היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הפרקטיקה בביטוח רעידת אדמה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

כיתוב "בלעדי לאתר"
 

 

ביטוח רעידת אדמה הלכה למעשה

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

השבר הסורי אפריקני

לאור רעש האדמה שאירע בנפאל בסוף חודש אפריל 2015, נושא ביטוח כנגד סיכוני רעידת אדמה עלה שוב לכותרות. בשטח מדינת ישראל עובר, כידוע, השבר הסורי האפריקני, כך שכולנו חשופים לסיכון רעידת האדמה אשר אמור להתרחש באזורנו במועד שאינו ניתן לחיזוי.

 

היתרון למי שמבטח בישראל רכוש כנגד סיכון רעידת אדמה הוא שעלות הביטוח אינה מושפעת מהסיכון המבוטח (האזור הגיאוגרפי) מבחינת מיקום הנכס וגם מבחינת טיב הבניה של המבנה (כלומר, אין אבחנה לגבי מבנים ישנים שאינם עומדים בדרישות התקן לעניין עמידות מבנים ברעידת אדמה. בחלק מהפוליסות העסקיות עשוי להופיע תנאי לפיו הכיסוי כנגד סיכון רעידת אדמה לא יחול לגבי מבנים שאינם עונים לדרישות התקן. מניסיון אישי רב שנים, ניתן ואפשר במרבית המקרים לדרוש מחברות הביטוח ואף לקבל את הביטול של אותו התנאי.

 

חוזי ביטוח הרכוש אינם כוללים באופן מובנה את הביטוח כנגד סיכון רעידת אדמה הכרוך בעלות כספית נוספת ובהשתתפות עצמית שמחושבת מסכום ביטוח הרכוש ומבוטחים רבים שואלים את עצמם אם לאור המצב הנתון, כדאי בכלל לבטח רכוש בישראל כנגד סיכון רעידת אדמה.

 

למי אין ברירה?

 

שאלת הכדאיות היא רלוונטית לכל מי שאינו מחויב לערוך ביטוח מפני רעידת אדמה. מי שכן התחייב בביטוח זה ואינו מעוניין להפר במודע את החוזה, השאלה אינה רלוונטית כלל וכלל. כך למשל כל אחד מהמבוטחים להלן עשוי להיות מחויב חוזית לביטוח רכושו מפני רעידת אדמה:

  1. נוטלי משכנתאות – הבנקים בישראל נוטים לחייב את נוטלי המשכנתאות לבטח את רכושם בביטוח משכנתא הכולל סעיף שיעבוד לטובת הבנק, כאשר הסכמי משכנתא רבים מחייבים בביטוח רכוש המעובד לטובת הבנק כאשר הביטוח כולל סיכון רעידת אדמה.
     

  2. נוטלי הלוואות – בדומה לבעלי המשכנתאות, כאשר מדובר בשעבוד רכוש תמורת ההלוואה, הרי שהבנק עשוי לחייב בביטוח רכוש המשועבד לבנק הכולל סיכון רעידת אדמה.
     

  3. שוכרים ומשכירים של רכוש – בהתאם להתחייבות המפורטת בהסכם השכירות עשויים אף הם להתחייב כלפי הצד השני (לפי הסכם השכירות הספציפי) בביטוח המושכר ולפעמים גם תכולתו הכולל גם ביטוח מפני סיכון רעידת אדמה.
     

  4. בעלים של רכוש הנמצא במבנה או במתחם המנוהל ע"י חברת ניהול – כאשר הסכם הניהול עשוי לחייב אותם בביטוח התכולה (לפעמים גם המבנה) בביטוח רכוש הכולל כיסוי מפני סיכון רעידת אדמה.

 

טיפ חשוב לביטוח מפני סיכון רעידת אדמה לרכוש שאינו בבעלותו – כמו למשל ביטוח המושכר על ידי השוכר – הוא לקבוע מרש בהסכם השכירות, כי בעל הנכס, קרי, המשכיר ישא בסכומי ההשתתפות העצמית ולא השוכר וזאת לאור העובדה שההשתתפות העצמית בביטוח מפני רעידת אדמה נקבעת באחוזים מסכום הביטוח ובביטוח רכוש עסקי מדובר ב 10% מסכום הביטוח לאתר אחד (הכפוף למינימום של 30 אלף ₪ ולמקסימום של 5 מיליון ₪) ובוודאי שאין כל הגיון שהשוכר יישא בסכום נכבד כל כך של ההשתתפות העצמית בשל נזק למושכר לרכוש השייך למשכיר כאשר לשוכר עצמו אין כל השפעה או מעורבות שהיא בכל הקשור להתהוות הנזק או גם להיקפו.

 

לבעלי רכוש שקירותיו גובלים עם רכוש שכן, כמו למשל מגדלי מגורים שהוקמו כחלק ממתחם הכולל גם מרכז קניות, מומלץ לשקול עריכת ביטוח המגדלים ומרכז הקניות בפוליסה אחת על מנת ליהנות מהמקסימום למקום בהשתתפות עצמית בפוליסה לרעידת אדמה, דבר שכבר הוצע בטיפ השבוע באתר המתייחס לביטוח מגדלים ומרכזי קניות במתחם אחד.

 

מי שמתגורר בבית משותף, יכול לחסוך את עלות ביטוח ערך חילוף או ערך הקרקע למבנה אם ישכנע את כל הדיירים לבטח את המבנה בפוליסה לוועדי בתים משותפים. מה שחשוב לוודא בביטוח המבנה כולו בפוליסה אחת הוא שההשתתפות העצמית לנזקי רעידת אדמה תחושב מתוך סכום הביטוח של כל דירה שניזוקה בנפרד ולא מתוך סכום הביטוח הכולל של המבנה כולו.

 

אגב, ביטוח ערך קרקע או ערך שוק  או ערך חילוף הוא בעייתי לדעת הח.מ. ואף עשוי להיות מקפח ביותר הואיל ומצד אחד חברות הביטוח מגבילות את סכום הביטוח של הכיסוי לפי כפולות של סכום הביטוח לפי פרק המבנה לפי ערך כינון בשיעורים המשתנים מחברת ביטוח אחת לשניה אבל בכל מקרה קיימת הגבלה. למשל הגבלה ל 200% מסכום הביטוח לפי פרק המבנה לא תאפשר כיסוי העולה על 1,000,000 שקך למי שביטח את המבנה על סך 500,00 שקל. אבל מצד שני  אינן מגבילות את ערך זכויותיו של המבוטח בקרקע אותן הוא נדרש להעביר לחברת הביטוח במלואן תמורת מימוש הכיסוי. כך יוצא שבמקרה שבו ערך הזכויות של המבוטח בקרקע עולות על סכום הפיצוי לפי הפוליסה,  נוצר מצב שבו המבטח יוצא נשכר ומרוויח מהביטוח!

 

 

בביטוח הדירה  ותכולתה, ניתן להגיע להשתתפות עצמית בגובה של 2% מסכום הביטוח במקום 10% תמורת תוספת תשלום המשתנה בין חברות הביטוח השונות. עלות ביטוח נזקי רעידת אדמה בביטוח דירה נכון לאפריל 2015 עומדת על כ 1 1.2 פרומיל מסכום הביטוח, בהתאם לתוכנית הביטוח אותה רכש כאשר ההשתתפות העצמית היא 10% מסכום הביטוח. כלומר מי שמבטח תכולת דירה בסכום של 150 אלף ₪ ומבנה בסכום של 500 אלף ₪ ישלם תמורת ביטוח רעידת אדמה לשנה סכום של 650 ₪ או 780 לפי תוכנית הביטוח הספציפית.

 

בביטוח רכוש עסקי, בסכומי ביטוח המגיעים לעשרות מיליוני שקלים אפשר להגיע לעלות ביטוח רכוש הכוללת כבר סיכוני רעידת אדמה ונזקי טבע בשיעורים המגיעים לכדי פרומיל אחד לכל הסיכונים המבוטחים לרכוש כולל סיכוני רעידת אדמה וסיכונים טבע (ביטוח אש מורחב או ביטוח מקיף) ואפילו לשיעורים נמוכים מזה באופן ניכר הכל בהתאם ליכולת המיקוח של יועצת ניהול הסיכונים של המבוטח וללא כל קשר לניסיון התביעות של המבוטח.

 

גם בביטוחי  ביטוח ציוד מכני הנדסי וביטוח עבודות קבלניות ניתן להגיע לעלויות נמוכות של הביטוח הכולל סיכוני רעידת אדמה ובכל מקרה, רצוי וחשוב לדאוג לכך שהפוליסות לביטוח הרכוש העסקי לא תכלולנה תנאי לפיו הביטוח לא יחול במקרה שהמבנה הניזוק לא נבנה לפי התקן.

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright