היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

השבה לתביעות הטוטל לוס

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

למדריך תביעות ביטוח רכב

 

חוזר הטוטל לוס מכה שנית

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת תביעות בביטוח כללי

 

 

 

חץ של רכב- צילום אילוסטרציהלמען הסדר הטוב והגילוי הנאות, חשוב לציין, כי כל האמור בהמשך כתבה זו להלן בהקשר לפעילותו של משרד הפיקוח על הביטוח מתייחס בעיקרו לסגל עובדים ולהנהלה אשר עבדו בעבר במשרד הפיקוח, כאשר ההנהלה הנוכחית קיבלה את החוזר ואת חוסר המעש לגביו בירושה מקודמיה.

 

 

חוזר משנת 2000

החוזר המדובר, נושא את הכותרת: ביטוח רכב (רכוש) - תגמולי ביטוח במקרה של אובדן גמור, חוזר   ביטוח מספר  2000/12, נוצר בשנת 2000 או אם נדייק ביום 13 בנובמבר 2000 ומאז פרסומו לא עודכן ולא תוקן על ידי הפיקוח על הביטוח.

 

החתומה על החוזר, היא המפקחת על הביטוח,באותם הימים, רו"ח ציפי סמט שכיהנה כמפקחת על הביטוח בין השנים 1998-2002 והוחלפה ע"י אייל בן שלוש אשר הוחלף ע"י רו"ח ידין ענתבי אשר הוחלף ע"י פרופ' עודד שריג המכהן כיום כמפקח על הביטוח משנת 2010.

 

הכוונה הטובה העומדת מאחורי החוזר

הכוונה העומדת מאחורי החוזר היא כוונה טובה יפה וטהורה ונועדה לסייע למבוטחים אשר במרבית המקרים רכשו את רכבם בסכום הנמוך מהמחיר הקבוע לגביו במחירון הרכב ובכל מקרה, אם יבקשו למכור את רכבם בשוק החופשי, הרי שהמחיר שיוכלו לקבל בעבורו יהיה נמוך יותר מהמחיר הקבוע לגביו במחירון הרכב וזאת בשל משתנים המפחיתים  את ערכו של הרכב כמו למשל קילומטראז' גבוהה, מעורבות בתאונות, בעלים קודמים ועוד.

 

החוזר שהותקן בעקבות פניות של מבוטחים למחלקת פניות הציבור נועד להסדיר את המידע הנמסר למבוטחים על ידי הסוכנים והמבטחים כאשר הם באים להתקשר בחוזה לביטוח רכב, כך שהם יוכלו לשקול את צעדיהם במועד ההתקשרות עם המבטח וידעו מראש את שיעור ההפחתה שינוכה מתגמולי הביטוח שיהיו זכאים לקבל במקרה של טוטל לוס לרכב בשל המשתנים המפחיתים המיוחדים של הרכב המבוטח.

 

הדרך לגיהנום של השבה מערכתית

בתחילת חודש מאי 2012, התבשר שוק הביטוח בישראל, כי החוזר שהוא כמעט בן 12 שנה (בעוד שנה יוכל לחגוג בר-מצווה), אינו מקוים במלואו ע"י המבטחים ובשל כך עומד הפיקוח על הביטוח לחייב את חברות הביטוח בהשבה מערכתית של תגמולי ביטוח אשר שולמו על ידם למבוטחים במהלך השנים האחרונות וזאת בהתבסס על על נתונים אותם חיובו המבטחים למסור לפיקוח על הביטוח.

 

הפיקוח עושה בהבחנה בין מבטחים אשר כלפיהם הוגשו תביעות ייצוגיות (הנדרשים להשיב את הפרש תגמולי הביטוח לגבי תביעות שהוגשו לפי פוליסות שהופקו החל ממועד כניסת החוזר לתוקף, או 7 שנים קודם להגשת ההליך המשפטי, המאוחר מבניהם, ועד למועד הפיכת הכרעת הפיקוח לסופית לבין מבוטחים אשר לגביהם לא הוגשו תביעות ייצוגיות על ידי מבוטחים, שיידרשו להשיב תגמולי ביטוח על תביעות שהוגשו לפי פוליסות שהופקו במהלך שבע השנים שקדמו למועד הפיכת ההכרעה של הפיקוח להכרעה לסופית, למעט תקופות שבגינן ניתן פסק דין חלוט בתובענה ייצוגית, ככל שיינתן.

 

מעבר להפסד הכלכלי הבלתי מבוטל הצפוי למבטחים, הרי שהנזק הגדול יותר לדעתי, ביישום ההשבה המערכתית עשוי להיגרם בשל פגיעה נוספת בתדמית המבטחים המקרינה על תדמיתו של ענף הביטוח כולו וזאת בשעה שבה ממילא חל פיחות משמעותי בתדמית הענף המשפיע לרעה על ענף הביטוח בתחומים רבים, החל מהגיל הממצע של סוכני הביטוח העומד כיום על כ 55 שנה, עליה בהונאות ביטוח, פעילות פופוליסטית של הממשלה וחברי כנסת שאינה מבוססת על בדיקה רצינית ומעמיקה של השלכותיה אלא נועדה לרצות את הציבור ולזכות באהדתו בהשתת מכות על המבטחים כאשר המחיר היקר אמור להיות משולם בסופו של חשבון על ידי המבוטחים עצמם. ובעניין זה אזכיר את נושא הקטנת דמי הניהול, הפחתת מחיר ביטוח החובה לרוכבי האופנוע וכמובן את הצעת החוק המגוחכת של ח"כ אמנון כהן הכוללת בין היתר אפשרות לקנוס מבוטחים והיד עדיין נטויה.

 

הבעייתיות שבמהלך ההשבה במקרה הנדון

עצם המהלך של הפיקוח כפי שהוא נעשה בסוף אפריל 2012 מעיד על הודאה בכישלון לפקח על קיום הוראות החוזר משנת 2000 מאז ועד היום.

 

ארבעה מפקחי ביטוח לא פעלו לבדוק אם החוזר מיושם או אינו מיושם במלואו או בחלקו על ידי חברות הביטוח ורק עכשיו לאור התביעות הייצוגיות המוגשות נגד חברות הביטוח וההתייחסות של בית המשפט, החליט הפיקוח על הביטוח לפעול במלוא הקיטור כאשר מי שאמור לשאת בעול ולשם על התפקוד הלקוי או יותר נכון חוסר התפקוד של הפיקוח על הביטוח, הם כמובן המבטחים.

 

 עיון במסמכי הפיקוח בעניין זה, הזכיר לי את הבדיחה הישנה על הילדה הממררת בבכי וכאשר שואלים אותה על מה היא בוכה היא עונה שהיא מזועזעת ממעשה אחיו של יוסף שהשליכו אותו לבור וכאשר מספרים לה המקרה קרה מזמן היא עונה: "כן, אבל שמעתי על זה רק היום".

 

הסוגיה העיקרית המשמשת בסיס לטיפול הפיקוח מבוססת על אי גילוי של המבטחים לגבי המשתנים המפחיתים במועד ההתקשרות בהסכם הביטוח הנדרשת על פי הוראות החוזר, כאשר החובה לפרט את הנושא בפוליסת הרכב מקוימת כמעט כבל המקרים אם לא בכולם.

 

להלן שלוש סוגיות לדוגמא העולות מהאמור בטיוטת הכרעה באתר הפיקוח :

  1. סוגיית ההתיישנות - ההתיישנות לגבי תביעות רכוש לפי חוק חוזה הביטוח, היא כידוע שלוש שנים מיום קרות מקרה וההשבה הנדרשת על ידי הפיקוח היא לגבי תקופה של שבע שנים ויותר.
     

  2. חובת הגילוי של המבטח במעמד הצעת הביטוח - החוזר קובע אומנם שמבטח אשר לא קיים את הוראות החוזר במלואן, הכוללות כאמור, מתן הסבר במועד ההתקשרות בהצעת ביטוח לא יהא רשאי לנכות מתגמולי הביטוח לפי  תביעות ביטוח רכב  את הניכוי המתבקש בשל המשתנים המפחיתים מערכו של הרכב וזאת מבלי לגרוע מחובתו להוסיף לתביעה את הסכום הנדרש בשל המשתנים המעלים את ערכו של הרכב. העניין הוא שמדובר בחובת גילוי שרירותית ובלתי ישימה בעליל, כפי שאפרט להלן, כאשר מרבית המבוטחים אם לא כולם מודעים לעובדה שאם הערך של רכבם בשוק החופשי נמוך מערכו במחירון הרכב הרי שאינם זכאים לתגמולי ביטוח בסכום העולה על ערך הנזק שנגרם להם למעשה.
     

  3. סוגיית שמאי הביטוח - חברות הביטוח מנועות לפי התייחסות הפיקוח מלהטיל את האחריות על סוכני הביטוח אולם, סמכות הפיקוח על הביטוח אינה חלה, כידוע, על שמאי ביטוח רכב וחברות הביטוח יכולות להפנות את החץ כלפי השמאים אשר היו אמורים אולי לברר את המצב לפי מסמכי הפוליסה והצעת הביטוח ולקבוע את שיעור הניכוי בשל המשתנים המפחיתים מערך הרכב, אם בכלל, לפי המצב בפועל בכל תיק תביעת רכב אשר הגיע לטיפולם.
     

  4. יישום החוזר כלשונו - עדיין בעייתי, לדעתי, כאמור להלן, והרצוי על כן הוא לפעול מיידית לעדכון ותיקון החוזר במקביל לפעילות מול המבטחים.

 

הפתרון והבעיה בנושא חוזר הטוטל לוס

הפתרון המוצע על ידי לסוגיות הכרוכות ביישום הוראות החוזר בכל הקשור בחובת הגילוי של המבטחים במועד הגשת הצעת הביטוח, הוא פשוט מאוד ואמור להיכלל במסגרת המידע אותו נדרשים המבטחים לפרסם באתרי האינטרנט שלהם.

 

בדרך זו  יוכל מבוטח המבקש לרכוש ביטוח רכב בחברת ביטוח מסוימת יוכל ללמוד עוד לפני השיחה עם סוכן הביטוח מטעמה או רכישת ביטוח הרכב שלה כמבוטח ישיר על מדיניות החברה בכל הקשור בהפחתה של משתנים מפחיתים והוספה של משתנים מעלים של ערך הרכב.

 

החיוב של המבטחים בגילוי באמצעות סוכני הביטוח לפי סעיף 2 של החוזר הוא בלתי אפשרי, לדעתי:

 

"מבטח יפרט בכתב בפני המבוטח בשלב הצעת הביטוח, פירוט מלא של המשתנים המיוחדים שבמחירון העשויים להשפיע על ערך הרכב המבוטח לצורך חישוב תגמולי הביטוח במקרים של אובדן גמור, או לחילופין יפנה את המבוטח למשתנים כאמור במחירון.

 

מבלי לגרוע מהאמור, יכלול המבטח בשלב הצעת הביטוח ובהבלטה מיוחדת הסבר מפורט בכתב למשמעות המשתנים המיוחדים והשפעתם על חישוב תגמולי הביטוח במקרה ביטוח, תוך פירוט 2 דוגמאות שכיחות לפחות. הסבר כאמור יכלל גם בדף פרטי הביטוח."

 

המכשול בעניין זה, לדעתי, הוא בנושא מסירת מידע בכתב כאשר חלק לא מבוטל מעסקאות ביטוח הרכב נסגרות בעל-פה באמצעות הטלפון או גם באמצעות האינטרנט ובנוסף לזאת, החוזר אינו מחייב את  המבטחים להחתים את המבוטחים על כך שהוא קיבלו את ההסבר בכתב וחובה לשמור העתק של חתימת המבוטחים בתיקי הפוליסה.

 

הסוגיה האמיתית: עקרון השיפוי לעומת פיצוי לפי הפרמיה

הסוגיה האמיתית העומדת, לדעתי מאחורי החוזר היא יישוב הסתירה שבין הוראות עקרון השיפוי, לפי המבוטח אינו זכאי לפיצוי העולה על גובה הנזק שנגרם לו בפועל לעומת הטענה שהמבוטח זכאי לשיפוי העונה על היקף הפרמיה אותו שילם למבטח.

 

כלומר, אם חברת הביטוח גובה בעבור ביטוח רכב שערכו בשוק נמוך יותר לעומת לרכב זהה שאינו כולל את המשתנים המפחיתים, הרי שעליה לשלם תגמולי ביטוח לפי גובה הפרמיה שהיא גבתה מהמבוטח ללא קשר לערכו של הרכב הספציפי בשוק.

 

מה שהחוזר עשה הוא חיוב המבטחים לגלות את נושא ההשפעה או אי ההשפעה על הפרמיה של המשתנים המפחיתים של כל רכב ורכב ואיסור על הפחתת המשתנים המפחיתים במקרה של הפרת חובת הגילוי.

 

דבר אחד שטרם נעשה על ידי הפיקוח או גם על ידי המבטחים הוא בדיקה מעמיקה של טענת המבטחים לפיה הפרמיה הזהה לכלי הרכב בעלי המשתנים המפחיתים מייצגת את העלייה שבסיכונים שבביטוח רכב מסוג זה כמו למשל הסתברות גבוהה יותר להיותם מעורבים בתאונות, עלות תיקון יותר גבוהה ועוד.

 

מחקר מסוג זה המבוסס על בדיקת נתוני מעורבות בתאונות וגניבות של כלי רכב בעלי משתנים מפחיתים לעומת כלי רכב ללא משתנים מפחיתים עשוי לשפוך אור אחת ולתמיד על טענת המבטחים ואולי גם לפתוח את הדלת לחיוב בפרמיה נוספת בעבור ביטוח כלי רכב בעלי המשתנים המפחיתים בשל תוספת סיכון.

 

נתוני התביעות נמצאים בידי חברות הביטוח כך שהמחקר יכול להתרכז באיסוף ובניתוח הנתונים הקיימים ולהגיע למסקנות הנכונות.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright