות) אין כל מוטיבציה מוגברת למהר בשיקום הנכס הואיל והיא לא ביטחה את אובדן הרווחים של השוכר.

  מצד שני, עיכוב בתשלום תגמולי הביטוח מצד הפניקס מעבר לתקופה שנקבעה לתשלומם עפ"י חוק, עשויה  לסבך את הפניקס באחריות לפצות את איקאה (אם היא מופיעה כמבוטח בפוליסת המבנה) בשל "התקופה האבודה".
   

 4. היקף הכיסוי לפי ביטוח נזק תוצאתי - אובדן רווחים - ביטוח נזק תוצאתי - אובדן רווחים, כפוף בדרך כלל לסעיף ביטוח חסר כאשר סכום הביטוח אמור להיות תואם לרווח הגולמי השנתי של המבוטחים. כך שבמקרה שבו חל גידול במכירות שלא בא לידי ביטוחי בהתאמת סכום הביטוח לי הפוליסה לביטוח אובדן רווחים, עשוי המבוטח למצוא את עצמו במצב של ביטוח חסר לפי הפוליסה לביטוח אובדן רווחים. כמו כן ניתן לכלול לפי הפוליסה לביטוח אובדן רווחים הרחבות שונות וביניהן ביטוח שכר עבודה של עובדים נדרשים והוצאות תשלום שכר טרחה לרואה חשבון אשר מכין את התביעה לפי הפוליסה והוצאות שכר טרחה לניהול תביעה על ידי המבוטח לפי פוליסה זו ולפי פוליסת האש.

  גם אם לא נקבע סכום ביטוח מיוחד לפי הרחבה לביטוח שכר עובדים, הרי שתשלום שכרם או לפחות חלק מהשכר עשוי להיות מבוטח לפי הכיסוי "הוצאות תפעול מוגדלות בתקופת השיפוי" לפי הפוליסה לביטוח אובדן רווחים. כיסוי שנועד, בין היתר, לאפשר למבוטח לפעול ממקום חלופי  ובכך לצמצם את הירידה ברווח הגולמי. הכיסוי לפי סעיף זה מוגבל בד"כ לסכום החיסכון בירידה ברווח הגולמי בשל הוצאה זו.

  כאשר קורה מקרה הביטוח ניתן לבחון אם גבול האחריות שנקבע להרחבות השונות עונה לצרכי המבוטח. את ההפרש, אם קיים, במקרה שבו נקבע גבול אחריות נמוך מדי, ישלם המבוטח מכיסו.

  סכום נוסף אותו ייאלץ המבוטח לשלם מכיסו הוא הפסד בעבור תקופה העולה על תקופת השיפוי שנקבעה לפי הפוליסה. הפסד בשל התארכות השיקום מעבר למתוכנן עשוי להיגרם, כאמור להלן בשל בדיקה מתמשכת של הכיסוי הביטוחי ע"י מבטח המבנה שאינו צד לביטוח אובדן הרווחים של השוכר.

 


 

סוגיית קיומו של כיסוי ביטוחי לאור הרישוי ואמצעי המיגון

 

ביטוח רכוש עסקי בסכומי ביטוח של עשרות מיליוני דולרים שלא לדבר על מאות (ראו כתבה ב"דה מרקר"), נערך בדרך כלל, אם לא תמיד בפוליסות המגובות בביטוח משנה באחוזים גבוהים מסכום הביטוח.

 

מבטחי המשנה נוהגים לדרוש קיומו של רישוי עסק הכולל אישור המיגון כנגד אש ע"י מכבי האש.

 

בחלק מהפוליסות מופיע תנאי מובנה של המבטחים לפיו כל דרישה של רשות הכיבוי במהלך תקופת הביטוח נחשבת כעניין מהותי אשר על המבוטח להביא אותו לידיעת המבטח. אי הודעה של דרישה של כיסוי האש בפוליסות מהסוג הנ"ל, חשבת כהפרת חובת הגילוי של עניין מהותי ועשויה במקרים מסוימים להביא לפטור של המבטח מחבותו לתשלום תגמולי הביטוח.

 

כמקובל בעסקים מסוג העסק הנדון, נוהגות חברות הביטוח להוציא סקרים משלהם כאשר קיום ההמלצות הבטיחות של הסקרים הופכות במרבית המקרים תנאים מחייבים אשר אי קיומם עשוי אף הוא להביא לשלילת הכיסוי על ידי הביטוח.

 

במקרה הנדון, מדובר כאמור בשני מבטחים שונים, אשר קרוב לוודאי הציגו דרישות ביטוח שונות לפי פוליסות המבנה והתכולה.

 

כך למשל, טענה של מבטח המבנה לאי קיומם של תנאי המיגון עשויה להאריך את תקופת בירור התביעה וכתוצאה מכך תגדיל את התשלום לפי ביטוח אובדן הרווחים, דבר אשר עשוי היה להימנע, כאמור לעיל אילו נערכו שתי פוליסות הביטוח באמצעות חברת ביטוח אחת.

 


מנהלי תביעות

 

בבירור תביעות בהיקפים של מיליוני שקלים בודדים בהיקף קטן בהרבה מהנזק שמשוער שנגרם לחברת איקאה, נוהגים מבוטחים לשכור את שרותיהם של מנהלי תביעות הפועלים לטובתם של המבוטחים מול המבטח.

 

גם חברות הביטוח מצידן נוהגות לשכור שירותים של ניהול תביעה מטעמה מגורם חיצוני.

 

במקרה הנדון, אילו נערכו שתי הפוליסות בחברת ביטוח אחת, היה קל יותר לשוכר ולמכיר לשכור את שירותיו של מנהל תביעות אחד אשר יפעל לטובת המבוטחים מול חברת הביטוח.

 

כאשר מדובר בשתי חברות ביטוח שונות, סביר להניח שכל אחד מהצדדים, השוכר והמשכיר יבחר במנהל תביעות משלו, כך למשל בחירה במנהל תביעות מטעם המשכיר שיעדיף למצות את ההליך מול המבטח על מנת לקבל את מלוא תגמולי הביטוח עשויה להביא לדחייה בתשלום תגמולי הביטוח למבנה ולהאריך את תקופת השיפוי לפי הפוליסה לביטוח אובדן רווחים של השוכר.

 

בעניין מנהלי תביעות ביטוח, נוהגים לשכור עורכי דין, שמאים וגם יועצים לניהול סיכונים. חלק מהגורמים עשויים לעבוד בעבור המבוטח או בעבור המבטח, לפי המקרה.

 

הגורמים המשמשים כיועצים לניהול תביעות מטעם המבוטח בלבד, הם:

 

קטיה שורצמן

 

ראובן כפתורי

 

בועז פת

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright