היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

ניהול תביעה בקלפים גלויים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

בית המשפט לחברת הפניקס - ניהול תביעה בקלפים גלויים

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים וחברה בוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

באמצעות אתר "תשובה ביטוחית" תוכלו לקבל מידע על דרכים

נוספות למחיקת טענות הגנה של חברת ביטוח

 

איור של קלפים עם כיתוב: משחק בקלפים גלויים

כרמית בן אליעזר שופטת השלום בראשון לציון נתנה ביום 27/3/2019 החלטה חשובה שיש בה כדי ללמוד על גישת בתי המשפט לגבי דרך שבה אמורות חברות הביטוח לנהל תביעות ביטוח.

 

מדובר על עתירה שהוגשה במסגרת תביעה של מבוטח לתשלום תגמולי ביטוח לפיה נתבקש בית המשפט למחוק סעיפים מכתב ההגנה של הפניקס שלא הופיעו במכתב הדחיה המקורי. חברת הביטוח ענתה בתגובה שהיא מבססת את הדחיה על דוחות חקירה ובית המשפט הורה לחברת הפניקס להציג את דוחות החקירה למבוטחת (התובעת).

 

לאחר שהדו"חות לא הועברו עד למועד שנקבע על ידי בית המשפט  לעיון התובעת, ואף לא הוגשה כל בקשה לדחות את העיון בהם, קבעה  השופטת, כי ככל שהפניקס עומדת על כך שאין מקום להעביר את הדו"חות לעיון התובעת, עליה להגיש בקשה מתאימה. רק בעקבות החלטה זו הגישה הפניקס, "בקשה לפטור מהגשת תצהיר חוקר" שאינה אלא בקשה לדחיית העיון בדו"חות החקירה. כך לפי בית המשפט.

 

נציין, כי ההחלטה ניתנה לגבי מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של הפניקס והמצאת דוחות החקירה לתובעת כאשר חובתו של המבוטח להוכיח את קרות מקרה הביטוח, עדיין עומדת בעינה.

 

השופטת חייבת את הפניקס להמציא לתובעת את דוחות החקירה ובעניין הבקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה של הפניקס, הורתה השופטת לחברת הפניקס, בהתאם לחובת ההנמקה  למחוק טענות שלא נכללו במכתב הדחיה.

 

מתוך ההחלטה בתיק ת"א 56377-12-17 בר - גת הובלות בע"מ נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ:

 

"הבקשה לדחיית העיון בדו"ח החקירה

אודה ולא אבוש, כי לא נהיר לבית המשפט הכיצד, כשני עשורים לאחר שכוננה הלכת סוויסה, עדיין ממשיכות חברות הביטוח לנהוג שלא כהלכה בעניין הגילוי והעיון בדו"חות החקירה.

 

כידוע, עפ"י הדין וההלכה הפסוקה, הכלל הוא משחק בקלפים גלויים, והחריג הוא דחיית העיון במסמכים אלו או אחרים של הצדדים, לרבות דו"חות חקירה. במסגרת הלכת סוויסה נקבע, כי לבית המשפט מסור שיקול דעת לדחות את העיון במסמכים הרלוונטיים (לרבות דו"חות חקירה), מקום בו מצא כי דחיית העיון מוצדקת בנסיבות העניין ותשרת את התכלית של ירידה לחקר האמת.

 

כך או כך, גם כאשר טוענת חברת הביטוח כי עיון בדו"ח החקירה עלול לסכל את הירידה לחקר האמת, עליה להגיש בקשה מתאימה לדחיית העיון בדו"ח. שהרי, הכלל הוא, כי עליה לגלות ולהעביר לעיון הצד שכנגד את כלל המסמכים המוחזקים בידיה והקשורים לעניין הנדון. לא ניתן להלום, כי חברת הביטוח עושה דין לעצמה, מחליטה על דעת עצמה כי המסמך "חסוי עד לאחר הגשת ראיות", ואינה מגלה אותו, אף אינה מגלה את דבר קיומו, ואינה מגישה בקשה לדחיית העיון בו כמתחייב מן הדין ומן ההלכה הפסוקה.

 

מטעם זה, אף תמוהה העובדה שהנתבעת בחרה להכתיר את בקשתה כ"בקשה לפטור מתצהיר חוקר" שהרי, על הנתבעת לגלות את המסמכים המוחזקים בידיה והקשורים לעניין הנדון גם אם לא מוגשים מטעמה תצהירי חוקר או תצהירים בכלל, ולפיכך הבקשה המתאימה היא בקשה לדחיית העיון בדו"ח החקירה עד להגשת תצהירי עדות ראשית או עד לאחר חקירות נגדיות, לפי העניין.

 

לגופו של עניין - עפ"י ההלכה הפסוקה, שראשיתה בפסק הדין שניתן בפרשת סוויסה (רע"א 4249/98) והיא חזרה ונשנתה בפסקי דין רבים, דחיית העיון במסמך (בעניינו – דו"חות החקירה) תיעשה במקרים בהם ישתכנע בית המשפט כי עיון במסמכים בשלב מוקדם עשוי להביא להתאמת ראיות ולשיבושן. מצב דברים כזה ייתכן, ככלל, מקום בו בעל הדין שכנגד לא מסר גרסה עובדתית ביחס לעניינים המפורטים בדו"ח החקירה, כך שחשיפת הדו"ח בפניו תאפשר לו, למעשה, להתאים את גרסתו למסמכים הקיימים בידי יריבו, ובכך תסכל את גילוי האמת.

 

עוד נקבע, כי נתבע המבקש להשהות את הגשת תצהירי העדויות הראשיות של עדיו, או לדחות את העיון במסמכיו, נדרש להצביע על נתון קונקרטי המצוי באותן עדויות שחשיפתו לתובע עלולה לחבל ביכולת בית המשפט להגיע לחקר האמת (רע"א 2126/16 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' פנחס (15.6.16)).

 

כך או כך, ההכרעה בשאלה אם יש מקום לדחות את העיון בדו"ח החקירה, תיעשה בשים לב לגרסאות שנמסרו ע"י הצדדים ולגדרי המחלוקת כפי שנתחמו בכתבי הטענות.

...

באיזון בין הכלל של משחק בקלפים גלויים, לבין החריג בהינתן חשש לשיבוש ראיות והתאמת גרסאות, ובהתחשב בכך שהמסמכים שהונחו לפניי אינם מצביעים על מרמה של ממש מצד המבוטח, או חלילה מעורבות שלו במעשה הגניבה, סברתי כי הכף נוטה לטובת הכלל שהוא חשיפת המסמכים ולא דחיית העיון בהם."

 

הבקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה

...

כידוע, עפ"י ההלכה הפסוקה, הכלל הוא כי המבטחת תהא מנועה מלהעלות נימוקי דחייה אשר לא מצאו ביטוי במכתב הדחייה (רע"א 10641/05 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' אסולין (4.5.06)).

 

עם זאת, נקבע, כי ייתכנו מקרים חריגים בהם תתאפשר העלאת טענות שלא פורטו במכתב הדחייה וזאת, בין היתר, במקרה שבו קיים בסיס לטענת מרמה מצד המבוטח (על מנת שלא ייצא חוטא נשכר),  מקרים בהם מבוססים נימוקי הדחייה על עובדות שלא היו ידועות למבטחת בעת משלוח מכתב הדחייה ואף לא היה ביכולתה לדעת אותן, או מקרים בהם מחיקת נימוקי הדחייה מובילה למעשה להרחבת הכיסוי הביטוחי על סיכונים שמלכתחילה לא היו מבוטחים.

 

לאחר שעיינתי במסמכים שהונחו לפניי ובטענות הנתבעת נחה דעתי, כי אין מדובר במקרה חריג המצדיק סטייה מן הכלל שנקבע בהלכת אסולין כי אין להתיר העלאת נימוקי דחייה שלא פורטו במכתב הדחייה."

 

לאחר מחיקת הסעיפים שלא נכללו באישור הביטוח מכתב ההגנה, השופטת למעשה השאירה את הפניקס ללא הגנה ממשית:

 

 "אני מורה על מחיקת הסעיפים הבאים מכתב ההגנה:

 סעיף 10 (בחלקו, מתוך השורות המודגשות המפורטות כסעיפים יש למחוק את הסעיפים השני (מרמה), השלישי (גניבה בידי עובד) והרביעי (נהג לא מורשה));

סעיפים 11-14 (טענת מרמה);

סעיף 16 (גניבה בידי עובד);

סעיף 17 (נהג לא מורשה);

סעיף 18 (טענה בעניין אי הפעלת אמצעי מיגון שלא בא זכרה קודם לכן).

סעיפים 20-21 ייוותרו על כנם רק ככל שהם נוגעים למעשים ולמחדלים שפורטו במכתב הדחייה.

סעיפים 29-30 יתוקנו כך שיחולו רק על המעשים והמחדלים שפורטו במכתב הדחייה."

 

 

הבהרה: כל ציטוט מתוך כתבה זו אסור בהחלט

 

באמצעות אתר "תשובה ביטוחית" תוכלו לקבל מידע על דרכים נוספות למחיקת טענות הגנה של חברת ביטוח בנוסף להסתמכות על חובת ההנמקה. וזאת כמובן בקבלת מידע נקודתי לעורכי דין ולמבוטחים שמעוניינים למצות את זכויותיהם לפי הפוליסה.

 

כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

פורסם ביום 4/4/2019

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright