היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

עו"ד עמית רון

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

עמית יוסף רון, עו"ד  amitoffice@walla.com

שד' שאול המלך 39-41, בית הדר דפנה, תל אביב

טל': 03-6099983 

פקס': 03-6099984

נייד: 052-2642803

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


סקירת פסיקה ע"י עו"ד עמית יוסף רון

עו"ד עמית יוסף רון

 

סקירת פסיקה בנושא התיישנות  

מה לנהג אלמבולנס ולעיסוק סביר אחר

אי  גילוי יזום לאחר מתן הצהרת בריאות ככוונת מרמה מצד המבוטח

 

 

 

בעל משרד עו"ד עצמאי העוסק בתחומי שוק ההון והביטוח, נזיקין, חוזים, עבודה, דיני חברות ועוד. עורך, מוביל ומלווה הסכמים מסחריים בתחום דיני החברות ובתחום הביטוח. ניהול ישיבות ומו"מ מול מנכ"לים ומנהלים בתחום הביטוח, ליטיגציה בתביעות נזיקין, תביעות כספיות, תביעות ביטוח ודיני עבודה.

 

סקירת פסיקה בנושא התיישנות

חברת הביטוח אינה חייבת לבטח כל דגם

אי  גילוי יזום לאחר מתן הצהרת בריאות ככוונת מרמה מצד המבוטח

 

 

מה לנהג אמבולנס ול"עיסוק סביר אחר"?

 

רקע עובדתי - בתחילת חודש ינואר 2008 ניתן פסק דין חשוב ומעניין (עא 001338/07) בתחום ביטוח חיים בשאלת "העיסוק הסביר האחר" לאחר קרות מקרה ביטוח ואובדן כושר העבודה כתוצאה מכך.

מדובר בפסק דין שנידון כערעור בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שניתן על ידי השופט ד"ר קובי ורדי, כשלהחלטתו הצטרפו שאר חברי ההרכב: השופטים ישעיהו שנלר ודליה גנות.

 

הערעור הוגש על ידי מנורה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "מנורה") כנגד יעקב פאר (להלן: "יעקב"), נהג אמבולנס במקצועו, שעבר אירוע לב, בעקבותיו קיבל תשלומים על פי פוליסת ביטוח חיים, שהייתה ברשותו, לאור כיסוי אובדן כושר עבודה. מנורה הכירה תחילה באובדן כושר העבודה של יעקב, ולכן שילמה לו תשלומים על פי הפוליסה. אולם לאחר פרק זמן מסוים, החליטה להפסיק את התשלומים, בטענה שיעקב שב להיקף עבודה שאינו מזכה אותו בתשלומים על פי הפוליסה, או לכל הפחות מסוגל לשוב לעיסוק סביר אחר בהיקף עבודה שאינו מזכה אותו בתשלומים על פי הפוליסה. יעקב הגיש תביעה לבית משפט השלום, שקבע שאירוע הלב שאירע ליעקב היה מכוסה בכיסוי אובדן כושר העבודה בפוליסה, שכן בעקבות אירוע הלב שעבר נפגע הכושר שלו לתפקד כנהג אמבולנס, למרות שהמשיך לשמש כמנהל עסקי אמבולנס. בנוסף קבע בית משפט השלום, שמנורה תשלם כפל ריבית והצמדה לאור הפסקת התשלומים, שהייתה צריכה לשלם, בחוסר תום לב ושלא כדין. כאמור, על החלטה זו הגישה מנורה ערעור לבית המשפט המחוזי.

 

הטענות בערעור :
לטענת מנורה יעקב היה בעל עסק עצמאי המפעיל אמבולנסים.   למעלה משנה שילמה מנורה ליעקב תגמולי ביטוח על פי הפוליסה, אולם החליטה להפסיק את התשלומים, שכן לטענתה מסוגל יעקב לשוב לעיסוקו, וכי לא איבד את כושר עבודתו בשיעור של 75% ומעלה, שכן הוא מסוגל לעבוד במקצוע שלו או לחלופין במקצוע סביר אחר.  
לטענת יעקב, האירוע הביטוחי הוגדר בפוליסה כאירוע שתוצאתו אובדן כושר עבודה של יעקב כנהג אמבולנס, ואין מדובר באי כושר לעבוד כמנהל עסקי אמבולנס. לטענתו כתוצאה מהאירוע אינו יכול לתפקד כנהג אמבולנס, ולכן נפגעה היכולת שלו לעבוד במקצועו כנהג אמבולנס.

 

הדיון בערעור - בית המשפט המחוזי קבע, כי הקביעה של בית המשפט השלום בדבר היותו של יעקב כעובד כנהג אמבולנס, אינה נקייה מספקות. בית המשפט המחוזי קבע, כי בנספח להצעת הביטוח מוגדר אי כושר עבודה מוחלט כחוסר יכולת להמשיך ולעבוד בעיסוק שבו עסק המבוטח. בהצעת הביטוח ציין יעקב, שהעיסוק בפועל שלו הוא מנהל עסק אמבולנסים. לפיכך, האירוע הביטוחי הוגדר כפגיעה בכושר עבודתו של יעקב כמנהל עסקי אמבולנס ולא רק כנהג אמבולנס. בית המשפט המחוזי קבע, שגם אם אין להסתמך על הכתוב בהצעת הביטוח, הרי שיש לבחון את עיסוקו של יעקב בפועל לפני קרות מקרה הביטוח.


בית המשפט המחוזי הכריע לגבי מחלוקת נוספת בין הצדדים לגבי הפרשנות שיש לתת למונח "כושר עבודה מוחלט" בפוליסה. בהתאם להגדרה בפוליסה צריך יעקב לעמוד בשני תנאים מצטברים, על מנת שיוגדר בעניינו אובדן כושר עבודה מוחלט. התנאי הראשון הוא נכות בשיעור 75% השוללת ממנו להמשיך במקצוע או בעיסוק שבו עסק לפני האירוע. התנאי השני, כי נבצר ממנו לעסוק בעיסוק אחר המתאים לניסיונו, השכלתו והכשרתו.

לגבי התנאי השני קבע בית המשפט המחוזי, שיעקב כשיר לנהל עסקי אמבולנס. בית המשפט המחוזי קבע, שניהול עסקי אמבולנס היה עיסוק, שניהל אותו יעקב עוד בטרם אירע מקרה הביטוח. בנוסף קבע בית המשפט המחוזי, כי מחומר הראיות עולה שיעקב רואה עצמו כמנהל עסקי אמבולנס, כמי שדאג לתיקון האמבולנסים, ביצוע ההזמנות, הנהלת חשבונות, ניהול הזמנות לקוחות וכד'. בנוסף קבע בית המשפט המחוזי, כי מבחינה אובייקטיבית וסובייקטיבית עומד יעקב במבחני הפסיקה הדרושים להוכחת זיקה בין עיסוקו הקודם לעיסוק החדש, שנקבעו בע"א 300/97 חסון נ' שמשון חברה לביטוח בע"מ.

אשר על כן קבע בית המשפט המחוזי, כי ניהול ופיקוח של עסק לאמבולנסים עולה בקנה אחד עם מכלול הקשרים התעסוקתיים של עבודתו הקודמת, תואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו, וכל אדם סביר בעל נתונים ורקע זהים כמו של יעקב היה רואה בעיסוק זה כעיסוק חלופי שווה ערך לעיסוקו הקודם.

לאור אי עמידה בתנאי השני מתייתר הדיון לגבי התנאי הראשון, אך יחד עם זאת קבע בית המשפט המחוזי, שמחומר הראיות עולה שיעקב כשיר ואף ממשיך לעבוד כנהג אמבולנס. 

תוצאת פסק הדין - אשר על כן קבע בית המשפט המחוזי שיעקב מסוגל להמשיך ולנהל את עסקו וכי עיסוק זה עולה כדי "עיסוק סביר אחר" בהתאם להגדרתו בפסיקה. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור של מנורה וביטל את פסק דינו של בית משפט השלום. נקבע שהסכומים ששולמו ליעקב על פי פסק הדין בבית משפט השלום יוחזרו למנורה וכן ישולמו לה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 30,000 ₪.


 הערת הכותב - אציין, כי מפסק הדין עולה אפשרות של פגיעה בבעלי עסקים שונים, שכל העסק סובב סביבם. ייתכן מצב בו בעל עסק משמש גם כ"פועל" העיקרי של העסק וגם כמנהל העסק. אולם העסק ללא ניהולו וללא פועלו של בעל העסק אינו יכול להמשיך להתקיים (ייתכן שזה המצב שהיה בפסק דין הנ"ל). עתה בקרות מקרה ביטוח יחדל בעל העסק לפעול בעסק, אך יוכל להמשיך לנהל את העסק מלמעלה. בפועל הפגיעה עלולה להיות עד כדי התמוטטות של העסק, שכן כאמור תפקודו של עסק כזה אינו יכול להתקיים מבלי שה"פועל" (העובד) העיקרי בעסק יהיה בעליו. למשל, עסק למכירת תמונות כשהבעלים של העסק הוא גם הצייר המספק את התמונות. האם גם במקרה כזה נכיר בניהול העסק כעיסוק סביר אחר?


כל הזכויות שמורות לעו"ד עמית יוסף  רון ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright