היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

היעדר כיסוי מוחלט לפי הפוליסה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

צריך כיסוי לתביעות בגין לשון הרע בפוליסות דירה

מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

איור של דף פייסבוק עם פרצוף חורץ לשוןבהמשך לטיפ השבוע מיום 4/5/2015 "ביוש במרשתת וביטח צד ג' בדירה"

לפיו סקרתי את הקיף הכיסוי הביטוחי לפי פרק צד ג' של הפוליסה לביטוח תכולת דירה ולאור העובדה השימוש הגובר וההולך בתקשרות באמצאות המדיה הולך וצובר תאוצה לצד המספר הדובר והולך של עורכי הדין במדינת ישראל שנמצא ללא כל פרופורציה הגיונית למספר התושבים, דבר המביא לריבוי תביעות משפטיות והגדלת העומס על המערכת המשפטית מצד אחד ומצד שני מגדיל את ההוצאות של התא המשפחתי שנחשף לסיכונים משפטיים שלא היו מוכרים וידועים בעבר כאשר תעשיית הביטוח, כדרכה בקודש, נמצאת תמיד מספר צעדים מאחורי המציאות שמתפתחת ונכון לעכשיו, אין לתעשיית הביטוח פתרונות לכיסוי הסיכון של תביעות דיבה ולשון הרע של אנשים פרטיים בשל לשון הרע, דיבה והשמצה בכלי המדיה השונים כמון וואטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, טיק טוק ואחרים.

 

ביטוח צ ג' בדירה, יכול במקרים מסוימים ליתן פתרון, למרות שהפוליסה נכתבה ללא התייחסות לסיכונים המודרניים (לא רק בעניין לשון הרע במדיה אלא גם מבחינת סיכוני הסייבר והמגמה של עבודה בדירה).

 

בעניין הנדון, ניתן לקחת דוגמא מהרחבת הכיסוי בפוליסות צד ג' תנאי ביט לעשות את האדפטציה הראויה לביטוח הדירה, בהרחבת הכיסוי הביטוח לאחריות לפי דיני הנזיקין (במקום "פקודת הנזיקין") נכון להיום, אם כהרחבה אותה ניתן לרכוש תמורת פרמיה או ככיסוי מובנה שיחול על כלל המבוטחים לפי תנאי המינימום שחלים בהסתמך על התקנות (הפוליסה התקנית) על ביטוח צד ג' כהרחבה לביטוח תכולת דירה.

 

להלן הכיסוי לפי תנאי צד ג' ביט 2019:

 

"פגיעה אישית על אף האמור בסעיף ... של הגדרת "נזק", מוצהר כי הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות חבות בגין פגיעה אישית Injury Personal, הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי ועקב פעילותו של המבוטח;

לעניין הרחבה זו "פגיעה אישית" משמעותה פגיעה באוטונומיה של הרצון, חבות בשל חדירה לתחום הפרט (כולל פגיעה בפרטיות), לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות. אולם "פגיעה אישית" לא תכלול חבות כלשהי בקשר עם זכויות קניין רוחני והטרדה מינית. סך כל תת גבול אחריות המבטח בגין הרחבה ..." (ההדגשות שלי ק.ש.)

 

הכיסוי המובנה לפי ביט, מקנה כיסוי ביטוחי של עד 200,000 ש"ח להרחבה זו, כאשר לפי תנאי יועצים ניתן להרחיב את הכיסוי בסיכום מראש שבין המבוטח לבין המבטח.

 

עינינו הרואות, כי הרחבה מסוג זה חסרה בביטוח צד ג' בדירה תוך התאמתה לביטוח הדירה.

 

ביטוח הדירה, חל כידוע בכל מקום בארץ ואינו מוגבל לדירת המגורים של המבוטח ולכן תתכן תביעה גם בשל ריב עקב מקום חניה, או עקיפה בכביש כאשר במקרה הנוכחי, קיימת אפשרות להכללת הכיסוי דווקא בפוליסת ביטוח החובה לרכב, בשל ההגדרה של נזק גוף לפי חוק הפלת"ד:

 

"”נזק גוף“ – מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים;"

 

לכן, חשוב לדעתי לתקן גם את חוק הפלת"ד, כך שכל הקשור לפגיעה מילולית בכל אופן שהוא יוצא מתוך החוק מצד אחד ומצד שני ייכלל במפורש בביטוח צד ג' לפי פוליסת הדירה.

 

לאור העובדה שגבול האחריות לפי פוליסות הדירה הוא נמוך ביותר ואין אחידות בגובה גבול האחריות לפי הפוליסות השונות, רצוי שלא לאפשר למבטחים לקבוע גבול אחריות משני לגביו (בניגוד למקובל בתנאי צד ג' מהדורת ביט), כך שבכל מקרה, הכיסוי יחול לפי מלוא גבול האחריות לפי הפוליסהץ

 

 


כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 23/4/2021

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright