היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חסר בחוזרי תביעות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 תביעות ביטוח

מה חסר בחוזרי יישוב תביעות?

מאת קטיה שורצמן, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

חוזר יישוב תביעות עם הכיתוב: עדכון

לאחרונה פרסם הפיקוח על הביטוח טיוטה של נספח  לחוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור. ניכר, כי הפיקוח על הביטוח עושה כמיטב יכולתו על מנת להקל על ציבור המבוטחים העומד מול חברות הביטוח בהליך יישובן של תביעות ביטוח.

 

בכל הקשור ביישוב תביעות ביטוח יש לקחת בחשבון גם את הוראותיו של חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות  המשפיעות על הדירוג השנתי של חברות הביטוח על ידי המפקח על הביטוח.

 

אם כבר הפיקוח על הביטוח עושה בדק בית ומעדכן את חוזר יישוב התביעות באמצעות נספח, הרי שבהמשך ישי למגמת הפיקוח ואולי גם כמשאלה ביטוחית אישית של הח.מ. לקראת שנת התשע"ו, להלן נקודות למחשבה לגבי נושאים נוספים עליהם רצוי ליתן את הדעת בכל הקשור בהוראות הפיקוח על הביטוח לעניין יישוב וטיפול בתביעות.

 

עסקים קטנים

חוזר יישוב התביעות חל על ביטוחי פרט ואינו חל לגבי עסקים קטנים. כאשר ממשלת ישראל מדברת על הקלות לטובת מעמד הביניים, הרי שביטוח עסקים קטנים אמור לעלות לסדר היום. למעשה, הפיקוח על הביטוח כבר דאג לעסקים קטנים וזאת בתקופת כהונתו של מר מאיר שביט כמפקח על הביטוח בתחילת שנות התשעים, כאשר הביטוחים של עסקים קטנים (שהוגדרו כסכום ביטוח כולל לרכוש שאינו עולה על 3 מיליון $), הועברו מחברת הסנה לחברות כלל ומגדל, כפי שהועברו ביטוחי הדירות של מבוטחי הסנה.

 

תקדים זה יוצר את הבסיס לקבוע הגדרה של עסק קטן כנגזרת מסכום הביטוח הכללי לרכוש ולהחיל עליו את הוראות חוזרי התביעות. פעולה הניתנת לביצוע מהיר יחסית.

 

פעולה נוספת המומלצת אף היא לגבי ביטוח של עסקים קטנים היא קביעה תנאי מינימום המחייבים על פי חוק (פוליסה תקנית), בדומה לביטוח רכב ודירות העשויה להמשך על פני תקופה ארוכה יותר. פעולה המומלצת בחום אף היא לאור העובדה שבעלי העסקים הקטנים אינם יכולים לאפשר לעצמם לשכור את שרותיו של יועץ ביטוח מקצועי הן במועד ההתקשרות בהסכם ביטוח והן במועד יישוב התביעות.

 

סוכני ביטוח

סוכני הביטוח אינם נזכרים בחוזרי התביעות וזאת לפי עמדתה של ההנהגה הקודמת של לשכת סוכני הביטוח. סוכן הביטוח, משמש אמנם כמתווך בלבד, אולם לאופי פעילותו בכל הקשור בניהולה של תביעת ביטוח יכולה להיות השפעה מכרעת לעצם ניהולה של התביעה כולה. להלן מספר הצעות לדוגמא בלבד, כאשר הרשימה בפועל היא ארוכה בהרבה מהמפורט להלן לצורך המחשה בלבד:

 

יש להתחיל בכך שסוכן הביטוח הוא זה שיצר את עסקת הביטוח לראשונה (ככל שאין מדובר בביטוחים ישירים) ועל כן, חשוב לדעת הח.מ. שתהיה התייחסות לעמדתו של סוכן הביטוח במכתב הדחייה של תביעת הביטוח היוצא למבוטח.

 

סוכני ביטוח נמדדים בחברות הביטוח לפי הרווחיות של תיק הביטוח שלהם בחברה. קרוב לוודאי שמבוטח המגיש תביעה לחברת הביטוח יהיה מעוניין לדעת באיזו מידה אם בכלל עשוי להשפיע תשלום התביעה על מעמדו של סוכן הביטוח בחברה ועל הכנסתי (ככל שאותו סוכן ביטוח מקבל מחברת הביטוח גם עמלת רווחים).

 

תופעה נוספת שקיימת בהליך יישוב תביעות שמתנהל בבתי משפט, היא גם הגשה של תביעת צד ג' נגד סוכן הביטוח.

 

כאשר מדובר במקרים רבים בהם חברת הביטוח טורחת לצרף את סוכן הביטוח מטעמה לתביעות של מבוטחים המוגשות נגדה, מן הראוי לדעת הח.מ. להביא את הדבר לידיעת מבוטחי החברה על מנת שיוכלו לשקול את אמינותם של מי שאמורים לייצג את החברה בעיני החברה עצמה ולהסיק מכך על אמינותה של אותה חברת ביטוח בעיניהם לפני ההתקשרות  עם החברה בהסכם ביטוח.

 

חידוש ביטוח

פרמטר חשוב ביותר בחוזר מידע סטטיסטי הוא מידע לגבי שיעור החידושים בחברת הביטוח של מבוטחים לאחר שעברו הליך ליישוב תביעה. כך למשל המידע המפורסם בראש חוצות של החברה לביטוח ישיר על אודות חידוש בשיעור של 90% מהמבוטחים, אינו אומר דבר, לאור העובדה שמדובר בחברת ביטוח המציעה את המחיר הנח ביותר למבוטחים שאינם מגישים תביעות כנגד חברת הביטוח. מה שעשוי לעניין את צרכן הביטוח הוא, אם חברת הביטוח תאפשר להם לחדש את הביטוח לשנה נוספת לאחר תום תקופת הביטוח ואם המבוטח עצמו יהיה מעוניין בחידוש הביטוח באותה חברה לאחר שלמד מקרוב על השרות שניתן לו כלקוח בהליך יישוב התביעה.

 

התייחסות להונאות ביטוח

תופעת הונאות ביטוח משפיעה באופן ישיר על יחסי האמון (או אי האמון) ההדדיים שבין המבטחים למבוטחים ולהיפך. ככל שאימות חשד המבטחים לגבי ההונאות עולה, כך גם פוחתת רמת האמון של המבטחים במבוטחים וסילוק התביעות  של מבוטחים תמימים הופך להיות קשיח יותר ונתון לבדיקות רבות יותר על מנת לסלק את החששות שכבר הוכיחו את עצמם כנכונים לגבי מבוטחים אחרים.

 

מסיבה זו רצוי וחשוב, לדעת הח.מ. שחוזרי התביעות יתייחסו לתופעת הונאות הביטוח המשפיעה על שיקולי המבטחים ויחסם למבוטחים בדרך של חיוב המבטחים בפרסום "רשימה שחורה" של מבוטחים שנתפסו בקלקלתם מצד אחד ומצד שני לפרסם מידע סטטיסטי גם לגבי שיעור ההונאות (שחברות הביטוח הצליחו לאבחן ולהוכיח את אמיתות החשדות לגביהן) בכל אחד מענפי הביטוח בחיתוכים לפי סוגי אוכלוסיות, אזורי מגורים, סוג ההשכלה, רמת ההכנסה וכו'.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright