ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

כינון רכוש ועבודות קבלניות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

המשך השוואת כינון בביטוח רכוש ובביטוח עבודות קבלניות
מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה
חברת הוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

שקים של מלט בפרויקט בניהבהמשך ישיר לכתבת השבוע הקודם בנושא ערך כינון בביטוח עבודות קבלניות, קבלו טבלת המשווה את הכיסוי הבסיסי בין שתי הפוליסות לפי תנאי ביט לשנת 2013. ההבדלים בין הפוליסות השונות מתבקשים לאור ההבדל ומטרת הכיסוי הביטוחי של הפוליסות. ובכל זאת מעניין לראות את עיקר ההבדלים:

 

נושא

ביטוח רכוש

ביטוח עבודות קבלניות

תגמולי ביטוח בשל נזק למלאי

אין כיסוי ביטוחי

אין חריג לאור הכיסוי הבסיסי ואופי הפוליסה

השלמת הכינון

בתוך 24 חודש מיום האובדן או הנזק

אין מגבלה

כאשר המבוטח אינו מכונן את הרכוש

תגמולי הביטוח לפי ערך שיפוי

תגמולי הביטוח לפי ערך שיפוי

הודעת המבוטח  על ביסוס  תביעה לפי ערך כינון

בתוך שישה חודשים מיום קרות מקרה הביטוח

אין חובה להודיע

חיוב המבוטח להודיע למבטח  על היעדר כוונה לכונן את האובדן או הנזק

אין, ראו לאור האמור בסעיף הקודם לעיל

יש – אך אין מגבלה בזמן.

הוצאות מיוחדות בעבור משלוח דחוף (כולל לחו"ל ומחו"ל), שעות נוספות או עבודה בשבתות ובחגים – מעל ובנוסף לסכום הביטוח.

יש, כחלק מסעיף הוצאות מיוחדות לאחר נזק עד 10% מתגמולי הביטוח ולא יותר מ 600,000 ₪.

יש – עד 20% מהאובדן או הנזק ללא מגבלה בסכום.

כיסוי לציוד במעבר לפי ערך כינון

יש

אין

הוצאות אדריכלים, מהנדסים ומומחים לכינון הנזק.

10% מערך הנזק בכיסוי אוטומטי הכלול בתוך סכום הביטוח ולא בנוסף לו.

רק אם הפוליסה הורחבה לכיסוי זה ועד לסכום ההרחבה, אולם מעל בנוסף לסכום הביטוח.

דרישת רשויות

10% מערך הנזק בכיסוי אוטומטי הכלול בתוך סכום הביטוח ולא בנוסף לו.

רק אם הפוליסה הורחבה לכיסוי זה ועד 10% מסכום הנזק, אולם מעל בנוסף לסכום הביטוח.

דרישות מיגון אש של הרשויות

אינן כלולות בכיסוי הביטוחי

אינן מוצאות מכלל כיסוי לפי ההרחבה לדרישת רשויות

תגמולי הביטוח כל עוד לא נעשתה הזמנת רכוש או עבודות

ערך שיפוי

ערך כינון, כל עוד המבוטח לא הודיע שאינו מכונן את האובדן או הנזק.

שינויים, תוספות ושיפורים הכרחיים לביצוע התיקונים (ללא קשר לדרישת הרשויות)

יש מגבלה לרכוש שאינו נחרב מהרכוש שניזוק כשהיה חדש

הכיסוי כלול

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright