ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

עבודות קבלניות וערך כינון

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

המשך השוואת כינון בביטוח רכוש ובביטוח עבודות קבלניות

ערך כינון בביטוח עבודות קבלניות
מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה
חברת הוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

שקים של מלט בפרויקט בניהבתקופה האחרונה, אנו עדים לדרישה של בנקים לכלול לפי הפוליסות לביטוח עבודות קבלניות הגדרה של סכום הביטוח לפרויקט לפי ערך כינון.

 

דרישה מסוג זה, הנראית על פניה הגיונית וסבירה, עשויה להיראות תמוהה ואפילו מגוחכת, כאשר מדובר בביטוח עבודות קבלניות לפי תנאי ביט או תנאים אחרים המגדירים את בסיס הביטוח והשיפוי בדומה לתנאי ביט.

 

מה שנדרש לצורך בדיקת הדרישה הוא פשוט לבדוק את הגדרת בסיס הביטוח בפוליסה הקבלנית לפי תנאי ביט מול ההגדרה של המונח "כינון" בפוליסה לביטוח רכוש לפי תנאי ביט ולגלות, כי למעשה אין שום הבדל.

 

הבדיקה מראה, כי בסיס הביטוח בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי תנאי ביט הוא לפי ערך כינון וזאת למרות העובדה, שהמונח "ערך כינון" אינו נזכר באופן מפורש בפוליסה, אולם הגדרות בסיס הביטוח ותנאי השיפוי תואמות את הגדרתו של המונח "ערך כינון" בפוליסה אחרת שבה מופיע המונח "ערך כינון". וכך כתוב בפוליסות לביטוח עבודות קבלניות (ההדגשה שלי ק.ש.):  "המבטח ישפה את המבוטח בגין החילוף, התיקון או ההקמה מחדש של הפרויקט או חלק ממנו בשל מקרה הביטוח".

 

הגדרתו של המונח "ערך כינון" לפי הפוליסה לביטוח אש מורחב (תנאי ביט) היא:

 

 "כינון משמעו: בנזק חלקי – תיקון, בנזק מלא (טוטאלי) הקמה מחדש או חילוף".

 

כלומר, כל שלושת המרכיבים של המונח "ערך כינון", שהם: תיקון, הקמה מחדש וחילוף, מופיעים בהגדרת השיפוי לפי פוליסת ביט לביטוח עבודות קבלניות בדיוק כפי שהם מופיעים בהגדרת המונח "ערך כינון" בפוליסת ביט לביטוח אש מורחב.

 

אלא מה?

 

הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי תאי ביט כוללת סעיף מיוחד המפרט את חישוב השיפוי. סעיף זה קובע במפורש, כי החישוב לפיצוי בגין נזק לעבודות הפרויקט יהיה לפי ערך כינון.

 

אולם סעיף זה מוציא מכלל כיסוי לפי ערך כינון רכוש הנכלל בהגדרות הפוליסה, ככל שאכן נכלל בה: נזק למבני עזר, ציוד במעבר וכו'.

 

על כן, כאשר מדובר בהתאמה פרטנית של תנאי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, ניתן לבקש ולקבל כיסוי לפי ערך כינון גם לרכוש מסוג זה, אולם חשוב להיזהר ולהתאים את הדרישה לפי הצורך ולא לקבוע אותה בבחינת דפוס בכל הפוליסות הואיל ומדובר לא פעם ברכוש השייך לקבלני משנה המועבר על ידם מאתר לאתר ואינו רכוש חדש ובמקרה של נזק, לא תהיה להם בעיה להחליף את הרכוש ברכוש משומש וזה מה שהם יעשו קרוב לוודאי, כך שהפיצוי לפי ערך כינון, רק עשוי להיטיב את מצבם שלא לצורך ואולי אף לעודד אותם להקל ראש בשמירה על רכוש אשר כתוצאה מנזק העשוי להיגרם לו הם עשויים רק להרוויח ולא להפסיד.

 

להלן ציטוט סעיף השיפוי בתנאי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תנאי ביט:
 

"חישוב השיפוי - במקרה בו האובדן או הנזק לרכוש ולעבודות הפרוייקט המבוטח ניתן לתיקון ו/או לחילוף ו/או לכינון, ישלם המבטח את כל ההוצאות שתהיינה הכרחיות כדי להחזיר את הרכוש ועבודות הפרוייקט למצב כחדש כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק. המבטח לא ישלם עבור שינויים, תוספות ושיפורים,  אשר יבוצעו בעת ביצוע תיקונים המכוסים על פי הפוליסה, אלא אם היו הכרחיים לביצוע התיקונים. המבוטח ישא על חשבונו בעלותם של תיקונים ארעיים כלשהם, אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים המוגדרים לעיל. במקרה והמבוטח הודיע למבטח כי אין בכוונתו לכונן את האובדן או הנזק לרכוש ולעבודות הפרוייקט,ישלם המבטח את ערכם הממשי הכספי של הרכוש והעבודות מיד לפני קרות האבדן או הנזק. במקרה של נזק לרכוש המבוטח לפי סעיפים ב'  3 ו-ב' 4 להרחבות לכיסוי )מבני עזר,  ציוד במעבר וכו'), ישלם המבטח את ערכו הממשי הכספי (בניכוי בלאי) של הרכוש מיד לפני קרות האבדן או הנזק.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright