היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

סוגיית הנחה ע"ח עמלה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


הנחה ע"ח עמלת סוכן - הויקטימולוגיה של הסוכנים

מאת: קטיה שורצמן יועצת לאתרי אינטרנט, ניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

 

מספריים גוזרות שטרי כסף - איור אילוסטרציהאחת הסוגיות שמעסיקות מזה שנים את סוכני הביטוח בישראל בכלל ואת העומדים בראש לשכת סוכני הביטוח (ובכלל זה המתמודדים לראשות הלשכה) בפרט, היא סוגיית מתן העמלות למבוטחים על חשבון עמלת הסוכן.

 

לגבי חוקיות הפעלה, קיימות דעות שונות, כאשר הסברה הקיימת כיום, המבוססת על חוות דעת של עו"ד רחל רטוביץ, בתקופת כהונתה כמשנה למפקח על הביטוח, היא שמדובר על הליך חוקי המקובל בכלכלה חופשית כאשר מתווך רשאי לוותר על חלק מעמלתו בפעולה שנקראת "מחיר כניסה" על מנת לרכוש לקוח חדש, או למצער שלא לאבד לקוח קיים לטובת מתחרה שמציע לו חידוש הביטוח במחירים יותר נוחים.

 

לפי פרשנות זו, האיסור המפורש בחוק, אינו חל על מתן הנחות למבוטח על חשבון עמלת הסוכן. ראו סעיף 41 (ב) קבלת עסקים ותשלום דמי עמילות לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981:

 

"מבטח או סוכן ביטוח לא ישלם דמי עמילות בעד תיווך בין כל אדם לבינו אלא למי שיש בידו רישיון סוכן."

 

לדעת הח.מ., אילו התכוון המחוקק להוציא מכלל האיסור מתן הנחות למבוטחים על חשבון עמלת הסוכן, הרי שהחרגה זו היתה מופיעה במפורש בחוק הפיקוח עצמו בדומה שהחרגה המופיעה בסעיף 41 (ג) לפיה: "האמור בסעיף קטן (ב) אינו מונע תשלום דמי עמילות ליורשיו של סוכן ביטוח שנפטר בשל ביטוח חיים שנעשה בתיווכו או בשל ביטוחים אחרים המתחדשים בתוך שנתיים מיום פטירתו."

 

כמו כן באפשרות הח.מ. להציג ראיות מתחום הלינגוויסטיקה הפורנזית (חו"ד מקצועית של מומחים לבלשנות) לפיה האמור בחוק הפיקוח חל גם על מתן הנחות על חשבון עמלת סוכן וכן להמציא חו"ד מקצועית לגבי ההבדל המשמעותי שבין תיווך בעסקת ביטוח לבין תיווך בעסקה אחרת כגון מכירת רכב או מכירת דירה.

 

אלא שהסוגיה בעניין זה היא מעבר לפרשנות הלינגוויסטית והמשפטית והיא נוגעת בתחום הפרקטיקה המקובלת של שיווק הביטוח, שהיא מקור ושורש התופעה. סוכן ביטוח שמעוניין לרכוש לקוח חדש או לשמור על לקוח קיים, נדרש לא פעם להציע עלות ביטוח נמוכה יותר מזו שמוצעת ללקוח על ידי היצרן שהוא חברת הביטוח.

 

ככל שתתקבל טענת סוכני הביטוח, כי הנחה על חשבון עמלה, היא הליך פסול שאינו עומד בהוראות החוק, עדיין אין כל דרך שהיא לאלץ את חברת הביטוח למתן הנחות מעבר לסכום שנקבע על ידי חברת הביטוח כסכום ההנחה הסביר מבחינתה. כלומר, סוכני הביטוח, ככל שתתקבל טענתם, ימצאו את עצמם במצב שבו חברות הביטוח ימנעו משיתוף הסוכנים בסכום ההנחה למבוטחים מצד אחד אולם מצד שני ההנחה למבוטחים תקטן ללא החלק של עמלת הסוכן, כך שסוכני הביטוח ימצאו את עצמם עומדים בפני שוקת שבורה, כאשר סכום ההנחה אותו יוכלו להציע למבוטחים יהיה נמוך יותר מסכום ההנחה האפשרי מבחינתם נכון להיום והם יסתכנו באובדן לקוחות קיימים או גם בצמצום אפשרות התחרות לרכישה של לקוחות חדשים וכך יצא שכרם בהפסדם.

 

כלומר, אם חברת הביטוח מאמינה שהכדאיות מבחינתה במתן הנחה מגיעה לכדי 10% מהפרמיה ואילו סוכן הביטוח יודע שעל מנת לרכוש את העסק או לשמור עליו שיעור ההנחה המזערי הוא 20%, הרי שבפועל, ככל שתתקבל טענת הסוכנים (טענה, שכאמור, ניתן למצוא לה הצדקה לדעת הח.מ.), עדיין יחסר לסוכן הביטוח המקור למתן ההנחה הנוספת בשיעור של 10%, דבר שיעמיד את הסוכן בסכנה של אובדן העסק או לחילופין יתן לסוכן הביטוח תמריץ לפעול בדרכים פחות רצויות מבחינתו ומבחינת המבוטח, כמו למשל מתן כיסוי מצומצם יותר לעומת המתחרה (מבלי להבהיר את הנושא בפני המבוטח) וכד'.

 

האפשרות שהוצעה בזמנה על ידי הח.מ. לאחד הסוכנים הבכירים בישראל היתה לקבוע מראש עם כל חברת ביטוח בנפרד באמנה, אמות מידה מוסכמות מראש למתן הנחות בפרמיה על ידי חברת ביטוח למבוטחים באופן שלא יחייב את סוכן הביטוח לוותר על חלק מעמלתו (לח.מ. ידועים מקרים שבהם ויתרו סוכני הביטוח גם על כל עמלתם על מנת לרכוש/לשמור על מבוטח), כך שההנחה למבוטח תינתן אך ורק על ידי חברת הביטוח מצד אחד (כאשר סוכן הביטוח ישא בחלקו בהנחה באופן יחסי אך ורק בשל הוזלת הפרמיה המהווה בסיס לחישוב עמלת הביטוח) אולם מצד שני רכישת העסק או שמירתו תהיה רנטבילית גם לחברת הביטוח על פי אמות מידה שייקבעו מראש ובכתב על ידי הצדדיםמתוך הבנה והסכמה הדדית ויבואו לידי ביטוי באמנה.

 

בפועל חתמה לשכת סוכני הביטוח עם מספר חברות ביטוח על אמנה, אולם לפי הפרסומים בכלי התקשורת.

 

תנאי האמנות השונות שנחתמו בים לשכת הסוכנים לבין חברות הביטוח, לא כללו את הפיתרון לסוגיה הכואבת של מתן הנחות על חשבון עמלת הסוכן וזאת משום שנציגי לשכת הסוכנים לא ידעו לזהות את האינטרסים ואת הסיכונים של חברות הביטוח (השונים מאלו של סוכני הביטוח) בעניין חשוב רגיש ורציני זה.

 

הדיאלוג שנוהל מול חברות הביטוח על ידי ההנהלה היוצאת של לשכת סוכני הביטוח, היה מבוסס יותר על נקודות הכח של סוכני הביטוח במקבילית הכוחות שבין סוכני הביטוח לבין החברות ולא התייחס לאיתור נקודות ההשקה הקיימות בין האינטרסים השונים של סוכני הביטוח ושל המבטחים.

 

 

פורסם ביום 28/10/2017

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright