היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חוק חוזה הביטוח וביטוח חובה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 
 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים   |  ניהול סיכונים לעסק  | ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשביםעל ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחים


חוק חוזה הביטוח חל גם על ביטוח רכב חובה

כך עולה מעבודת המחקר שהגיש עו"ד ירון אליאס לקרן מחקרים שליד אגוד חברות הביטוח.

 

עבודת המחקר "תחולת חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 על פוליסת ביטוח החובה לרכב", משתרעת על פני 164 עמודים ומתפרסמת במלואה באתר האינטרנט של אגוד והתאחדות המבטחים.

 

עו"ד ירון אליאסעו"ד ירון אליאס עבד במשך כ-10 שנים עבד אליאס במחלקת פניות הציבור באגף הפיקוח על הביטוח באוצר. לאחר פרישתו, הצטרף למחלקת הביטוח במשרד עורכי הדין פירון, בראשות עו"ד יוסי הלוי. הספר "דיני ביטוח" מפרי עטו הוא הספר המקיף ביותר בנושא דיני ביטוח שפורסם והוא צוטט בפסקי דין רבים ובהם פסיקה של בית המשפט העליון.

 

 

העבודה מתייחסת לאי-בהירות הנובעת מכך שעד לשנת 2004, התנהל שוק ביטוח רכב חובה במתכונת מיוחדת השונה מזו המאפיינת  את הביטוחים המסחריים הרגילים, כמו למשל, הליכי חיתום, שלא כללו, במרבית המקרים, מילוי הצעת ביטוח הכוללת שאלות ייחודיות לסיכון המבוטח לפי פוליסת רכב חובה. דבר זה הניב, מדי פעם, מחלוקות בין המבוטחים לחברות הביטוח לגבי חובת הגילוי של המבוטחים לפני ההתקשרות בהסכם הביטוח ולגבי התוצאות הנובעות מהפרתה.

 

הדברים השתנו, כידוע לאחר כניסתו של תעריף ביטוח רכב חובה המבוסס על מאפייני הנהג דבר אשר הביא לקדמת הבמה את השאלות הכרוכות בהפרת חובת הגילוי הטרום חוזית של מבוטחים בביטוח רכב חובה.

 

מסתבר, כי הן המחקר והן הפסיקה טרם הדביקו את השינוי המעשי שחל בשוק ביטוח רכב חובה והחומר המחקרי והמשפטי העומד לרשות הציבור הוא דל ומועט ושאלות יסוד טרם לובנו.

מחקרו של עו"ד ירון אליאס נועד להציב תשתית משפטית על מנת לסייע לעוסקים בענף ביטוח רכב חובה להגדיר את הדין החל על ביטוח זה על מנת לאפשר להם להעריך בצורה מדויקת יותר את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בביטוח זה.
 

המסקנה הבסיסית של המחקר היא, חוק חוזה הביטוח חל על פוליסה לביטוח רכב חובה. מסקנה זו נשענת על תשעה בסיסים עיקריים:

 1. המהות החוזית של פוליסת החובה.
   

 2. התשתית המסחרית של הסדר הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
   

 3. הוראות חוק חוזה הביטוח עצמו, המחיל על ביטוח רכב חובה חלק  מהוראות חוק חוזה הביטוח: סעיף 73: "הוראות חוק זה יחולו כשאין בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970 או בחוק אחר הוראות מיוחדות לעניין הנדון" וסעיף 40 לחוק בסיפא לפרק א':  "הוראות פרק זה יחולו על כל סוגי הביטוח זולת אם יש בפרק אחר של חוק זה או בחוק אחר הוראות מיוחדות לעניין הנדון".
   

 4. כללי פרשנות החקיקה, ובראשם הכלל לפיו כי יש לחתור לפרשנות השומרת על הרמוניה חקיקתית, והכלל שלפיו יש להתייחס אל חוקים שונים מאותו עניין (in pari materia), כאל מקשה אחת, כאל מערך אחד, ולפרשם באופן שהם יתאמו זה את זה וישלימו זה את זה.
   

 5. בדיקה של פסיקת בתי המשפט שהעלתה כי השופטים אינם מהססים להחיל על פוליסת החובה הוראות שונות מתוך חוק חוזה הביטוח.

 6. מחוקק המשנה מכיר אף הוא בתחולתו של חוק חוזה הביטוח על פוליסת ביטוח החובה כפי שניתן ללמוד מתוך דברי ההסבר לטיוטת הפוליסה התקנית לביטוח החובה לרכב.
   

 7. מנקודת המבט של תכלית החקיקה - אין כל מניעה להחיל את חוק חוזה הביטוח על פוליסת החובה לרכב, לצד החקיקה המיוחדת הנוגעת לביטוח רכב חובה.
   

 8. החלת חוק חוזה הביטוח על ביטוח החובה לרכב, לצד חקיקת הביטוח המיוחדת שתחולתה מוגבלת רק לענף זה, עולה בקנה אחד עם עקרונות הביטחון, הוודאות, והשוויון במשפט.
   

 9. מנקודת מבט ביטוחית-ענפית, אין כל סיבה עניינית להבחין בין דיני הביטוח החלים על ענף ביטוח החובה לרכב לבין דיני הביטוח החלים על ענפים אחרים, וזאת בעיקר לאור החלתו של תעריף ביטוח רכב חובה המבוסס על סיכוני הנהג.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright