היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אודות הפול

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.

 

תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

תבליט

ניהול תביעות ביטוח

 

כל התייעצות כרוכה בתשלום!

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


 

 

על אודות הביטוח השיורי באמצעות תאגיד הפול"

מאת קטיה שורצמן, יועצת לתביעות ביטוח ולניהול סיכונים

 

 

 

 תאגיד הפול או בשמו המלא המאגר הישראלי לביטוח רכב חובה נועד לאפשר לכל מי שמחזיק ברישיון נהיגה במדינת ישראל לרכוש ביטוח חובה לרכב המחויב על פי דין.

התאגיד הוקם בשל הסיבות הבאות:

 

מצד אחד הדין החל - (הוא הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל – 1970) מחייבת את המחזיק, הנוהג והמשתמש ברכב מנועי להיות מבוטח בביטוח שמכסה את אחריותו לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים, התשל"ה – 1975, המוכר בשם חוק הפלת"ד.

 

מצב שני המבטחים אינם חייבים – על פי דין להתקשר בביטוח חובה לרכב לכל מי שפונה אליהם ומבקש להיות מבוטח.

 

ומכאן תפקידו של התאגיד לבטח את כל מי שפונה אליו בבקשה לביטוח חובה לרכב על מנת למנוע מצב שבו נהגים בעלי רישיון שאינם יכולים לרכוש ביטוח חובה לרכב אצל מבטח מסחרי, ינהגו ללא ביטוח וכך יפרו את החוק.

 

התאגיד פועל מתוקף הוראות סעיף 7 ס"ק (ג) לפקודת ביטוח רכב מנועי שנותן סמכות לשר האוצר  לקבוע הסדר ביטוח לכל המשתמש רכב מנועי שלא הצליח לרכוש פוליסה לביטוח חובה לרכב באמצעות מבטח מסחרי.

 

לפי תקנות שהותקנו ע"י שר האוצר, תקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס"א – 2001, נקבעו הכללים לפעילות תאגיד הפול כאשר הביטוח באמצעות התאגיד מוגדר כ"ביטוח שיורי" .

 

לפי סעיף 5 בתקנות נקבע המנגנון לקביעת תעריפי הביטוח השיורי:

 

"(1)  תעריף הסיכון הבסיסי יהיה סכום השווה להערכת עלות הסיכון הטהור בשוק החופשי, בתוספת שלא תפחת מ-25%, ובלבד שהחל ביום כ' בטבת תשס"ה (1 בינואר 2005), לא יעלה מרכיב ההעמסה הצפוי בשל ניסיון התביעות בביטוח השיורי שיקבע המפעיל במסגרת דוח עלות הסיכון הטהור, על 8 אחוזים מעלות הסיכון הטהור בענף; לענין זה, "עלות סיכון טהור בשוק החופשי" – עלות הסיכון הטהור, על פי דוח מאגר המידע, לקבוצת סיכון דומה המבוטחת באופן ישיר אצל מבטח.

 

(2)  על תעריף הסיכון הבסיסי ייווספו סכומים כמפורט להלן:

 

(א)   סכום לכיסוי הוצאות מנהל, עמלות ותקבולים אחרים בשיעור שתורה עליו הרשות המוסמכת ושלא יעלה על 16.55 אחוזים מעלות הסיכון הטהור בשוק החופשי לשנת 2003, ו-16.25 אחוזים לשנת 2004 ואילך.

 

(ב)   סכום ההשתתפות במימון הקרן לפי צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), תשל"ז-1977.

 

(ג)    דמי בולים לפי חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961.

 

(3)  תעריפי הסיכון הבסיסי, וכן הסכומים לפי תקנות 6 עד 8, יהיו צמודים למדד, וישתנו ב-1 בכל חודש (להלן – יום השינוי) החל בחודש פברואר 2003, לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם לחודש אוקטובר 2002, עד המדד שפורסם לחודש השלישי שלפני יום השינוי.

 

(4)  הרשות המוסמכת רשאית, בהסתמך על דוח מאגר המידע לשנות את שיעור התוספת הנזכרת בפסקה (1), לכלל המבוטחים או לקבוצת סיכון מסוימת."

 

 לפי התקנות הכיסוי בביטוח השיורי ניתן באמצעות ביטוח משותף של כל חברות הביטוח הפעילות  בביטוח חובה לרכב בישראל המשתתפות במימון פעילות תאגיד הפול. כל חברת ביטוח משתתפת באופן יחסי  לחלקה בכלל ביטוחי החובה בשוק הביטוח בישראל.

 

למעשה, מדובר בתאגיד המרכב את ביטוח המבוטחים ההפסדים ביותר של שוק ביטוח החובה לרכב בישראל ועל כן, הוא פועל בגרעון הממומן על ידי החברות הביטוח המשתתפות במימון פעילות תאגיד הפול.

 

לפי דוח הפיקוח על הביטוח לשנת 2014, הסעיף שמתייחס למימון ביטוח חובה לאופנועים ב"פול", מורה על כך שכ 92% . ממבוטחי הפול הם בעלי אופנועים, ושכיחות תביעותיהם עומדת על כ- 17%, שיעור הגבוה בהרבה מזה של רכבים אחרים. למשל, לפי נתוני מפעיל מאגר המידע שכיחות התביעות - ברכב פרטי ומסחרי עד 1.1 טון היא כ 2.1%.

 

בשנת 2014 חלה עלייה במספר רוכבי האופנוע המבוטחים בביטוח חובה במסגרת "הפול", ועלות הנזקים בגין ביטוחים אלו הסתכמה ב 618 מיליון ₪, לעומת 595 מיליון ₪ בשנת 2013. תרשים

 

שלושת מקורות המימון של תשלומי הביטוח לרוכבי אופנוע:

 

דמי ביטוח ‒ בשנת 2014 סך דמי הביטוח של רוכבי דו גלגלי בפול היו 222 מיליון ש"ח, לעומת  219   מיליון ₪ בשנת 2013, עלייה של כ 1.4%.

 

צו החצייה ‒ סך הכספים שהפול צפוי לקבל מחברות הביטוח מכוח צו החצייה  עקב תאונות אופנוע שהתרחשו בשנת 2914 ובהן מעורב רכב אחר מוערך ב 170 מיליון ₪, לעומת 173 מיליון ₪ בשנת 2013.

 

סבסוד על ידי הציבור ( "מרכיב העמסה") ‒ ציבור הנהגים בישראל המבוטחים בביטוח חובה מסבסד את גירעון הפול מדי שנה. בשנת 2014 עמד סבסוד ביטוח האופנועים בפול על 226 מיליון ש"ח, לעומת 203 מיליון ש"ח בשנת 2013 , עלייה של כ 11%.

 

 

7/2/2016

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright