היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ליאת הרטוב על ביטוח סוכנים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 


 

 

אין להעתיק את המדריך/הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחיםטיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק  | עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

 

סוכן יקר – לעצמך כבר דאגת?

  מאת: עו"ד ליאת הרטוב, סמנכ"ל ביטוח מסחרי  AIG ישראל


 

 

תפקידו של סוכן הביטוח הוא להסדיר את ביטוחי לקוחותיו, אך מה עם ביטוחיו שלו? והאם באמת "הסנדלר הולך יחף?"

 

 

עו"ד ליאת הרטוב

האחריות המקצועית היא נושא שעומד תמיד בראש מעיינו של איש המקצוע. כל אדם משתדל לעשות את עבודתו על הצד הטוב ביותר ובצורה המקצועית ביותר. אך לעיתים, כמו בכל מקרה בו מעורב המימד האנושי, קורות טעויות בתום לב העולות לכדי רשלנות. פה נכנס לתמונה סוכן הביטוח, אשר למעשה אינו שונה מכל בעל מקצועי חופשי אחר, המשתדל לתת מענה מקצועי לבקשות הלקוח וחלות עליו כל הוראות הדין לגבי אחריותו הנזיקית.

 

חברת AIG ישראל מבטחת את ציבור סוכני הביטוח במסגרת שיתוף פעולה עם סוכנות הביטוח פלתורס (סוכנויות פלתורס ביטוח בע"מ). התוכנית, אשר הינה ייעודית לביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח, קיימת ב- AIG ישראל מאז שנת 2002 ומבוטחים במסגרתה כיום למעלה מ-400 סוכנים ויועצי ביטוח.

 

הפוליסה מכסה את המבוטחים בגין רשלנות מקצועית במהלך מתן שירותים מקצועיים במסגרת תפקידם.  בנוסף, הפוליסה כוללת כיסוי לתביעות דיבה והשמצה, הפרת קניין רוחני, אי-יושר ומרמה של עובדים ועוד הרחבות ספציפיות הרלוונטיות לתחום עיסוק זה.

 

יודגש  עוד, כי הפוליסה מכסה גם את אחריות המבוטח בגין מחדלי סוכני המשנה שאיתם הוא עובד והפרמיה נגזרת כמובן מהיקף הפעילות של המבוטח ומגובה הכיסוי הביטוחי.

 

במהלך השנים טיפלה AIG ישראל במספר רב של תביעות בענף זה. נתאר מספר דוגמאות המצביעות על חשיבות הביטוח מחד, ועל הדרך הנכונה, או הלא נכונה, להתנהלות מול לקוחות ומול חברות הביטוח. דוגמאות מסוג זה ממחישות את הצורך בכיסוי אחריות מקצועית רחב ומקיף.

 

במקרה הראשון המדובר בתביעה משפטית בה הוגשה הודעת צד ג' נגד סוכן הביטוח וסוכנות הביטוח שהייתה מבוטחת במסגרת התוכנית ב- AIG ישראל.

 

בהודעה לצד שלישי נטען כי באוקטובר 1999 פנה הקבלן לסוכן הביטוח וביקש ממנו לדאוג להוצאת פוליסה לביטוח עבודות קבלניות לתקופה שבין 20.10.99 ועד 31.10.00, שתכלול כיסוי אחריותו כמעביד ואחריות אחרת, בגין עבודות בניה שהחל לבצע.  מסמכי ההצעה לביטוח הועברו לסוכנות, שהייתה אמורה לדאוג להוצאת הפוליסה.

 

טופס ההצעה התקבל בסוכנות ביום 31.10.99. על פי הנטען בהודעה לצד שלישי, אחרי שמולאה הצעת הביטוח, הסוכן אישר לקבלן שהפוליסה תונפק בהתאם לבקשתו וכי מאותו זמן קיים כיסוי ביטוחי. ביום 2.12.99 ארעה תאונה עליה דיווח הקבלן לסוכן. ביום 4.12.99 הסוכן שלח מכתב לקבלן, על גבי נייר של חברת הביטוח,  בו הוא מצהיר ומתחייב כי קיים כיסוי ביטוחי לתאונה.

  

ביום 1.3.2006 עורך הדין של הקבלן פנה לחברת הביטוח במטרה לברר מה עמדתה בקשר לכיסוי הביטוחי. חברת הביטוח השיבה כי הפוליסה על שם הקבלן החלה ביום 6.12.1999 (4 ימים אחרי התאונה) ולפיכך אין כיסוי לתאונה. בנוסף, כך נכתב, לחברת הביטוח נודע על המקרה רק בעקבות פניית עורך הדין. ככל הנראה, ומסיבה לא ברורה, הטיפול בהצעה התמהמה אצל הסוכנות, וזו לא הועברה לחברת הביטוח במועד.

 

 

מניתוח המקרה עולים מס' כשלים עיקריים :

  1. עיכוב משמעותי בטיפול סוכן/ סוכנות הביטוח.

  2. חוסר מעקב אחר ההפקה בפועל של הפוליסה.

  3. הוצאת מכתב בשם חברת הביטוח בחוסר סמכות ובו התחייבות לכסות המקרה -  מכתב כזה לא יכוסה במסגרת פוליסת האחריות המקצועית.

 

מקרה שני עוסק בתובעת הטוענת כי ביקשה מסוכן הביטוח שלה לערוך עבורה פוליסת ביטוח מנהלים הכוללת אבדן כושר עבודה וכי בפועל נערכה פוליסה שאינה כוללת סעיף זה. לתובעת ארעה תאונה ובעקבותיה הגישה תביעה. טענת הסוכן הינה כי המעביד לא הסכים לשאת בעלות כיסוי אבדן כושר עבודה וכי התובעת/הנפגעת סירבה לשאת בכיסוי זה מכיסה.

 

מניתוח המקרה עולים מס' כשלים עיקריים :

  1. כל הדיונים בנושא הפוליסה והשתלשלות העניינים לאחר מכן נערכו בעל פה ולא בכתב.
     

  2. טופס ההצעה לביטוח שמולא על ידי הסוכן כלל תחילה סעיף כיסוי בגין אובדן כושר עבודה (הסוכן אינו מכחיש זאת) אלא שסעיף זה נמחק לאחר מכן על ידי הסוכן, אשר לטענתו מחק סעיף זה בשל התנגדות המעבידה לרכשו עבור התובעת. נציין, כי התובעת לא אישרה את המחיקות בחתימתה (אין חתימה של התובעת על יד כל מחיקה, אלא רק בתחתית ההצעה).

 

הדוגמאות הנ"ל הינן רק שתיים מיני רבות וניתן ללמוד מהן על מידת האחריות ורמת החשיפה הקיימת לסוכני ביטוח. מכאן גם החשיבות של רכישת פוליסה מקיפה לאחריות מקצועית.

 

כמו כן, לא פחות חשוב מצד סוכן הביטוח להקפיד על התנהלותו מול המבטח שלו ומכאן ההמלצות:

  1. לדווח לחברת הביטוח מיד כשקיימות נסיבות שיש לצפות באופן סביר שיובילו לתביעה.

  2. לפעול מול חברת הביטוח בדחיפות המרבית ולעדכן את המבטח בכל ההתנהלות והעובדות הנוגעות לענין, על מנת שלא יעמוד הסוכן בסופו של יום מול שוקת שבורה מול מבטחו שלו.

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright