היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

עמלות עורכי דין

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 


 

 נתוני ביטוח כללי 2013 - עמלות ועורכי דין

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

פרסום הדוח באתר הפיקוח על הביטוחלפי דוח הפיקוח על הביטוח לשנת 2013, הציגו 17 חברות ביטוח שפעלו באותה שנה בתחום הביטוח הכללי בישראל ב 15- ענפים, סך פרמיות שנגבו על ידן שהגיע לסכום של 18.76- מיליארד ₪, (בערכים נומינאליים), דבר המראה עליה של 3.2% לעומת שנת 2012 בה נרשם שיעור עליית פרמיות לעומת 2011 בשיעור גבוה יותר של 4.2%.

 

שיעור הנזקים, לפי הדוח, בביטוח כללי בשנת 2013 מתוך הפרמיות שהורווחו:

 

ביטוח רכב חובה  -  79% לעומת 78% בשנת 2012

ביטוח רכב רכוש  – 74% לעומת 78% בשנת 2012

ביטוח דירות  – 52% לעומת 45% בשנת 2012

ביטוח בנקים למשכנתאות - 62%  לעומת 61% בשנת 2012

 

כלומר, ניתן לראות שבכל ענפי הביטוח למעט ביטוח רכב רכוש נרשמה עליה בשיעור התביעות מהפרמיה. הנתונים המורים על ירידה בשיעור התביעות בביטוח רכב רכוש, למרות התחרות בענף זה בין המבטחים, מורים על ירידה בעלות נזקי תאונות הדרכים למבטחים בשנת 2013.

 

נתונים אלו אינם משקפים את התמונה המלאה הואיל וחברות הביטוח הוציאו סכומים נכבדים בעבור ביטוח משנה, עתודות לסיכונים שטרם חלפו ולתביעות פתוחות, הוצאות ניהול ורכישה שאינם באים לידי ביטוי בדוח של הפיקוח על הביטוח.

 

את הנתונים המלאים לשנת 2013 ניתן למצוא באתר האינטרנט של חברת פרדיקטה.

 

לכל זה יש להוסיף כמובן הכנסה מהשקעות בסכום של כ 1.8 מיליארד ₪. כך שניתן לומר, בסיכום, כי שנת 2013 היתה שנה טובה למבטחים, גם תודות לתוצאות הטובות אשר הושגו על ידי המבטחים בזכות ההשקעה בשוק ההון.

 

לפי דוח הפיקוח  על הביטוח, תוצאות הפרמיה והרווח החיתומי של חברות הביטוח בשנת 2013, הושגו ברובן בזכות עבודתם של 6,149 סוכני ביטוח שפעלו בביטוח כללי (לעומת 6,099 סוכנים שפעלו בשנת 2012 – עליה של 0.8%) וקיבלו עמלות בסכום כולל של 3,093,843 המהווה 15.17%  מהפרמיות שגבו המבטחים. בעניין העמלות יש לקזז, את העמלות אותן קיבלו חברות הביטוח מביטוח המשנה.  

 

לפי הנתונים הנ"ל ניתן לחשוב, כי מצבם של הסוכנים הוא טוב, ואין מקום לבוא בתלונות על כך שחברות הביטוח "משתפות" מדי פעם את סוכני הביטוח במתן הנחות בפרמיה ללקוחותיהן במתן הנחות מתוך עמלה.

 

אך כל זאת רק לכאורה. לפי מאמר של חגי שפירא בביטאון "ביטוח ופיננסים" של לשכת סוכני הביטוח מדובר בהכנסה של פחות מחצי מיליון ₪ לשנה לסוכן ביטוח, שנדרש במרבית המקרים להחזיק במשרד ולהעסיק פקיד/ה. כך כותב שפירא:

 

"באם נשווה את המספרים לעורכי דין ולרואי חשבון נוכל להבחין שתחום הביטוח אינו מושך צעירים ואיני חושב שהסיבה למיעוט המצטרפים לענף קשורה בבחינות של האגף, אלא לעובדה שיש חששות רבות לגבי היכולת להתפרנס בעתיד. האקדמאים המסיימים כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון ועוד מעדיפים כנראה אפשרויות אחרות ולא מגיעים לענף הביטוח."

 

ובהמשך ישיר לדברי שפירא, חברות הביטוח והפיקוח אינם רושמים הוצאות לניהול משפט בעמודה נפרדת, כך שלא ניתן לראות את העלייה, ככל שהיא קיימת לתשלום המבטחים בעבור שכר טרחתם של עורכי דין וניהול תביעות שנדחו על ידי חברות הביטוח כאשר נכון להיום תביעות שנדחו, משפיעות על מדד טיפול בתביעות של הפיקוח.

 

עבודתם של סוכני ביטוח כוללת מעבר לשיווק הרגיל של מוצר ביטוח, גם הסברה והתאמה לצרכי המבוטח וכן מתן שירות בקרות מקרה הביטוח. סוכן שעובד תמורת עמלה מוקטנת, מטבע הדברים ישקיע יותר בכמות הפוליסות המשווק על ידו על מנת להתפרנס ולפעמים אולי גם על חשבון האיכות.

 

לדעת הח.מ. דבר זה פוגע וימשיך לפגוע גם בחברות הביטוח בהתרחש מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה לגביה המבוטח לא קיבל את ההסבר הראוי לעניין היקף הכיסוי הביטוחי, סיגיו ותנאיו ובמקרה של נזק במקום לעזור בישוב התביעה בדרכי נועם מול חברת הביטוח או אפילו להסביר למבוטח המבקש לקבל כיסוי מעל ומעבר לתנאי הפוליסה, כי הנזק אינו מבוטח, פשוט להפנות את המבוטחים לעורכי דין, המתפרנסים בכבוד ומספרם באוכלוסייה בארץ רק הולך וגדל.

 


 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright